Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   26. 5. 2022

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Zprávy

 Cesty mimo Itálii 

17.7.2008 

200 tisíc mladých přivítalo Benedikta XVI.

Sydney. 1. Dopolední oficiální setkání Benedikta XVI. s guvernérem Nového Jižního Walesu a s australským premiérem.
2. Papežova návštěva u hrobu bl. Mary MacKillop.
3. Odpolední setkání Papeže s mládeží na nábřeží přístavu Barangaroo.

ad 1.Benedikt XVI. zahájil den eucharistií v soukromé kapli arcibiskupského domu. Bílým, uzavřeným vozem pak přejel do Government House ? sídla guvernéra státu Nový Jižní Wales. Vstříc mu znělo 21 dělových salv, vojáci mu vzdali poctu a zazněla australská hymna. Papeže, v doprovodu kardinála státního serketáře, Tarcisia Bertoneho, přivítal v parku své rezidence guvernér Michael Jeffrey.

Jménem vlády přivítal Benedikta XVI. premiér Kevin Rudd. Světový den mládeže označil za velkou událost pro celou Austrálii. Dodal, že s otevřenou náručí Benedikta XVI. zdraví nejen více než 1300 tamních katolických farností, ale také jiná vyznání a náboženství i celou společnost. Papež přichází jako apoštol pokoje a hlas naděje. Premiér poznamenal, že pestrá mozaika poutníků odpovídá různorodostí obyvatelům Austrálie. ?Jejich víra se nás dotýká, inspiruje nás? ? dodal Rudd a výslovně pozdravil Benedikta XVI. také jménem komunity Aborigenů, kteří ho o to prosili. ?Věříme a jménem všech Australanů se modlíme za to, aby se Váš pobyt zde stal požehnáním nejen pro obyvatele této země, ale i pro poutníky, kteří přijeli ze všech koutů světa a kteří jsou mezi námi poprvé,? řekl australský premiér.

Benedikt XVI. ve své promluvě na uvítanou mimo jiné řekl:

? Někdo by se mohl zeptat, proč podnikat tak dlouhou a náročnou cestu na mládežnickou slavnost. Co vede tisíce mladých k tomu, že se vydávají na cestu, jež je pro mnohé z nich dlouhá a nákladná, jen proto, aby se mohli účastnit události tohoto typu? Již od prvního Světového dne mládeže roku 1986 bylo zřejmé, že velký počet mladých si cení této příležitosti prožít určitý čas společně, prohloubit svou víru v Krista a vzájemně sdílet radostnou zkušenost společenství v jeho církvi. Touží slyšet slovo Boží a osvojit si ze své křesťanské víry něco navíc. Touží účastnit se akce, která klade do popředí velké ideály, jimiž se inspirují. Vracejí se domů naplněni nadějí a jsou obnoveni ve svém rozhodnutí budovat lepší svět. Pro mne je radostí být s nimi, modlit se s nimi a slavit spolu s nimi eucharistii. Světový den mládeže mne naplňuje důvěrou v budoucnost církve i v budoucnost našeho světa.?

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy Benedikta XVI. na setkání s premiérem je ZDE

ad 2.Po uvítací ceremonii Svatý otec navštívil kapli bl. Mary MacKillop v severní části Sydney. Pomodlil se před Nejsvětější svátostí a u hrobu blahoslavené. Místním řeholnicím věnoval sošku sv. Josefa, který je patronem kongregace založené touto první australskou blahoslavenou. Sám dostal darem bustu Mary MacKillop z bronzu. Povšiml si úsměvu na zobrazení služebnice nejubožejších z ubohých a slíbil, že si tento dárek ponechá. Sestry Kongregace sv. Josefa doufají v brzkou kanonizaci své zakladatelky, která za svého života vytrpěla kvůli závistivosti a lidských nedorozumění dokonce pětiměsíční exkomunikaci. Dnes pracuje 900 řeholnic z její kongregace mimo jiné ve školství, mezi uprchlíky a Aborigeny.

Z kláštera sester sv. Josefa odjel Benedikt XVI. do domu admirality, rezidence generálního guvernéra Austrálie, na dvě další oficiální setkání. Guvernér Michael Jeffrey, který reprezentuje královnu Alžbětu II., hovořil s Benediktem XVI. o problémech životního prostředí, sucha, výživy a energie. Papež poznamenal, že pro příznivou budoucnost světa je žádoucí také ?energie ducha.? Mluvilo se také o hodnotách, kterými žije mládež o duchovní péči mezi studenty a o mezináboženském dialogu. Benedikt XVI. věnoval guvernérovi mozaiku zachycující Svatopetrské náměstí.

Mladí mezitím pokračovali v druhém dni katechezí. Dnešní téma znělo: ?Duch Svatý duší církve.? Každý den probíhá 235 katechetických setkání v 29 jazycích.

ad 3. Čtvrteční odpoledne přineslo dlouho očekávané setkání mladých s papežem. Čekalo zde na něj přibližně 200 tisíc lidí.
Ne jako kolonizátora, ale jako duchovního otce přivítali Benedikta XVI na molu Rose Bay tradičním tancem a zpěvem stařešinové Aboriginů. Doprovodili ho na loď Sydney 2000. Na palubě mu vyšlo naproti dvanáct zástupců různých kontinentů. Papeže doprovázeli také kardinálové Pell a Bertone. Téměř šest námořních mil pluli podél sydneyského pobřeží za větrného ale slunečného počasí. Loď s papežem na palubě doprovázela flotila menších loďek s mladými a z břehů ji sledovali zástupy lidí. U mola v Barangaroo, které nese název po manželce místního náčelníka Aboriginů, zakotvila loď Sydney 2000 o půl čtvrté. Benedikta XVI. po vylodění přivítali tentokrát mladí Aborigenové, ve svém jazyce zazpívaly hymnus ?Tu est Petrus.?

?Svatý otče, takové uvítání, jakého se vám dostalo, při vašem připlutí do přístavu, Sydney nezažilo od doby, kdy připlul první katolický arcibiskup Sydney Patrick Francis Moran v roce 1884,?
řekl ve své promluvě kard. Pell na přivítanou Benediktu XVI.

?Svatý otče, jste mezi přáteli. Nejen mezi dětmi Božími, bratry a sestrami v katolické víře, ale také mezi přáteli z celého kontinentu, i z jiných křesťanských společenství. Vítáme vás u nás a modlíme se, aby nás vaše návštěva posílila, tak jako Pán chtěl, aby Petr vytrval ve víře a utvrzoval v ní své bratry,? dodal australský kardinál.

Papeže pak také přivítal i předseda biskupské konference Austrálie arcibiskup Philip Wilson. Obyvatelé ostrovů Tokelau přinesli na podium evangeliář položený na modelu člunu. Ten je symbolem evangelizace těchto míst, kde dodnes uctívají Boha jako Velkého Rybáře. Právě z této knihy se četla perikopa z evangelia sv. Matouše. Slova která ukazují že skutečná velikost má rozměr služby: Kdo chce být velký, ať se stane služebníkem.

Po evangeliu následovala první promluva Benedikta XVI. k mladým na letošním světovém setkání. V ní mimo jiné řekl:

?Nejenom příroda, ale také sociální prostředí ? habitus, který si vytváříme my sami ? si nese své jizvy a zranění, která ukazují, že něco není v pořádku. I tady v našich osobních životech a v našich komunitách můžeme potkat protivenství, někdy i nebezpečí; jed, kterým koroduje to, co je dobré, přetváří to, čím jsme, a překrucuje smysl, pro který jsme stvořeni. Příkladů je hodně, jak sami víte. Mezi těmi nejevidentnějšími jsou alkohol, drogy, oslava násilí a degradace sexu, vyskytující se často v televizi a na internetu jako zábava. Kladu si otázku, jak by asi někdo, kdo by stanul tváří v tvář lidem, kteří trpí momentálním násilím a sexuálním zneužíváním, vysvětloval tyto virtuálně reprodukované tragédie, jež jsou vydávány za pouhou ?zábavu?.
Je zde tedy něco neblahého, co vychází z faktu, že svoboda a tolerance jsou velmi často odděleny od pravdy. To je živeno ? dnes široce rozšířenou ? ideou, že neexistuje absolutní pravda, která vede naše životy. Relativismus tím, že prakticky bez rozdílu všemu přikládá hodnotu, činí ?zkušenost? důležitější nad všechno ostatní. Avšak zkušenosti, odtržené od jakékoli úvahy o tom, co je dobré či pravdivé, mohou vést nikoli k ryzí svobodě, nýbrž k morálnímu a intelektuálnímu chaosu, k poklesu morální úrovně, ke ztrátě sebeúcty, ba dokonce k zoufalství.
Drazí přátelé, život není ovládán osudem, není nahodilý. Vaše osobní existence je Bohem chtěná, Jím byla požehnána a obdařena smyslem (srov.
Gn 1,28)! Život není jednoduchým sledem faktů a zkušeností, třebaže mnohé z nich mohou být užitečné. Je hledáním pravdy, dobra a krásy. Právě proto přijímáme naše rozhodnutí, uplatňujeme naši svobodu a v tom, tzn. v pravdě, v dobru a v kráse, nacházíme štěstí a radost. Nenechte se oklamat těmi, kteří ve vás vidí pouhé konzumenty na trhu nerozlišených možností, kde se volba sama o sobě stává dobrem, novost je vydávána za krásu a subjektivní zkušenost vytlačuje pravdu.
Kristus nabízí víc, ba dokonce všechno! Jenom On, který je Pravda, může být Cestou a proto také Životem.
?

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy Benedikta na uvítání s mládeží je ZDE

Několika set členný sbor zazpíval Píseň služebníka. V anglických, ruských, thajských, německých a španělských přímluvách mladí prosili, aby Bůh otvíral jejich srdce lásce a službě bližním, aby je posilňoval v obtížích a upevňoval v službě. Uvítací slavnost zakončila hymna mládeže.

Ve světle zapadajícího slunce odjel Benedikt XVI. papamobilem do arcibiskupské rezidence ulicemi lemovanými zástupy. Zítra má na programu mimo jiné ekumenické a mezináboženské setkání, oběd se zástupci mladých a zahájí křížovou cestu, která pak povede ulicemi města.

Pro mnoho mladých z celého světa jsou světové dny mládeže v Sydney příležitostí poznat vzdálený kontinent, který by možná jinak nenavštívili. Pro jiné je to naštěstí není tak daleko. Hovoří Francesco Panfilo, biskup z Papuy Nové Guiney:
?Nikdy jsme se Světových dnů mladých nemohli účastnit, kvůli vysokým nákladům a chudobě zdejších lidí. Tentokrát se konají tak blízko, téměř na dosah, protože papež přijel do Sydney. Stačí málo. Let z Port Moresby do Brisbane trvá 2 hodiny a 40 minut. Potom jsme jeli 15 hodin autobusem. Tuhle příležitost si mladí nechtěli nechat ujít. V mojí diecézi jsme se na tuto událost připravovali už rok a půl dopředu. Připravili jsme ?pouť kříže,? nechali jsme vyrobit kopii Kříže Světových dnů mladých! A ten putoval z farnosti do farnosti, překonával velké vzdálenosti, použili jsme na jeho cestě i loďku. Byla to mimořádná zkušenost.?

Říká Francesco Panfilo, biskup z Papuy Nové Guiney.

V celém světě i dál pokračují akce pro ty, co nemohli přiletět do Sydney. Na dva tisíce mladých z německé diecéze Kolín se sjíždí do tábora Světových dnů mládeže v Odenthal-Altenberg. Na programu mají, tak jako na setkání v Austrálii, křížovou cestu i vigilii.
Nedaleko Říma, na pláži ve Fiumicinu, bude moci italská mládež sledovat v sobotu dopoledne přenos ze vigilie v Sydney na velkoplošné obrazovce. Vztyčen tu byl i stan se 160 místy k sezení pro eucharistickou adoraci.

Další články z podrubriky Cesty mimo Itálii

(RaVat)

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
27.7.08 Vítězství krásy
26.7.08 Světové dny mláděže zanechaly dobrý dojem
22.7.08 Světový tisk o setkání mládeže v Sydney
21.7.08 Globalizace v akci
21.7.08 Všem patří mé hluboké díkyHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2022 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv květen 22
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti