Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   21. 5. 2022

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Zprávy

 Cesty mimo Itálii 

28.7.2013 

Papež František v Brazílii: Světový den mládeže

Rio de Janeiro. 1. Sobotní vigilie, papežova promluva.
2. Nedělní mše Světových dnů mládeže za účasti 3 milionů věřících.
3. Promluva papeže před modlitbou Anděl Páně.

ad 1. V neděli přibližně v jednu hodinu ráno našeho času začala modlitební vigilie Světových dnů mládeže, skládající se jako obvykle z divadelního pásma, papežovy promluvy a závěrečné eucharistické adorace. Na pobřeží Copacabana se jí účastnilo na dva miliony lidí. Na štěstí se počasí umoudřilo a přestalo pršet a již během soboty svítilo slunce.

Je těžké popsat atmosféru, která provázela příjezd Svatého otce, jenž v otevřeném voze projížděl čtyři kilometry dlouhou pláž, pozdravován bouřlivým nadšením přítomných mladých věřících. Po tři čtvrtě hodinové jízdě, kterou často přerušoval zastávkami, vystoupil papež František na vrcholek několika stupňového pódia. Potom začalo divadelní vystoupení, protkané hudbou, zpěvem a svědectvími několika mladých (jednoho konvertity, kněze-misionáře, mladíka na invalidním vozíku a jedné dívky). Přitom na jednom z pódií vyrůstala z trámů stavba symbolického kostela. Ten připomínal obnovu církve, k níž byl vyzván sv. František z Assisi. Papež František mladé věřící oslovil:

Právě jsme si připomněli život svatého Františka z Assisi. Před křížem uslyšel hlas Ježíše, který mu řekl: „Františku, jdi a obnov můj dům“. A mladý František na toto Pánovo povolání odpoví pohotově a velkodušně. Opravit dům. Ale jaký dům? Teprve postupně si uvědomuje, že nešlo o to dělat zedníka a opravovat kamennou budovu, ale přispět k životu církve. Šlo o to, aby se dal do služeb církve, miloval ji a přičinil se, aby více odrážela Kristovu tvář. I dnes potřebuje Pán vás, mladé lidi, pro svoji církev. Drazí mladí, Pán vás potřebuje. Také dnes volá každého z vás, abyste jej následovali v Jeho církvi a byli misionáři. Drazí mladí, Pán vás dnes volá. Nikoli hromadně! Ale tebe, tebe a tebe, každého. Poslouchejte, co vám říká v srdci.

Papež potom komentoval situaci, která udělala velkou starost pořadatelům letošního Světového dne mládeže, totiž nepřízeň počasí, kvůli níž museli na poslední chvíli změnit jeho dějiště a přenést jej z prostranství nedaleko Ria, zvané Campus Fidei, na městskou pláž Copacabana:

Myslím, že se můžeme něco naučit z toho, co se stalo v těchto dnech, když jsme museli kvůli špatnému počasí zrušit konání této vigilie na prostranství Campus Fidei. Pravé Pole Víry však není místo na mapě, ale my sami. Ano. Každý z nás, každý z vás, já, všichni. A být misionářem znamená vědět, že jsme Božím polem víry.

V souvislosti s tím pak Svatý otec připomněl známé evangelní podobenství o rozsévači, kde je řeč o kamenité, trnité a úrodné půdě, a poznamenal, že je třeba si poctivě položit otázku, jakou půdou chceme být. „Jsem zvyklý hrát ve své srdci dvojí roli? – zeptal se dále. Vypadat dobře před Bohem a zároveň před ďáblem? Chci přijmout Ježíšovo sémě a současně zalévat trní a plevel, rostoucí v mém srdci?

Dnes jsem si jist, že zrno může padnout do dobré půdy. Slyšme, jak padá zrno do dobré země. Někdo řekne: »Ne, Otče, já nejsem dobrou půdou, jsem pohroma, jsem plný kamenů, trní.. « Ano může tomu tak být na povrchu, ale uvolni kousíček, malý kousek dobré půdy a nechej je padnout tam a uvidíš, že vyklíčí. Vím, že chce být doopravdy křesťany nikoli na částečný úvazek, part-time, nikoli „škrobenými“ křesťany se zdviženým nosem, křesťany pohled, ale autentickými křesťany. Jsem si jist, že nechcete žít v iluzi nekonzistentní svobody, která se nechává vláčet módami a momentálními výhodami. Vím, že míříte vysoko, k definitivním rozhodnutím, která životu dávají plný smysl. Je tomu tak nebo ne? (odpověď: ano) Je. Dobře, je-li tomu tak, udělejme jedno: všichni mlčky pohleďme do srdce a každý řekněme Ježíši, že chce přijmout setbu. Řekněte Ježíši: pohleď, Ježíši na kameny, trní, plevel, ale pohleď na tento malý kousek půdy, který nabízím, abych přijal setbu. Mlčky nechme vejít Ježíšovo zrno. Pamatujte si tuto chvíli, každý zná jméno zrna, které vešlo. Nechte je růst, Bůh se o ně postará.

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy papeže na modlitební vigilii ZDE

Po promluvě Svatého otce následovala eucharistická adorace a dva miliony jejích účastníků vytvořilo několika minutové naprosté ticho, přerušované pouze mořským příbojem.

ad 2. Poslední den návštěvy papeže Františka v Brazílii zahájila mše svatá, kterou vyvrcholily Světové dny mládeže v Riu de Janeiro. Mši sloužil Svatý otec na prostranství pláže Copacabana, kde se včera večer také odehrála modlitební vigilie a dnes se zde sešly 3 miliony lidí. Koncelebrovalo s ním 1500 biskupů a asi 15 tisíc kněží.

Prostranství v Guaratibě, kde se původně měla vigilie i závěrečná mše konat, nazvané Campus fidei, nemohlo být kvůli vydatnému dešti posledních dní využito. Jak ale oznámil na začátku nedělní mše arcibiskup Ria de Janeiro mons. Orani Tempesta, bude toto prostranství využito v duchu výzev, které pronesl papež František ve svých promluvách. Starosta města Rio de Janeiro totiž rozhodl, že na tomto místě bude vybudována čtvrť s obydlím pro 20 tisíc lidí. Středem této čtvrti bude 33 metrů vysoký pozlacený kříž, který byl vztyčen právě pro toto setkání mládeže v Riu.

Na bohoslužbě pod širým nebem, kterému vévodilo slunečné počasí, byly přítomny více než 3 miliony věřících. Papež František ve své homilii, kterou pronesl střídavě v portugalštině a španělštině, vyšel z verše evangelia sv. Matouše, který se také stal mottem těchto Světových dní mládeže: „Jděte a získejte za učedníky všechny národy (Mt 28, 19).“ Podle Svatého otce tímto veršem Ježíš říká: Jděte beze strachu sloužit.

Papež František nejprve na mladé opět apeloval, aby jejich život víry nebyl uzavřen pouze v jejich farnostech a společenstvích, protože by to bylo jako vzít kyslík plameni. „Víra je plamen,“ řekl Svatý otec, „který je tím živější, čím více se sdílí, předává, aby všichni mohli poznat, milovat a vyznávat Ježíše Krista.“ Jeho příkaz hlásat Krista všem lidem však nevychází z touhy po moci nebo nadvládě, ale ze síly lásky a milosrdenství, které nám Boží Syn projevil. S touto výzvou se papež obrátil zejména na mladé z Latinské Ameriky:

Brazílie, Latinská Amerika, svět potřebuje Krista! Svatý Pavel říká: ‚Běda mně, kdybych nehlásal evangelium!‘ Tento kontinent obdržel zvěst evangelia, která poznamenala jeho vývoj a přinesla mnohé plody. Nyní je tato zvěst svěřena také vám, aby zněla v nové síle. Církev potřebuje vás, vaše nadšení, kreativitu a radost, které vás charakterizují.

Jako příklad mladého misionáře připomenul Svatý otec blahoslaveného jezuitu Josefa de Anchieta, který byl vyslán hlásat evangelium v Latinské Americe ve svých devatenácti letech. Pro rozptýlení obav a strachu také poukázal na slova z knihy proroka Jeremiáše, kde Bůh prorokovi říká: „Neboj se…, neboť já jsem s tebou, abych tě vysvobodil (Jer 1,7.8).“ Ježíš tedy provází každého, kdo hlásá jeho evangelium. Nikdo ho totiž ani nemůže hlásat sám:

Ježíš neřekl: ‚Jdi‘, ale ‚Jděte‘. Jsme posláni společně. Drazí mladí, vnímejte v tomto misijním poslání přítomnost celé církve a také společenství svatých. Když čelíme výzvám společně, pak jsme silní, objevíme zdroje, které jsme neuměli najít. Ježíš nepovolal apoštoly, aby žili o samotě, povolal je, aby tvořili skupinu, společenství.

Poslední Ježíšova výzva je, podle papeže Františka, sloužit. Vyplývá z ochoty ztotožnit se s Ježíšem v plnosti jeho života pro druhé. Vidět to můžeme na sv. Pavlu, který učinil „ze sebe služebníka všech, abych získal tím větší počet lidí“ (1 Kor 9,19). Svou homilii pak Svatý otec ukončil odkazem na povolání, které dal Bůh proroku Jeremiášovi, totiž „vytrhávat a hubit, ničit a bořit, stavět a sázet“ (srov. Jer 1,10). Tato slova vysvětlil:

Nést evangelium znamená nést Boží moc, vytrhávat a hubit zlo a násilí, ničit a bořit překážky sobectví, netolerance a nenávisti, stavět nový svět. Ježíš Kristus s vámi počítá! Církev s vámi počítá. Papež s vámi počítá!

PLNÉ ZNĚNÍ homilie Svatého otce je ZDE

ad 3. Na závěr bohoslužby předal papež František pěti dvojicím mladých lidí sošku Krista Vykupitele, symbol města Rio de Janeiro z hory Corcovado. Vyslal je jako zástupce pěti světadílů, ze kterých pocházejí, aby se stali hlasateli evangelia.

Poté Svatý otec pronesl obvyklou promluvu před nedělní polední modlitbou Anděl Páně. I v ní se zastavil u tématu misie, schopnosti jít hlásat radostnou zvěst druhým. Je nám v tom vzorem i Panna Maria, tím, jak se zachovala, když přijala andělovu zvěst o početí Božího Syna:

Co však učinila hned potom? Jakmile přijala milost, stát se matkou vtěleného Slova, nedržela si tento dar pro sebe, vyšla ze svého domu a spěchala na pomoc své příbuzné Alžbětě, která ji potřebovala, učinila skutek lásky, konkrétní služby, nesouc Ježíše ve svém lůně. A učinila to bez prodlení!
To je náš vzor, drazí přátelé. Ta která dostala od Boha nejcennější dar, odpovídá nejprve tím, že se vydává na cestu, aby sloužila a nesla Krista.

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy papeže před Angelus je ZDE

Na závěr své promluvy před modlitbou Anděl Páně pak Svatý otec oznámil, kde se bude konat příští Světový den mládeže v roce 2016. Bude to v Polském Krakově.
Po oznámení této noviny, pozdravil Svatého otce přítomný krakovský arcibiskup kard. Stanislaw Dziwisz, a pozval papeže Františka a všechny mladé na setkání do svého města.Další články z podrubriky Cesty mimo Itálii

(RaVat)

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
19.4.17 Papež František letos do Brazílie nepojede
8.8.13 Příběh brazilského mladíka, který oslovil papeže
8.8.13 Osud dárků, které dostal papež v Brazílii
1.8.13 Papež František: Líbí se mi nekonformnost mladých
1.8.13 Ohlédnutí za několika setkáními papeže v RiuHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2022 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv květen 22
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti