VaticanNews.va

   23. 3. 2018

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa

Sleduji zprávy Vatikánského rozhlasu?

Poslechem na Rádiu Proglas.4129
Poslechem z webových stránek.2626
Četbou textů na webových stránkách.4487
Poslechem i četbou.2704


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

Nejčtenější

Plné znění manipulovaného listu Benedikta XVI.

Papež František: Adolescentní dospělí hrají ďáblovu hru

Papež odpovídal na otázky mladých lidí: Lepší ztratit povolání než pěstovat patologie
Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova

Res Claritatis

Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika

Pastorace na webuKatolik.cz

KTF UK

Stránky pro animátory seniorů

Návštěva papeže v České republice

 
Zprávy

 Cesty 

29.11.2017 

Papež v Myanmaru - 3. den

Rangún. 1. „Kristova láska zjevená na kříži je něco jako »duchovní GPS«“ - kázal Svatý otec při dopolední mši pod širým nebem za účasti 150 tisic lidí.
2. „Nabízíme-li jednotně hodnoty spravedlnosti, pokoje a lidské důstojnosti, nabízíme naději“ – řekl papež na odpoledním setkání s Nejvyšší státní buddhistickou radou Sangha. 3. Na rangúnském arcibiskupství se Petrův nástupce setkal s 22 myanmarskými biskupy.

ad 1. V zemi, kde mnozí „nesou viditelné i neviditelné stopy ran způsobených násilím, je pokušením reagovat hněvem a pomstou, což ale není Ježíšova cesta“, kázal papež František při ranní mši svaté, která (ve tři hodiny v noci našeho času) zahájila třetí den apoštolské cesty do Myanmaru a Bangladéše. Šedesátihektarovou plochu sportovního areálu Kayaikkasan Ground ve středu bývalého hlavního města Rangúnu již několik dní předtím zaplňovalo myanmarské malé katolické stádce. Nutno říci, že účast předčila již beztak optimistické předpovědi organizátorů a namísto původně očekávaného stotisícového zástupu nakonec Petrův nástupce na otevřeném papamobilu projížděl vítajícími řadami sto padesáti tisíc poutníků, podle odhadu státních úřadů. Byli mezi nimi také katolíci z jiných zemí asijského jihovýchodu – Kambodže, Vietnamu, Thajska a Filipín. Jak potvrdil mluvčí Myanmarské biskupské konference, o. Mariano Soe Naing, jeden sektor byl vyhrazen buddhistickým a muslimským představitelům. Ačkoli o vstup požádali mnozí řadoví věřící těchto náboženství, nebyl jim z organizačních důvodů povolen, aby nenarušovali průběh bohoslužby, dodal.

Papežské pódium ve stylu asijského chrámu s umně propracovanou zlacenou dekorací sloupů a stříšek neslo v průčelí Ježíšův monogram IHS zarámovaný v typických orientálních znacích a obdobné vyšité květinové motivy zdobily také papežův zelený ornát. Latinsky, barmsky a anglicky slouženou liturgii doprovázel zpěv v místních jazycích a latině, přímluvy zazněly v jazycích šesti hlavních myanmarských etnik (kromě Barmánců). Homilii pronášel papež František italsky s následným tlumočením do angličtiny. Římský biskup myanmarským katolíkům předložil zásadní program – kříž jako duchovní GPSku.

Ježíš nás neučí moudrosti dlouhými promluvami nebo ohromujícími projevy politické či pozemské moci, nýbrž odevzdáním svého života na kříži. Někdy můžeme uvíznout v léčkách spoléhání na svoji moudrost. Je však pravdou, že přitom snadno můžeme ztratit směr. V takové chvíli je nezbytné připomenout si, že máme bezpečnou buzolu, kterou je Ukřižovaný Pán.

Z kříže plyne uzdravení, pokračoval Svatý otec, a zdroj veškeré léčby je nutno hledat v Kristových ranách – tedy v eucharistii, ve které „nejenom rozpoznáváme dar Jeho Těla a Krve, ale učíme se také v Jeho ranách nacházet odpočinutí a očištění ze všech svých hříchů a zbloudění, vysvětloval. Poté naznačil jedinou možnou křesťanskou cestu pro zemi, kterou hluboce poznamenala etnická nenávist. Nikoli hněv a pomsta, nýbrž radikálně odlišná volba odpuštění a soucitu.

Pán nám říká, že se stejně jako On můžeme také setkat s odmítnutím a překážkami. On nám však přesto dává moudrost, které nebude moci nikdo odolat (srov. Lk 21,15). Mluví zde o Duchu svatém, skrze něhož je do našich srdcí vlita Boží láska (srov. Řím 5,5). Darem Ducha nás každého Ježíš uschopňuje, abychom byli znamením Jeho moudrosti, která přemáhá moudrost tohoto světa.

Papež ocenil myanmarskou církev, která „i s velmi omezenými prostředky hlásá evangelium jiným kmenovým menšinám bez donucování či vnucování, nýbrž vždycky nabídkou a přijetím“. A zdůraznil, že „praktickou pomoc a solidaritu chudým a trpícím je nutné poskytovat nehledě na náboženské vyznání či etnickou příslušnost“ jejích adresátů. V závěru homilie vyzval myanmarské katolíky, aby se nadále s ostatními dělili o „drahocennou moudrost, které se jim dostalo, o Boží lásku, která prýští z Ježíšova srdce“.

Ježíš chce tuto moudrost rozdávat v hojnosti. Jeho poselství odpuštění a milosrdenství používá logiku, kterou nebudou chtít pochopit všichni a která narazí na překážky. Nicméně Jeho láska zjevená na kříži je v posledku nezastavitelná. Je jakousi „duchovní GPS“, která nás neomylně přivádí k niternému životu Boha a k srdci našich bližních.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy HOMILIE je ZDE

Před závěrečným požehnáním první ze dvou katolických bohoslužeb v Myanmaru papeže Františka pozdravil rangúnský arcibiskup, kard. Charles Bo, aby shrnul vděčné pocity místních katolíků:

Jako učedníci z hory Tábor se vracíme domů s mimořádnou duchovní energií a hrdostí, že jsme katolíci, povolaní k životu evangelia. Tento den se vtiskl do každého zde přítomného srdce. (…) Stal se zázrak a my všichni se vrátíme domů, jako by nás tento Boží zázrak zasáhl. Děkujeme, Svatý otče, toto malé stádce se za vás nadále bude modlit.“

Řekl první myanmarský kardinál, kterého papež František jmenoval při konzistoři před dvěma lety.

ad 2. Odpolední program zahájil papež František v buddhistickém centru při Pagodě světového míru (Kaba Aye Paya), jednoho z nejvýznamnějších buddhistických chrámů jihovýchodní Asie. Důvod k jeho výstavbě v 50. letech minulého století zavdal 6. budddhistický koncil, který probíhal v Rangúnu v letech 1954-1956. Třicet šest metrů vysokou pagodu s pozlacenou střechou ústupkovitého typu vynáší šest pilířů jako připomínka počtu buddhistických sněmů. Velká zasedací síň byla vystavěna v podzemní grotě, protože také první koncil tohoto náboženství probíhal podle tradice v jeskyni u indického města Rádžag tři měsíce po Buddhově smrti, tedy kolem roku 543 před Kristem.

Papež František se v tomto monumentálním komplexu setkal s nejvyššími představiteli théravádského buddhismu, který je v Myanmaru státním náboženstvím. Jeho Nejvyšší rada „Sangha“ (v pálí a sanskrtu znamená společenství) sdružuje 47 buddhistických mnichů jmenovaných ministerstvem pro náboženské záležitosti na pětileté funkční období. Úkolem tohoto ústředního buddhistického výboru je dohlížet na dodržování souboru náboženských pravidel pro život mnichů zvaných „vinaja“. Patří mezi ně například zákazy jíst po poledni, používat peníze nebo se líčit, ale také příkaz přísného dodržování celibátu.

Svatého otce přivítal ministr pro náboženské záležitosti a kulturu Thura U Aung Ko, který doprovodil papežskou delegaci do Velkého sálu budovy, kde byli členové Nejvyšší rady již shromážděni. František pozdravil jejího předsedu Bhaddanta Kumarabhivamsu. Místa v sálu, jemuž vévodí Buddhova socha ozvláštněná světélkující neonovou svatozáří, byla uspořádána po podélné ose, takže vatikánská delegace zasedla naproti členům rady.

První se ujal slova prezident Sanghy. Ve svém projevu, rozčleněném do dvaceti tezí, nejprve představil náboženskou situaci Myanmaru, kde 87% z jeho 51 milionové populace vyznává buddhismus a obec mnichů a noviců přesahuje půl milionu. Vyjádřil dále přesvědčení, že všechna náboženská vyznání mohou směřovat k míru a prosperitě. Odsoudil rovněž terorismus a extrémismus vystupující ve jménu náboženských vyznání a ujistil papeže také o svém přesvědčení, že tyto jevy mají původ ve špatné intepretaci původního učení.

Potom se ujal slova Svatý otec. V italsky pronesené řeči zdůraznil, že setkání je příležitostí potvrdit společnou angažovanost buddhistů a katolíků za mír, lidskou důstojnost a spravedlnost pro každého:

„Nejenom v Myanmaru, ale na celém světě potřebují lidé toto společné svědectví náboženských představitelů. Mluvíme-li totiž jedním hlasem a potvrzujeme neměnnou hodnotu spravedlnosti, pokoje a základní důstojnosti každé lidské bytosti, nabízíme slova naděje. Pomáháme buddhistům, katolíkům a všem lidem zasazovat se o větší harmonii ve svých komunitách.
V každém věku zakouší lidstvo nespravedlnosti, konflikty a nerovnosti. V naší době se tyto těžkosti jeví obzvláště závažnými. Ačkoli společnost dosáhla velkého technologického pokroku, a lidé si ve světě stále více uvědomují svoje společné lidství a svůj společný úděl, přetrvávají rány způsobené konflikty, chudobou a útiskem a vytvářejí nové rozdíly. Na tyto problémy nesmíme nikdy rezignovat. Na základě příslušných duchovních tradic totiž víme, že existuje cesta vpřed, existuje cesta vedoucí k zahojení, vzájemnému porozumění a úctě. Cesta založená na soucitu a lásce.“

Papež projevil úctu všem myanmarským vyznavačům buddhismu. Poukázal na to, že skrze Buddhovo učení a svědectví mnoha mnichů a mnišek byli formováni ve shodě s hodnotami trpělivosti, tolerance a úcty k životu i životnímu prostředí. Za velkou výzvu naší doby označil napomáhání lidem k otevřenosti transcendenci a druhému člověku, která překonává veškeré formy nedorozumění, netolerance, předsudků a nenávisti. Jako cestu k tomu ocitoval Svatý otec Budddhovo učení, které vybízí překonávat špatné dobrotou, lakomce štědrostí a lháře pravdou (srov. Dhammapada, XVII, 223). Podobné učení vyjadřuje modlitba připisovaná sv. Františkovi z Assisi: “Učiň mne, Pane, nástrojem svého pokoje: kde je nenávist, ať přináším lásku, kde je urážka, ať přináším odpuštění…”- dodal papež

„Kéž tato Moudrost nadále inspiruje každé úsilí o trpělivost a porozumění, aby byly zahojeny rány z konfliktů, které během let rozdělily národy různých kultur, etnik a náboženských přesvědčení. Tyto snahy nejsou nikdy pouhou výsadou náboženských představitelů, ani nejsou výlučně ve státní kompetenci. Má je sdílet spíše celá společnost, a všichni, kdo se v komunitě vyskytují, se mají přičinit o překonání konfliktu a nespravedlnosti. Nicméně občanští a náboženští představitelé mají odpovědnost zajistit, aby byl slyšen každý hlas a výzvy i potřeby dané chvíle mohly být pochopeny a konfrontovány nestranně a ve vzájemné solidaritě.“

Papež ocenil úsilí, které v tomto směru odvádí Mírová konference Panglong. Zdůraznil rovněž připravenost katolické církve k mezináboženské spolupráci a připomněl letošní dubnové setkání s představiteli různých náboženství na téma míru zorganizované myanmarskými katolickými biskupy. V závěru Svatý otec vyjádřil jménem svých katolických bratří a sester připravenost rozsévat v této zemi spolu s buddhisty zrno pokoje, uzdravení, soucitu a naděje.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY ke státní buddhistické radě ZDE

ad 3. Podvečerní program apoštolské cesty pokračoval opětovně na rangúnském arcibiskupství, kde Svatý otec přijal dvaadvacet myanmarských biskupů (tří arcidiecézí a třinácti diecézí). Po pozdravu předsedy biskupské konference, mons. Felixe Lian Khen Thanga, uložil papež biskupům závažný úkol:

Církev v Myanmaru denně dosvědčuje evangelium svými výchovně-vzdělávacími a charitativními díly, obhajobou lidských práv, podporou demokratických principů. Ať se vám podaří uvést katolické společenství do takového stavu, aby nadále mělo konstruktivní roli v životě společnosti a byl slyšet jeho hlas v otázkách národního zájmu.

Papež své myšlenky soustředil kolem trojice slov: uzdravení, doprovázení a proroctví, a nejprve biskupy pověřil „uzdravující službou“ při překonání hluboce zakořeněných rozdělení, v péči o chudé, bezprávné a uprchlíky a v úsilí o ekumenický dialog a mezináboženskou spolupráci. V souvislosti s doprovázením doporučil biskupům, aby projevovali blízkost diecézním věřícím i kněžím při pravidelných pastoračních návštěvách a zejména se věnovali formaci mládeže:

Chtěl bych vás především požádat o zvláštní nasazení při doprovázení mladých lidí. Věnujte se jejich formaci ve zdravých morálních principech, jimiž se budou moci řídit, až se budou muset vyrovnávat s problémy světa ohroženého ideologickou a kulturní kolonizací. Přístí biskupská synoda se bude týkat nejenom těchto aspektů, ale bude přímo kontaktovat mladé lidi, naslouchat jim a zapojovat je do společného rozlišování toho, jak lépe hlásat evangelium v příštích letech.

Základem biskupské služby však zůstává modlitba, připomenul papež František, a vybídl v improvizovaném dodatku myanmarské pastýře k dennímu zpytování svědomí nad tím, kolik hodin uplynulého dne věnovali právě modlitbě.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY k myanmarským biskupům je ZDE

Po rozloučení s biskupskou konferencí Petrův nástupce požehnal základní kameny šestnácti budoucích nových kostelů, semináře a apoštolské nunciatury, které zamýšlí myanmarská církev vybudovat, a zapózoval na skupinové fotografii se třemi stovkami místních seminaristů.
V kapli arcibiskupství poté proběhlo soukromé setkání se třicetičlennou myanmarskou komunitou Tovaryšstva Ježíšova.

Další články z podrubriky Cesty

(RaVat)

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
18.12.17 Papež k jezuitům: Sociologie je důležitá, ale mnohem větší cenu má modlitba
4.12.17 Nesmlouval jsem o pravdě
2.12.17 Papež v Bangladéši - 6. den
1.12.17 Otevřenost srdce je žebřík vedoucí k Absolutnu
1.12.17 Papež v Bangladéši - 5. denHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2018 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Záznam aktuálního pořadu ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Papežská audience pro sanmarinské regenty

Hlad sužuje více než sto dvacet milionů lidí v padesátce zemí

Na Bahrajnu začíná stavba mariánské katedrály

Papežské poselství k 50. výročí kongresů UNIV pořádaných Opus Dei

Arcibiskup Fisichella: Evangelizace je dynamická

Francouzští biskupové o eutanázii: Budujeme společnost eliminující slabé

Indie nadále pro papeže uzavřená

Vězni z nejstarší římské věznice očekávají papeže

Věrnost Boha nám přináší radost

Bůh mi svěřil důležitý úkol, ale nezbavil mne lidské slabosti, píše papež Argentincům

Papež schválil konání mimořádného biskupského sněmu v Austrálii

Svatý stolec poprvé na mezinárodním bienále architektury v Benátkách

 Nově na webu
Svatý otec: Slavení eucharistie - přijímání

Publicistika: Kde je senzacechtivost, užívejme střízlivost

Publicistika: Papež zobrazený jako superhrdina vybízí, abychom se nepokládali za superhrdiny

Rozhovory: František demýtizuje papežství

Homilie: O Crux, Ave Spes Unica

Archiv zpráv březen 18
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Starší zprávy >

Náš tip

Otevřený dopis syrských mnišek: Nazývat věci jejich jmény, to je počátek míru

Bůh nebrání pravdu na úkor lásky, ani lásku na úkor pravdy či rovnováhu na úkor obojího

Výsledek reformy vatikánských médií: portál Vatican News