Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   20. 5. 2022

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Zprávy

 Cesty mimo Itálii 

11.5.2009 

Papež v Izraeli - 4.den

Jeruzalém. Benedikt XVI se dnes rozloučil s Jordánským královstvím a odletěl do Izraele, kde jej na letišti v Tel Avivu přivítal prezident a celá vláda. Následovala papežova návštěva u prezidenta Perese v Jeruzalémě, kde pronesl další promluvu. Potom návštěva památníku Jad Vašem a mezináboženské setkání, kde došlo k menšímu incidentu v souvislosti s vystoupením zástupce Velkého muftího.

Rozloučení s Jordánskem a uvítání v Izraeli
Na letišti v Ammánu se naposled pozdravil králem Abdulahem II., který prohlásil, že doufá, že to není papežova poslední návštěva a Benedikt XVI. poděkoval za vřelé přijetí, ta práci, státních orgánů, věřících a dobrovolníků na hladkém průběhu nabitého programu. Zvlášť poděkoval médiím za zprostředkování slavností těm, kdo se jich nemohli účastnit osobně.

PLNÉ ZNĚNÍ PROMLUVY Benedikta na rozloučenou v Ammánu je ZDE

Po třech dnech v muslimské zemi překročil papež airbusem Jordánských královských aerolinií hranice s Izraelem a po 20 minutách přistál v Tel Avivu. Na letišti Ben Gurion ho přivítal prezident země Šimon Peres a premiér Netanyahu. Prezident Peres uvítací řeč zahájil antickým pozdravem. Poděkoval papeži za jeho podporu smíření a tolerance i za pokračující dialog mezi židy a křesťany:
?Uzavřeli jsme mír s Egyptem a Jordánskem a vyjednáváme uzavření míru s Palestinci. Snad brzy dospějeme k úplnému míru v regionu.? řekl prezident Perez.

Benedikt XVI. poděkoval prezidentu Šimonu Peresovi za přijetí a příležitosti vykonat pouť do země, která byla posvěcena kroky patriarchů a proroků, do země, kterou mají křesťané v obzvláštní úctě jako dějiště života, smrti a vzkříšení Ježíše Krista. ?Řadím se do dlouhého zástupu křesťanských poutníků přicházejících na tato místa,? řekl papež.

?Pane prezidente, Svatý stolec a stát Izrael mají mnohé hodnoty společné, v první řadě snahu poskytnout náboženství náležité místo v životě společnosti. Správný řád společenských vztahů předpokládá a vyžaduje respekt ke svobodě a důstojnosti každé lidské bytosti, o níž křesťané, muslimové i židé věří, že byla stvořena milujícím Bohem a předurčena k věčnému životu. Je-li náboženská dimenze lidské osoby popírána nebo opomíjena, ohrožuje to samotný základ náležitého chápání nezcizitelných lidských práv.?

?Židovský lid tragicky zakusil hrůzné důsledky ideologií, které tuto základní důstojnost každé lidské bytosti popírají,? Benedikt XVI. připomněl, že během návštěvy uctí památku šesti milionů židovských obětí nacistického holocaustu a bude se modlit, aby lidstvo už nikdy nebylo svědkem takového zločinu. Varoval ale, že antisemitismus stále zvedá svou šerednou hlavu:

?Něco takového je zcela nepřijatelné. Je třeba vynaložit veškeré úsilí na boj proti antisemitismu, ať už se vyskytne kdekoliv, a prosazovat na celém světě respekt a úctu vůči příslušníkům každé rasy, lidu, jazyka i národa.?

Papež se v Jeruzalémě také setká s představiteli židů, křesťanů i muslimů. Těmto třem velkým monoteistickým náboženstvím je společná zvláštní úcta k tomuto svatému městu. Proto je třeba, aby sem všichni poutníci směli svobodně přicházet, účastnit se náboženských obřadů a udržovat budovy náboženského kultu.

?Oči světa jsou upřeny na národy tohoto regionu, usilující o spravedlivé a trvalé řešení konfliktů, které způsobily mnoho utrpení. Naděje nesčetných mužů, žen a dětí v bezpečnější a stabilnější budoucnost závisejí na výsledku mírových vyjednávání mezi Izraelci a Palestinci. Spolu se všemi lidmi dobré vůle prosím ty, na kterých spočívá odpovědnost, aby při hledání spravedlivého řešení nezměrných obtíží využili všech možných způsobů, aby tak oba národy mohly pokojně žít ve vlastním domově, uvnitř bezpečných a mezinárodně uznávaných hranic.?

PLNÉ ZNĚNÍ PROMLUVY Benedikta XVI. na uvítanou je ZDE

Petrův nástupce pak pozdravil katolické biskupy země, kde Petr obdržel pověření pást Pánovy ovce. A křesťanské komunity Svaté země požádal, aby svědectvím tomu, který hlásal odpuštění a smíření, přispěli k odstranění nevraživosti, která tuto zemi již dlouho sužuje.

Izrael je třikrát menší než Česká republika, ale žije tam 7 milionů obyvatel. 77% tvoří Židé, 20% Arabové a 3% ostatní národnosti. Křesťané tvoří přibližně 2,1%, katolíci 1,8%, tj. 128 tisíc. Místní církve latinského a všech východních ritů používají arabštinu. Existuje však i římský ritus v hebrejštině a hlásí se k němu kolem 30 tisíc věřících. Ti však dosud nemají svou vlastní církevní správu. Podle mínění O.Davida Jaegera jde o paradoxní situaci, protože Izrael je tak jedinou zemí, která dosud nemá místní národní církev, kterou má např. i Mongolsko. Jde, samozřejmě, o interní záležitost církve, jejíž řešení náleží příslušné autoritě, tedy papeži. V souvislosti s tím stojí za zmínku, že při bohoslužbách Benedikta XVI. v Izraeli bude dán poprvé prostor také hebrejštině.

Návštěva u prezidenta Perese v Jeruzalémě
Z Tel Avivu přeletěl Benedikt XVI. helikoptérou do Jeruzaléma, kde se v prezidentském paláci se konalo nejprve soukromé setkání s prezidentem Peresem, po kterém papež pronesl promluvu k 300 přítomných osobností z řad politiků a duchovních. Během ceremoniálu papež v zahradě palác zasadil památeční olivovník.

Prezident Peres se narodil v dnešním Bělorusku v roce 1923 a v roce 1934 emigroval s rodinou do Tel Avivu. Zastával postupně funkce ministra zahraničí, ministra obrany, vicepremiéra a premiéra. Vnroce 1994 obdžel spolu s Jicchakem Rabinem a Jásirem Arafatem Nobelovu cenu míru za jejich úslií o mírový proces na Blízkém východě a před 2 lety byl zvolen 9. prezidentem státu Izrael.

Benedikt XVI. ve své promluvě připomněl, že náboženští představitelé si musí být vědomi toho, že jakékoli rozdělení nebo napětí, každá tendence uzavírat se nebo podezřívat jiné věřící či společenství může snadno vést k rozporu, protiřečí Jedinému, který sám sebe zjevuje jako ?nejvýše milosrdného a věrného:

?Jeruzalém, který je odedávna křižovatkou národů nejrůznějšího původu, je také městem, které může židům, křesťanům a muslimům umožnit, aby přijali povinnost a zároveň potěšení z privilegia vydávat společně svědectví o mírumilovném soužití, po kterém ctitelé jediného Boha již dlouho touží.?

Podle židovské tradice se bezpečí, betach, rodí z důvěry a neznamená jen absenci hrozby, ale také pocit klidu a důvěry, zdůraznil Benedikt XVI.

PLNÉ ZNĚNÍ PROMLUVY Benedikta XVI. v rezidenci prezidenta Perese ZDE

Návštěva památníku Jad Vašem
Odpoledne papež navštívil památník Yad Vashem. Památník je umístěn v Jeruzalémě, na hoře Har Hazikaron (Hoře Pamatování). Jde o rozsáhlý komplex budov, pomníků a soch. Posláním památníku je dokumentovat historii židovského národa v období holocaustu a uchování památky na šest miliónů židovských obětí tohoto období. Založen byl v roce 1953. Součástí památníku je největší a nejobsáhlejší archiv dokumentů o holocaustu na světě. Je v něm shromážděno více než 62 miliónu stran dokumentů, přes 267 tisíc fotografií a několik tisíc dokumentárních filmů.
Památník také obsahuje jmenný seznam obětí holocaustu. Je zde také uložena krypta s popelem obětí. Byla postavena jako připomínka všech Židů, kteří zahynuli v koncentračních táborech. Tvoří jí jediná budova připomínající krematorium. V podlaze jsou vyryta jména táborů smrti osvětlovaná věčným ohněm. Ačkoli je Pamětní dvorana nejčastějším místem pietních akcí v Jad Vašem, nikdy se v ní nepronáší proslovy. Jediní, kdo zde přednesli své promluvy, byli Jan Pavel II. a nyní Benedikt XVI.

V pět hodin odpoledne papež vstoupil do pamětní dvorany. Papež obnovil věčný plamen, který hoří v tomto sále, v tichosti uctil památku umučených židů a položil věnec ze žlutých gerber a bílých karafiátů. Vyslechl se sklíčenou tváří text dopisu otce rodiny deportovaného a zabitého v koncentračním táboře v roce 1944 a modlitbu za zemřelé. Setkal se potom s několika židy, kteří přežili holokaust. Jedna z nich, izraelská novinářka a spisovatelka Ruth Bondi se narodila v Praze, deportována do Terezína a poté Osvětimi.

Potom papež pronesl svůj očekávaný projev, ze kterého vám přinášíme to nejdůležitější:

?Dám ve svém domě a na svých hradbách památník se jménem?
Dám jim jméno věčné, jež nebude vymýceno? (srov. Iz 56,5).

Tento úryvek z knihy proroka Izaiáše obsahuje dvě prostá slova, která slavnostně vyjadřují hluboký význam tohoto váženého místa: jad, památník, a šem, jméno. Přišel jsem, abych se mlčky zastavil před tímto památníkem, vybudovaným na počest milionů Židů, zavražděných během děsivé tragédie šoa. Přišli o své životy, ale nikdy neztratí svá jména, která jsou nesmazatelně vepsána do srdcí jejich drahých, jejich druhů z vězení a těch, kteří se rozhodli již nikdy nedovolit, aby podobná hrůza ještě někdy zhanobila lidstvo. Především však jsou jejich jména trvale vepsána do paměti všemohoucího Boha.

Je možné okrást bližního o to, co mu patří, o vhodnou příležitost nebo o svobodu. Je možné utkat svůdnou síť lží a přesvědčit druhé o tom, že jisté skupiny lidí si nezasluhují úctu. Žádné úsilí však nikdy nemůže odejmout lidské bytosti jméno.

Kéž se jejich utrpení nikdy nepopírá, neznevažuje ani nezapomíná! A všichni lidé dobré vůle kéž bděle odstraňují z lidských srdcí všechno, co by mohlo vést k podobné tragédii!

Katolická církev je spojena s Ježíšovým učením a napodobuje jeho lásku ke každému člověku. Má proto hluboký soucit s oběťmi, které jsou zde připomínány. Stejně tak přichází ke všem, kteří jsou dnes vystaveni pronásledování z důvodů své rasy, barvy pleti, životního stavu nebo náboženství; jejich utrpení je i jejím utrpením a sdílí i jejich naději ve spravedlnost. Jako římský biskup a nástupce apoštola Petra znovu zdůrazňuji to, co řekli již mí předchůdci, totiž že církev se bez ustání modlí a usiluje o to, aby v lidských srdcích už nikdy nekralovala nenávist.

Podíváme-li se do tváří, odrážejících se na vodní hladině nádrže, která mlčky stojí uvnitř tohoto památníku, nemůžeme se vyhnout myšlence na to, že každá z nich má jméno. Lze si jen představovat radostné očekávání jejich rodičů, když s rozechvěním čekali jejich narození. Jaké jméno tomuto dítěti dáme? Co z něho nebo z ní bude? Kdo si jen mohl představit, že budou odsouzeni k údělu tak slzavému!

Mlčky zde stojíme a v našich srdcích se ozývá jejich křik. Je to volání, které se pozvedá proti každému aktu nespravedlnosti a násilí. Je to věčné odmítnutí prolévání nevinné krve. Je to křik Ábela, stoupající ze země k Všemohoucímu.

Drazí přátelé, jsem hluboce vděčný Bohu i vám za poskytnou příležitost spočinout zde v tichosti: v mlčení, které vzpomíná, v mlčení, které se modlí, v mlčení, které doufá.?

PLNÉ ZNĚNÍ PROMLUVY Benedikta XVI. v Jad Vašem ZDE

Mezináboženské setkání Čtvrtý den pouti po Svatí zemi zakončil Svatý otec setkáním s organizátory mezináboženského dialogu v Papežském institutu Naší Paní Jeruzalémské. Přítomni na něm byli křesťané, židé, muslimové, drúzové, samaritáni a další náboženská vyznání.

Benedikt XVI. ve své promluvě spojil a shrnul podstatu všech monoteistických náboženství. Mimo jiné řekl:

?Náboženská víra předpokládá pravdu. Ten, kdo věří, zároveň hledá pravdu a podle ní žije. Třebaže se prostředky, skrze které chápeme objevování a předávání pravdy, v jednotlivých náboženstvích částečně liší, nesmíme se nechat odradit od úsilí dosvědčovat sílu pravdy. Společně můžeme hlásat, že Bůh existuje a že jej lze poznat, že země je jeho stvořením, že my jsem jeho tvorové a že volá každého člověka k takovému životnímu stylu, který respektuje jeho plán se světem. Přátelé, věříme-li, že máme kritérium k posuzování a rozlišování, které je božského původu a určené celému lidstvu, pak nemůžeme polevit v úsilí nechat toto poznání působit na občanský život. Pravda musí být nabízena všem, neboť slouží všem členům společnosti. Vrhá světlo na základy morálky a etiky, prostupuje rozum silou překračovat vlastní meze a dát tak výraz našim společným nejhlubším očekáváním. A tak aniž by ohrožovala toleranci rozdílů nebo pluralitu kultur, umožňuje pravda shodu, zachovává rozumnost, poctivost a ověřitelnost veřejné debaty a otevírá cestu k pokoji. Ochota k poslušnosti vůči pravdě ve skutečnosti rozšiřuje náš pojem rozumu a prostor jeho užívání a umožňuje pravý dialog kultur a náboženství, kterého je dnes obzvláště zapotřebí.?

PLNÉ ZNĚNÍ PROMLUVY Benedikta XVI. na mezináboženském setkání je ZDE

Po promluvě papeže pak vystoupil zástupce velkého muftího šejk Tayssir Attamimi , který využil příležitosti a neplánovaně vystoupil na pódium, odkud arabsky přednesl ohnivou kritiku Izraele, která protiřečila duchu mezináboženského dialogu. Latinský patriarcha Twal se jej pokusil přimět k ukončení projevu, ale nepodařilo se mu to. K podobnému incidentu došlo při stejné příležitosti také během návštěvy Jana Pavla II. v roce 2000. Vatikánský tiskový mluvčí O.Lombardi vyslovil politování nad incidentem a naději, že nenaruší mezináboženský dialog na pouti Benedikta XVI. ve Svaté zemi.

Další články z podrubriky Cesty mimo Itálii

(RaVat)

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
19.5.09 Rabín Eckstein hodnotí návštěvu Benedikta XVI. pozitivně
16.5.09 Benedikt XVI. bilancuje cestu do Svaté země
15.5.09 Závěr pouti Benedikta XVI. do Svaté země - 8.den
15.5.09 Srdečně děkuji všem za přijetí
15.5.09 Vážím si úsilí arménské církve o teologický dialogHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2022 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv květen 22
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti