27. 2. 2017

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa

Sleduji zprávy Vatikánského rozhlasu?

Poslechem na Rádiu Proglas.2358
Poslechem z webových stránek.1525
Četbou textů na webových stránkách.2762
Poslechem i četbou.1602


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek
Váš e-mail:

Nejčtenější

Neodkládat obrácení

V Bohu je spravedlnost milosrdenstvím a milosrdenství spravedlností

Papež: Kdo je zvolen papežem, nemusí být nejinteligentnější, ale Bůh jej chce pro danou dobu
Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova

Res Claritatis

Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika

Pastorace na webuKatolik.cz

KTF UK

Stránky pro animátory seniorů

Návštěva papeže v České republice

 
Svatý otec - podrubrika Generální audience

  

14.12.16 

Křesťanská naděje – „Jak je krásné vidět posla, který zvěstuje pokoj“

Blížíme se k Vánocům a prorok Izaiáš nám opět pomáhá otevřít se naději přijetím dobré zvěsti o přicházející spáse. Kapitola 52 z Izaiáše začíná výzvou, která je určena Jeruzalému, aby procitnul, setřásl ze sebe prach a okovy a oděl se nejkrášnějšími šaty, protože Pán přišel vysvobodit svůj lid (vv.1-3). více 

  

7.12.16 

Křesťanská naděje - „Těšte, těšte můj národ...“

Začínáme dnes novou sérii katechezí o křesťanské naději. Je velice důležitá, protože naděje neklame. Optimismus klame, naděje nikoli! Velice ji potřebujeme v nynějších časech, které vypadají temně a nezřídka v nich bloudíme tváří v tvář špatnosti a násilí, jež nás obklopují, tváří v tvář utrpení tolika našich bratří. Naději potřebujeme. více 

  

30.11.16 

Modlit se k Bohu za živé i zemřelé

Dnešní katechezí končíme cyklus věnovaný milosrdenství. Poslední ze skutků duchovního milosrdenství požaduje modlit se za živé i zemřelé. K němu můžeme přiřadit i poslední skutek tělesného milosrdenství, který vybízí k pohřbívání zemřelých. více 

  

23.11.16 

Radit a učit

Skončil Svatý rok, vracíme se dnes k normalitě, ale pokud jde o skutky milosrdenství, zbývá ještě několik reflexí, ve kterých budeme pokračovat. více 

  

16.11.16 

Trpělivě snášet protivné lidi

Dnešní katechezi věnujeme jednomu skutku milosrdenství, který všichni velmi dobře známe, ale možná nepraktikujeme, jak bychom měli, totiž trpělivému snášení protivných lidí. Všichni jsme velmi dobří při identifikaci toho, kdo může být otravný. více 

  

12.11.16 

Milosrdenství a inkluze

V této poslední mimořádné sobotní audienci bych rád představil jeden důležitý aspekt milosrdenství, totiž jeho inkluzivní dimenzi. Bůh totiž ve svém plánu lásky nechtěl nikoho vyloučit, nýbrž začlenit všechny. více 

  

9.11.16 

Navštěvovat nemocné a vězněné

Ježíšův život, zejména během tří let Jeho veřejné služby, byl nepřetržitým setkáváním s lidmi. Mezi nimi měli zvláštní místo nemocní. Kolik stránek evangelií je věnováno právě těmto setkáním! Chromí, slepí, malomocní, posedlí, epileptici a bezpočet nemocných různého typu... více 

  

26.10.16 

Přijímat cizince a odívat toho, kdo nemá co na sebe

Pokračujeme v reflexi o skutcích tělesného milosrdenství, které nám Pán odkázal, aby udržoval naši víru stále živou a dynamickou. Tyto skutky totiž ozřejmují, že křesťané nejsou znavení a líní v očekávání konečného setkání s Pánem, nýbrž jdou mu denně v ústrety a rozpoznávají Jeho tvář v lidech, kteří potřebují o pomoc. více 

  

22.10.16 

Milosrdenství a dialog

Úryvek z Janova evangelia (srov. 4, 6-15), který jsme slyšeli, podává Ježíšovo setkání se samařskou ženou. Na tomto setkání zaráží velice jadrný dialog mezi ženou a Ježíšem. Dnešek nám umožní zdůraznit velmi důležitý aspekt milosrdenství, kterým je právě dialog. více 

  

19.10.16 

Dát najíst hladovému, dát napít žíznivému

Jedním z důsledků takzvaného „blahobytu“ je to, že přivádí lidi k tomu, aby se uzavírali do sebe, a činí je nevnímavými k potřebám druhých. Dělá se všechno, aby byli oklamáni, když jsou jim prezentovány pomíjivé životní vzory, které za pár let zmizí, jako by náš život byl nějakou módou, jíž je třeba se držet a kterou je třeba odkládat podle sezóny. více 

< předcházející   další >

Hlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2017 eeská sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@vatiradio.va.
Administrace: eeská sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Pavel Brestovský.

 
Záznam aktuálního poradu ve formátu MP3  

Eeský kanál Rádia Vaticán na You Tube  

Archív denních pooadu ve formátu Real Audio