Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   29. 5. 2022

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Zprávy

 Cesty mimo Itálii 

19.1.2018 

Papež František v Peru - 1. den

Puerto Maldonado/Lima. 1. „Každá kultura přijímající evangelium obohacuje církev“ – konstatoval papež na setkání s příslušníky různých etnik peruánské Amazonie.
2. „Tato země není »zemí nikoho«!“ – řekl na setkání s populací regionu Madre de Dios ve městě Puerto Maldonano.
3. „Jste nejvzácnější poklad, o nějž musíme pečovat“ – obrátil se papež k dětem a dospívajícím v útulku Hogar Principito v Puerto Maldonado.
4. Setkání s peruánským prezidentem a promluva papeže k představitelům občanské společnosti v Limě.

Papež František zahájil první den pobytu v Peru, do jehož hlavního města včera v podvečer přiletěl z chilského severu.

ad 1. Stejně jako římský biskup vyhledal v chilském Temuku domorodý národ Mapučů, vydal se dnes také za amazonskými indiány do jihoperuánského města Puerto Maldonado, které je nejenom branou do džungle, ale rovněž střediskem regionu Madre di Dios. Oblast na hranicích s Bolivií poznamenává nelegální těžba zlata i jiných kovů a s ní související znečištění řek, odlesňování a trvalé vyvlastňování půdy domorodcům. Jihoamerická církev sdružená v Panamazonské síti (REPAM) na setkání s papežem, které hostil sportovní stadion v Puerto Maldonado, pozvala čtyři tisíce zástupců celé řady domorodých etnik z devíti amazonských států. Petrův nástupce jim v úvodu předal výtisky encykliky Laudato si´ v několika domorodých jazycích.

„Chtěl jsem přijet, navštívit vás a naslouchat vám, abych s vámi potvrdil přesvědčené rozhodnutí na obranu života, na obranu země a na obranu kultur.“

Řekl papež František, poté co si vyslechl dvě svědectví místních obyvatel, která jej právě o tento postoj a podporu žádala. Papež přiznal, že všichni příchozí „potřebují moudrost a poznatky amazonských národů, aby mohli vstoupit do odkazu, který tento region obsahuje, avšak nezničit jej“. Jak dále poznamenal, na zkáze amazonského pralesa a jeho původních etnik se nepodílí pouze „těžební průmysl a silný tlak velkých ekonomických zájmů, které baží po ropě, plynu, zlatu a zemědělskoprůmyslových monokulturách“. Na vině je také zvrácená ekologická politika, „která prosazuje „zachování“ přírody bez zřetele na lidskou bytost.

„Jsme obeznámeni s hnutími, která si ve jménu zachování pralesa přivlastňují obrovské lesní plochy, vyjednávají o nich a vytvářejí tísnivé situace pro původní obyvatele, pro něž se stávají nedostupnými jejich území i přírodní zdroje. Těmito problémy jsou vaše národy škrceny, což vede vzhledem k nedostatku místních alternativ k migraci celých generací. Musíme zlomit toto dějinné paradigma, které považuje Amazonii bez ohledu na její obyvatele za nevyčerpatelnou zásobárnu různých států.“

Papež vyzval k vytváření institucionálních prostorů, které by umožnily osvojení a emancipaci kultury, jazyka, tradic, práv a spiritualit amazonských národů. Zároveň ocenil jejich sdružování v svépomocných organizacích, které vycházejí ze staleté moudrosti a úsilí o praktikování „dobrého života“.

„Dovolte mi říci, že ačkoli vás někdo považuje za překážku či „zábranu“, ve skutečnosti svým životem křičíte do svědomí takovému životnímu stylu, který není s to změřit svoje náklady. Jste živou pamětí poslání, které Bůh svěřil nám všem, totiž pečovat o společný dům. Obrana země nemá jiný účel než obranu života“

Ruku v ruce s devastací přírody pokračuje také morální pustošení, pokračoval Svatý otec, a poukázal na „obchod s lidmi, zotročené pracovní síly a pohlavní zneužívání“. Nelze se tvářit jako by nic, protože spolupachatelství zde nabývá mnoha podob, podotkl. Tím spíše se má církev nadále stávat hlasem skartovaných, strádajících a nejbezbranějších – konkrétně domorodých národů, které si dobrovolně zvolily izolaci.

„Braňte dále tyto nejzranitelnější bratry. Jejich přítomnost nám připomíná, že nemůžeme rozdělovat obecná dobra v rytmu konzumního bažení. Uznání těchto národů, které nikdy nelze považovat za menšinu, nýbrž za autentické mluvčí, jakož i uznání všech ostatní původních obyvatel, nám připomíná, že nejsme absolutními pány stvoření. Je nezbytné přijmout podstatný přínos, který nabízejí celé společnosti, nedělat z jejich kultur idealizovanou přirozenost, ani nějaký druh muzeálního životního stylu dávných dob. Všechny snahy, které vyvíjíme ke zlepšení života amazonských národů, budou vždycky skrovné.“

Petrův nástupce v této souvislosti upozornil na znepokojivé zprávy o šíření nemocí mezi amazonskými národy, které jsou zakrývány mlčením. Vyzval k zavedení interkulturního zdravotnictví, které by bralo v potaz domorodou koncepci kosmu, a opětovně hovořil o nátlaku na sterilizaci indiánských žen, který v latinskoamerických zemích vyvíjejí některé mezinárodní organizace. Jak řekl, činí tak v rozporu s kulturou místních národů, která je znamením života.

„Amazonie, kromě toho, že je rezervoárem biodiverzity, je také kulturní zálohou, kterou je třeba chránit před novým kolonialismem. Rodina je a vždycky byla společenskou institucí, která se nejvíce přičiňuje o záchovu našich kultur. V minulých krizích a tváří v tvář různým imperialismům byla rodina původních národů tou nejlepší obranou života. Žádá se od nás, abychom dávali pozor a neuvízli v ideologických kolonialismech, které předstírají pokrok, postupně se vkrádají, maří kulturní identitu a stanovují unifomní, jediné a slabé myšlení. Poslouchejte starce. Jejich moudrost je staví do kontaktu s transcendentem a umožňuje jim objevovat podstatu života. Nezapomeňme, že „zánik nějaké kultury může být stejně vážný či ještě závažnější než vyhynutí rostlinného či živočišného druhu“ (Laudato si´, 145).“

Domorodé kultury zachrání před zánikem jejich dynamismus a stálý pohyb, pokračoval římský biskup. Je tudíž nezbytné, aby se jejich tradice a jazyky promítaly do bilingvního a interkulturního školství a výchovy, doporučil a požádal amazonské biskupy, aby se o takovýto vzdělávací prostor postarali také v nejodlehlejších částech pralesa. V závěru promluvy papež František ocenil mnohé iniciativy místních církví a činnost misionářů i misionářek na obranu původních národů i kultury. Domorodé národy pak vyzval, aby spolu se svými biskupy utvářely „církev s amazonskou a domorodou tváří“, o které se bude za půldruhého roku jednat na biskupské synodě.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY k obyvatelům Amazonie je ZDE

ad 2. Obyvatelům města Puerto Maldonado bylo vyhrazeno následující setkání s papežem Františkem, které se konalo ve škole přiléhající sportovnímu stadionu. Z přibližně 50 tisíc přítomných přítomných papeže Františka oslovila manželská dvojice katechetů, kteří zdůraznili, že Petrův nástupce nepřijel do „země nikoho“. Papež vyšel ze jména regionu - Madre de Dios, aby jeho obyvatelům připomenul, odkud mají odvíjet svou identitu – od Marie, která je Matkou.

„Je bolestné konstatovat, že se někteří snaží tuto jistotu udusit a učinit Madre de Dios anonymní a neúrodnou zemí bez dětí. Území, s nímž lze snadno obchodovat a které je snadné vykořisťovat. Proto je užitečné opakovat v našich domovech, komunitách a v hloubi srdce každého: Toto není osiřelá země! Má Matku! Tato dobrá zpráva se předává od pokolení do pokolení díky úsilí mnohých, kteří sdílejí dar poznání, že jsme Boží děti, což nás vede k uznání, že druhý je bratrem.“

Papež vysvětlil, že mnozí lidé do Amazonie přicházejí za příslibem lepší budoucnosti pro sebe a svoje rodiny. Opouštějí původní život, sice chudý, ale důstojný, aby si díky práci nabízené nadnárodními koncerny dopomohli k takzvaným životním jistotám.

„Vsadili na slibný záblesk těžby zlata. Zlato se však může stát falešným bůžkem, který požaduje lidské oběti. Falešní bůžci, modly lakoty, peněz a moci korumpují všechno. Korumpují lidi a instituce a ničí také prales. Ježíš říkal, že jsou démoni, k jejichž vyhnání je potřeba hodně modlitby. A toto je jeden z nich.“

Petrův nástupce vyzval, aby se přistěhovalci do amazonské oblasti snažili tyto situace překonávat vírou a sdružováním v církevních společenstvích. Ježíš nám totiž přislíbil život pravý, autentický a věčný, nikoli fiktivní, řekl.

„Spása není obecninou, ani abstraktnem. Náš Otec se dívá na konkrétní lidi, jejich tváře a příběhy, a všechny křesťanské komunity mají být odleskem tohoto pohledu, této přítomnosti, která rodí vztahy, rodiny a komunity.

Nezacházejte s touto zemí jako s pouhým předmětem, nýbrž jako s velkým pokladem, loučil se papež s obyvateli města Puerto Maldonado.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy promluvy k obyvatelů města je ZDE

ad 3. V pravé poledne se papež odebral do Domu Malého prince (Hogar Principito), kde žijí čtyři desítky dětí a dospívajících. Instituci spravuje Sdružení Apronia, založené otcem Xavierem Arbexem de Mrosierem v roce 1996 v reakci na velké množství opuštěných a zneužívaných dětí v tomto amazonském městě. Mladí schovanci „Domu Malého prince“ pocházejí ze sirotčinců, ohrožených rodin či z táborů ilegálních horníků. Někteří byli opuštěni, jiní padli za oběť fyzickému, sexuálnímu či psychologtickému násilí. Sdružení Apronia nejen poskytuje dětem vzdělání, ale snaží se jim vytvořit také atmosféru domova. Financováno je ze soukromých darů, ale také z výnosu tří vlastních malých podniků o sedmdesáti zaměstanancích. Provozuje tři zmrzlinárny „Gustitos del Cura“, hotel „Estancia Bello Horizonte“ a papírnictví „El Balcón“.

Kromě schovanců tohoto domova pro děti a mládež se na přilehlém hřišti shromáždilo několik set dalších dětí, mladých i zaměstnanců sdružení.
Papež František ocenil taneční představení, které si pro něho děti připravily a vyslechl svědectví jedné ze schovanek. Jste nejvzácnější poklad, o nějž musíme pečovat. Odpusťte nám chvíle, kdy to neděláme nebo vás nebereme tak vážně, jak si zasloužíte – řekl Svatý otec. Mladou generaci obyvatel Amazonie pak povzbudil, aby se nevzdávala tváří v tvář pomýleným představám o pokroku, které ničí jejich domov:

Rmoutí vás, když vidíte ničení lesů. Vaši dědové vás učili jak je objevovat, nalézali v nich potravu i medicínu, která je uzdravovala. Dnes jste ničeni ve víru pomýleného pokroku. Řeky, v nichž jste si hrávali a které vám poskytovaly obživu, jsou dnes zakalené, znečištěné a mrtvé. Vy mladí, nepoddávejte se tomu, co se děje. Nevzdávejte se dědictví svých dědů, nevzdávejte se svého života a svých snů. Rád bych vám dodal chuť studovat: vzdělávejte se, využijte příležitostí, které máte, ke studiu. Svět potřebuje právě vás, mladé lidi z domorodých etnik, a potřebuje vás takové, jací jste. Nespokojujte se s pozicí posledního, přidaného a vláčeného vagónu společnosti! Potřebujeme, abyste byli motorem, který táhne!

Papež František zdůraznil, že právě syntéza dávných tradic přírodních národů se znalostmi, které mohou při studiu získat, může znamenat přínos pro celý svět. Dnešní svět vás potřebuje takové, jací skutečně jste, nikoliv jako imitaci – apeloval Svatý otec.

Potřebujeme vás jako autentické, mladé lidi hrdé na svoji příslušnost k amazonským národům, kteří nabízejí lidstvu alternativu autentického života. Přátelé, naše společnosti velmi často potřebují napravit směr, a jsem si jist, že vy, mladí lidé z domorodých národů, můžete v tomto úkolu velmi mnoho pomoci, zejména budete-li nás učit životu založenému na péči a nikoli na ničení všeho toho, co klade odpor naší chamtivosti.

Na závěr papež poděkoval otci Xavierovi a dalším misionářům za jejich práci, a také „všem, kdo utvrzují tyto mladé lidi v jejich amazonské identitě a pomáhají jim budovat lepší budoucnost pro vaše komunity a pro celou planetu.“

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY v dětském domově je ZDE

Po rozloučení s Domem Malého prince se papež František přesunul do pět kilometrů vzdáleného pastoračního střediska Apaktone, kde poobědval s apoštolským vikářem a devíti reprezentanty amazonských kmenů. Název centra v překladu znamená „starý moudrý otec“ a je jménem, které amazonští indiáni přisoudili misionáři otci Josému Álvarezovi Fernándezovi. Tento španělský dominikán strávil v amazonském pralese 53 let, založil celou řadu misijních stanic, naučil se domorodým jazykům a napsal jejich slovníky a gramatiky. Byl to také on, kdo naučil první piloty, jak nejlépe přistát v Puerto Maldonado. O. José Álvarez zemřel v roce 1970 ve věku 80 let v Limě. V roce 2000 byl zahájen jeho beatifikační proces.

ad 4. Odpoledne se papež letecky vrátil z Puerta Maldonado do hlavního města Lima, kde jej čekalo setkání s vládními představiteli, diplomatickým sborem a dalšími reprezentaty občanské společnosti.
Po krátké modlitbě v kapli letecké báze v Limě se papež vydal na cestu do vládního paláce, zvaného Casa Pizarro, podle dobyvatele a zakladatele města, který si v roce 1536 nechal vybudovat svou rezidenci na místě paláce posledního vládce Inků. Právě na tomto místě pak sídlilo 40 místokrálů, kteří po téměř tři století spravovalili tuto významnou španělskou kolonii.
Prezident Pedro Paolo Kuczynski přivítal papeže na čestném dvoře této monumentální stavby přestavěné ve třicátých letech minulého století ve stylu francouzského neobaroka.

„Přicházím do Peru s mottem: „Sjednoceni k naději. – řekl papež na přivítanou. - A důvod k naději poskytuje už pouhý pohled na tuto zemi,“ dodal. Ve svém projevu pak poukázal na naději vloženou do mladé generace a na povinnost každého občana bojovat proti korupci.

Vynikáte velice bohatou, stále více se prolínající kulturní pluralitou, jež utváří duši tohoto lidu. Duši obdařenou hodnotami zděděnými po předcích, jako je pohostinnost, úcta k druhému, respekt a vděčnost k matce zemi a tvůrčí nadšení pro nové projekty, jakož i společná odpovědnost za rozvoj každého člověka, jež se projevuje v solidaritě, prokázané mnohokrát tváří v tvář katastrofám, které jste prožili. V tomto kontextu bych chtěl poukázat na mladé lidi, kteří jsou nejvitálnějším darem, jehož se dostalo této společnosti. Jejich dynamismus a nadšení je příslibem a pozváním snít o nadějné budoucnosti, jež povstává ze setkání vrcholů moudrosti zděděné po předcích a nových očí mladých lidí.

Jak papež dále konstatoval, naděje má v Peru tvář svatosti, jak to ukazuje například sv. Martin de Porres a další světci, kteří otevřeli cestu víry celému americkému kontinentu. Nad oprávněnými důvody k naději se však rýsuje stín a hrozba skrytá v moci, kterou dnes lidstvo má samo nad sebou, dodal František:

Projevuje se to zřetelně ve způsobu, jakým zbavujeme zemi přírodních zdrojů, bez nichž se neobejde žádná forma života. (...) V tomto kontextu, být „sjednoceni k obraně naděje“ znamená podporovat a rozvíjet integrální ekologii jako alternativu k „již překonanému rozvojovému vzorci, který nepřestává produkovat lidský, sociální a ekologický úpadek“ (Poselství Urbi et Orbi, 25. prosince 2017) . Vyžaduje to od nás, abychom naslouchali, uznávali a respektovali jednotlivce a místní národy jako plnoprávné partnery rozhovoru. Udržují totiž přímé vazby ke svému území, znají rytmus jeho času a procesů, a vědí tudíž také, jak katastrofální následky vyvolávají mnohé iniciativy prováděné ve jménu rozvoje. Zhoršování životního prostředí je naneštěstí úzce spojeno s morálním úpadkem našich komunit. Obě tyto otázky nelze vnímat odděleně.

Ničení přírody je součástí úpadkového procesu, který vydržuje organizace stojící mimo zákon. Ty pak „degradují mnoho našich bratří na předměty obchodu“ a další trestné činnosti a těžce zasahují jejich osobní důstojnost i celý národ, zdůraznil papež. Důrazně proto vybídl k boji proti korupci:

Kolik zla působí našim latinskoamerickým národům a demokraciím tohoto požehnaného světadílu tento sociální „virus“, fenomén, který infikuje všechno – a nejvíce poškozuje chudé a matku zemi. Všechno, co lze učinit v boji proti této sociální zhoubě, si zaslouží nejvyšší pozornost a podporu. Je to boj, který se týká každého. Být „sjednoceni k obraně naděje“ znamená větší kulturu transparentnosti ve veřejných institucích, v soukromém sektoru a v občanské společnosti, církevní organizace nevyjímaje.

Na závěr papež vybídl zástupce všech významných oblastí veřejného života, aby se angažovali v boji proti korupci a tak utrvrzovali obyvatele Peru v přesvědčení, že jejich země je prostorem naděje a příležitostí, „pro všechny a nikoli pouze pro nemnohé“ – zdůraznil. A nakonec Petrův nástupce svěřil celý peruánský národ přímluvě sv. Růženy z Limy.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY k peruánským státním představitelům je ZDE

Po oficiálních projevech se papež odebral do Salónu míru (Salón de la Paz) k zdvořilostnímu setkání s prezidentem Kuczynskim.

Posledním bodem pátečního programu byla návštěva kostela San Pedro a jezuitské komunity. Tovaryšstvo Ježíšovo vystavělo tento kostel, který je zároveň národním poutním místem Nejsvětějšího srdce Ježíšova, už v 16. století. Svého času byl emblematickou stavbou Limy, jako hlavního města místokrálovství Nové Kastílie.
V sakristii kostela se papež František setkal se stovkou peruánských jezuitů. Jejich setkání mělo – jako obvykle – soukromý charakter. Před odchodem z kostela se papež krátce zastavil u náhrobního kamene ctihodného otce Francisca del Castillo (1615-1673). Tento peruánský jezuita ze 17. století proslul pro svou katechetickou a kazatelskou činnost mezi černými otroky.

Další články z podrubriky Cesty mimo Itálii

(RaVat)

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
23.1.18 Tisková konference s papežem Františkem při návratu z Peru
21.1.18 Nebeské království je mezi námi, tam kde máme trochu soucitu
21.1.18 Papež František v Peru - 3. den
20.1.18 Papež František v Peru - 2. den
20.1.18 Mlčení je silou nadějeHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2022 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv květen 22
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti