Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   25. 5. 2022

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Zprávy

 Cesty mimo Itálii 

13.5.2009 

6.den pouti Benedikta XVI. do Svaté země

Betlém. Šestý den pouti po Svaté zemi Benedikt XVI. strávil v Betlémě, tedy na území Palestinské samosprávy, kde jej přijal prezident Mahmúd Abbás. Dopoledne mše svatá na náměstí před bazilikou Narození. Odpoledne pak návštěva baziliky Narození a hned na to charitní dětské nemocnice. Nakonec setkání s uprchlíky v táboře ´Ayda, oficiální rozloučení a návrat do Jeruzaléma.

Uvítací ceremoniál na území Palestinské samosprávy
Kéž dojde k naplnění andělského zpěvu, který se rozezněl na tomto místě: ?na zemi pokoj lidem dobré vůle?. To jsou slova Benedikta XVI. krátce po příjezdu do Betléma, který se nachází na autonomním Palestinském území.
Benedikta XVI. přivítal jeho prezident Mahmúd Abbás. Papež před prezidentským palácem v Betlémě připomněl, že jeho pouť do biblických zemí by nebyla úplná bez návštěvy rodiště Ježíše Krista a nemohl by nepozdravit palestinský lid:

?Vím, kolik jste vytrpěli a nadále trpíte v důsledku nepokojů, které tuto zemi sužují již desítky let. Mé srdce se obrací ke všem rodinám, které zůstaly bez domova. Odpoledne navštívím utečenecký tábor ?Áyda, abych vyjádřil svou solidaritu s lidem, který o tolik přišel.?

Ty, kteří oplakávají ztrátu svých příbuzných a drahých během projevů nepřátelství, zejména nedávného konfliktu v Gaze, Svatý otec ujistil o své soustrasti a modlitbě za spravedlivý a trvalý mír na palestinském území a v celém regionu:

? Svatý stolec podporuje právo Vašeho lidu na svrchovanou palestinskou vlast v zemi svých předků, kde bude žít v bezpečí a pokoji se svými sousedy, uvnitř mezinárodně uznaných hranic. I když se nyní tento cíl zdá vzdálen svému naplnění, povzbuzuji Vás i celý Váš lid, abyste uchovávali plamének naděje, že existuje způsob, jak dosáhnout splnění oprávněné touhy Izraelců i Palestinců po míru a stabilitě.?

S připomínkou slov Jana Pavla II., ?není míru bez spravedlnosti, ani spravedlnosti bez odpuštění,? papež znovu vyzval strany zainteresované v tomto konfliktu, aby se snažili o dosažení smíru a mezinárodní společenství, aby použilo svůj vliv při hledání řešení a pomohlo s rekonstrukcí domů, škol , nemocnic a infrastruktury, které byly zničeny během nedávného konfliktu v Gaze.

Pevně doufám, že se brzy podaří zásadně zmírnit závažné problémy týkající se bezpečnosti Izraele i palestinských území a umožnit tak větší svobodu pohybu zvláště pro kontakty mezi rodinnými příslušníky a k přístupu na posvátná místa. Palestinci mají stejně jako každý jiný národ přirozené právo uzavírat manželství, zakládat rodinu a získat zaměstnání, vzdělání a zdravotní péči.?

V závěru své promluvy apeloval na mladé Palestince:

?Nedovolte, aby ztráty na životech a destrukce, jichž jste byli svědky, vzbuzovaly ve vašich srdcích hořkost a zášť. Mějte odvahu odporovat každému možnému pokušení uchylovat se k násilným akcím nebo terorismu. Naopak, snažte se jednat tak, aby to, co jste zakusili, obnovilo vaši rozhodnost budovat mír. Ať vás vaše zkušenosti naplní hlubokou touhou nabízet trvalý přínos k budoucnosti Palestiny a umožnit, aby zaujala své právoplatné místo ve světovém dění. Kéž ve vás vzbuzují soucit s trpícími, úsilí o smír a pevnou důvěru v možnost světlejší budoucnosti.?

PLNÉ ZNĚNÍ PROMLUVY Benedikta XVI. na uvítanou ZDE

V 10.00 sloužil Svatý otec na náměstí Jesliček před bazilikou Narození eucharistickou bohoslužbu za účasti asi 5 tisíc lidí. Benedikta XVI. jménem křesťanů, žijících na území palestinské samosprávy, přivítal latinský patriarcha Jeruzaléma mons. Twal.

Ve své homilii papež připomněl význam Betléma pro dějiny spásy:

?V Božím plánu se Betlém, jenž je ?nejmenší mezi judskými rody? (Mich 5,1), stal místem nehynoucí slávy, místem, kde se v plnosti časů Bůh rozhodl přijít na svět jako člověk, aby ukončil dávnou vládu hříchu a smrti a přinesl světu, který zestárl, vyčerpal se a podlehl beznaději, nový život v hojnosti.?

Mše svaté na Jesličkovém náměstí se nakonec přece jen účastnilo 48 věřících z jediné katolické farnosti v pásmu Gazy, kteří k cestě dostali povolení. Byli vybráni Izraelskými úřady ze seznamu 250 lidí, které doporučil tamější farář P.Ibrahim Faltas.
Papež ve své homilii mimo jiné řekl:

?Mé srdce se obrací zvláště k poutníkům pocházejícím z válkou sužované Gazy: prosím vás, abyste svým rodinám a společenstvím přinesli můj vřelý pozdrav i bolest nad ztrátami, nevraživostí a utrpením, které jste museli podstoupit. Buďte si jisti mou solidaritou s vámi v nezměrném díle obnovy, která je před vámi, a modlitbami za to, aby bylo co nejdříve sňato embargo.?

?Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost? V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel.? Poselství, které z nebe přinesli andělé, zní nadále v tomto městě i v celém světě. Syn Boží se narodil ?pro vás?: pro tebe a pro mne, pro lidi všech dob a míst.

?Pro lidi celého světa je Betlém spojen s radostným poselstvím narození, obnovy, světla a svobody. Avšak zde, uprostřed nás, je onen velkolepý příslib daleko od svého naplnění. Jak vzdálené se jeví ono rozsáhlé království vlády a pokoje, bezpečí, spravedlnosti a neporušenosti, které ohlašoval prorok Izaiáš v dnešním prvním čtení (9,7) a které vyznáváme jako definitivně založené příchodem Ježíše Krista, Mesiáše a krále.?

Spasitel vstoupil do našeho světa potichu a pokorně v jeskyni, ležel jako bezmocné dítě v jeslích. Tady v Betlémě uprostřed všech možných protikladů kameny nadále hlásají tuto ?dobrou zvěst?. Bůh tu prokázal věrnost svým příslibům, zjevil příchod království lásky, království, které není z tohoto světa, ale přece je schopné tento svět změnit, poněvadž má moc změnit srdce, osvítit mysl a posílit vůli. Neustálé obrácení ke Kristu se odráží nejen v našem jednání, ale také v usuzování: odvaha opustit neplodné a plané způsoby myšlení, jednání a reagování.

?Nebojte se!? To je poselství, které vám dnes nástupce sv. Petra touží předat s odvoláním na poselství andělů a na odkaz, který vám zde zanechal náš milovaný papež Jan Pavel II. v roce Velkého jubilea Kristova narození. Spolehněte se na modlitby a solidaritu svých bratří a sester všeobecné církve, posilujte svou přítomnost a nabízejte nové možnosti těm, kdo cítí pokušení odejít. Buďte mostem dialogu a konstruktivní spolupráce (...), která překonává přítomnou stagnaci strachu, agrese a frustrace. Z místní církve čiňte dílnu dialogu, tolerance a naděje i solidarity a praktické lásky. Váš domov nepotřebuje jen nové ekonomické a politické struktury, ale také infrastruktury ?duchovní?, schopné podnítit energii všech lidí dobré vůle (...). Máte lidské zdroje pro budování kultury pokoje a vzájemné úcty, které mohou zaručit lepší budoucnost vašim dětem.?

PLNÉ ZNĚNÍ HOMILIE Benedikta XVI. je ZDE

Návštěva charitní nemocnice
Po obědě s ordináři Svaté země a františkánkou komunitou v jejím betlémském klášteře, navštívil Benedikt XVI. baziliku Narození Páně. V jejím podzemí se nachází jeskyně, kde hvězda na podlaze označuje místo Kristova narození.

Z baziliky narození papež odjel do 2 km vzdálené dětské nemocnice ?Caritas Baby Hospital?, která je financována švýcarskou nadací Kinderhilfe Bethlehem a má 80 lůžek. Je v Betlémě největší svého druhu. Papeže proto v nemocnici spolu s palestinským prezidentem uvítal předseda německé biskupské konference arcibiskup Robert Zollitsch a zástupce Švýcarské biskupské konference basilejský biskup Kurt Koch, které poskytují základní podporu této nemocnici. Papež navštívil oddělení novorozenců a věnoval nemocnici systém pro neinvazivní umělé dýchání, který umožní zachraňovat předčasně narozené děti v kritických situacích nebo předcházet budoucím chronickým respiračním chorobám.

PLNÉ ZNĚNÍ PROMLUVY Benedikta XVI. v nemocnici je ZDE

Uprchlický tábor ´Ayda
Z nemocnice Benedikt XVI. odjel doprovázen palestinským prezidentem do uprchlického tábora ´Ayda v Betlémě, jednoho z táborů na palestinských územích, ve kterých žije asi milion tři sta tisíc uprchlíků. V táboře ´Ayda je jich asi pět tisíc. Papež zde zanechal finanční dar 50 000 euro na vybudování dvou vyučovacích prostor. Shlédl vystoupení místní mládeže a setkal se také se dvěma rodinami, jednou izraelskou a jednou palestinskou, jejichž někteří členové jsou vězněni v Izraeli.

Benedikt XVI. znovu vyjádřil svou solidaritu s Palestinci. Mladé vyzval, aby se připravili na dobu, až se stanou zodpovědnými za věc Palestinců. Ocenil práci, kterou pro uprchlíky na palestinských územích konají mnohé církevní organizace, např. papežská misie pro Palestinu, založená před šedesáti lety, která koordinuje humanitární katolickou pomoc, nebo františkánky misionářek Neposkvrněného Srdce Mariina.

?Na nás, kteří jsme se zde sešli, spočívá tíživé vědomí mrtvého bodu, do kterého, jak se zdá, dospěla jednání mezi Izraelci a Palestinci ? zeď. Ve světě, kde se hranice stále více otevírají obchodu, cestování, pohybu lidí a kulturní výměně, je tragický pohled na to, že se dosud stavějí zdi. Jak velmi toužíme po tom, abychom viděli plody mnohem namáhavějšího poslání budovat pokoj! Jak vroucně toužíme po tom, aby skončila nevraživost, která vyvolala stavbu této zdi! Jak vroucně se modlíme za ukončení nepřátelství, které dalo této zdi vzniknout!?

Humanitární pomoc, včetně té, která je poskytována v tomto táboře, má podstatný význam, ale dlouhodobé řešení tohoto konfliktu nemůže být jiné než politické. Nikdo neočekává, že palestinský a izraelský lid jej dosáhnou sami. Podpora mezinárodního společenství je životně důležitá, uzavřel promluvu Benedikt XVI.

PLNÉ ZNĚNÍ PROMLUVY Benedikta XVI. v uprchlickém táboře Ayda je ZDE

Rozloučení s Palestinou
Z uprchlického tábora Aida Benedikt XVI. odjel do prezidentského paláce v Betlémě, kde se sešel k soukromému rozhovoru s palestinským prezidentem Mahmúdem Abbásem. Přijal dále zástupce palestinských obcí z pásma Gaza a Zajordání. Papež na závěr své návštěvy věnoval palestinskému prezidentovi uměleckou kopii detailu mozaiky z absidy papežské baziliky Panny Marie Sněžné v Římě a pronesl svou promluvu na rozloučenou:

Děkuji vám za velkou laskavost, jakou jste mi prokazovali po celý dnešní den, který jsem strávil mezi vámi zde na palestinském území. Jsem vděčný panu prezidentovi Mahmúdu Abbásovi za jeho pohostinnost a zdvořilá slova. Hluboce mě dojala svědectví těch, kteří vyprávěli o životních podmínkách zde na Západním břehu Jordánu a v Gaze. Ujišťuji vás všechny, že vás nosím ve svém srdci a toužím po pokoji a smíření v těchto soužených zemích.?

Papež ve svém projevu uvedl, jak silným zážitkem pro něj bylo sloužit mši na místě, kde se narodil Ježíš Kristus. Mluvil také o dojmech, které v něm vyvolal pohled na vysokou zeď, která odděluje izraelská a palestinská území.

?S rozechvěním jsem sledoval situaci utečenců, kteří museli podobně jako Svatá rodina opustit své domovy. A viděl jsem zeď, která stojí na vašich územích a dělí sousedy i rodiny, obklopuje nedaleký tábor a zakrývá velkou část Betléma.
I když je snadné zdi postavit, víme, že netrvají věčně. Mohou být zbořeny. Nejprve je však nutné odstranit zdi, které budujeme kolem svých srdcí, bariéry, které stavíme proti svým bližním. Proto ve svých závěrečných slovech chci znovu vyzvat k otevřenosti a velkorysosti ducha, aby byla ukončena nesnášenlivost a vyhošťování. Nezáleží na tom, jak nesmiřitelný a hluboce zakořeněný může konflikt vypadat. Vždycky existují důvody pro naději, že bude vyřešen, že trpělivé a vytrvalé úsilí těch, kteří se zasazují o pokoj a smíření, nakonec přinese plody. Ze srdce přeji vám, lidu Palestiny, aby to nastalo brzy a abyste se mohli konečně těšit z míru, svobody a stability, kterých se vám už tak dlouho nedostává.
... Pane prezidente, drazí přátelé, ještě jednou vám děkuji a svěřuji vás všechny ochraně Všemohoucího. Kéž Bůh laskavě shlédne na každého z vás, na vaše rodiny a všechny, kdo jsou vám drazí. Ať palestinskému lidu požehná a obdaří jej pokojem!
?

PLNÉ ZNĚNÍ PROMLUVY Benedikta XVI. na rozloučenou je ZDEDalší články z podrubriky Cesty mimo Itálii

(RaVat)

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
19.5.09 Rabín Eckstein hodnotí návštěvu Benedikta XVI. pozitivně
16.5.09 Benedikt XVI. bilancuje cestu do Svaté země
15.5.09 Závěr pouti Benedikta XVI. do Svaté země - 8.den
15.5.09 Srdečně děkuji všem za přijetí
15.5.09 Vážím si úsilí arménské církve o teologický dialogHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2022 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv květen 22
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti