Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   28. 5. 2022

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Zprávy

  

7.4.2008 

Benedikt XVI. připomněl mučedníky 20.století

Řím. Benedikt XVI. navštívil v pondělí římskou baziliku sv. Bartoloměje, která se nachází na ostrově uprostřed řeky Tibery. Tato návštěva měla dvojí podnět. Jednak je připomínkou svědků víry 20. a 21.století, která je zvláštním způsobem uchovávána v této starobylé bazilice. Nechal ji postavit roku 998 německý císař Ota III., aby zde byly uloženy ostatky sv. apoštola Bartoloměje a pražského biskupa sv. Vojtěcha, zavražděného na misiích v Prusku roku 997. Patrně pro tuto spojitost mezi mučedníky minulosti i současnosti, jak je vepsána do původního účelu vzniku této baziliky, ji papež Jan Pavel II. v jubilejním roce 2000 vybral jako místo trvalé připomínky svědků víry 20. a 21.století. Kromě toho komunita Sant´Egidio, které již před tím roku 1993 Svatý otec svěřil správu této baziliky, slaví letos 40. výročí svého založení. A to byl další důvod neobvyklé návštěvy Benedikta XVI., která se konala v 17 hodin odpoledne za účasti několika tisíc lidí, přihlížejících z okolních břehů a mostů. Rozmanitá společnost, kterou kromě 10 kardinálů a 16 biskupů ? přátel komunity Sant´Egidio, tvořili především lidé, kteří jsou buď aktivně nebo pasivně spojení s činností této komunity: celé rodiny s dětmi, dobrovolní spolupracovníci, imigranti, Romové, staří, nemocní či handicapovaní. Celkem 4 velkoplošné obrazovky, rozmístěné v okolí, pomáhaly sledovat dění v bazilice, do níž se vejde jen 500 lidí. Benedikt XVI. zde předsedal bohoslužbě slova. Přinášíme vám podstatnou část jeho promluvy:

?Na tomto místě, jež je tak prostoupeno vzpomínkami se tážeme, proč se tito naši bratři mučedníci nesnažili zachránit nedocenitelný dar života za každou cenu? Proč pokračovali ve službě církvi, navzdory vážným hrozbám a výhrůžkám? V této bazilice, kde jsou uchovávány relikvie apoštola Bartoloměje a kde byly uctívány ostatky sv. Vojtěcha, cítíme ozvěnu výmluvného svědectví těch, kteří nejen během 20.století, ale již od počátků církve svůj život, naplněný láskou, odevzdali Kristu v mučednictví. Na ikoně hlavního oltáře, která představuje některé z těchto mučedníků víry, stojí slova z knihy Zjevení sv. Jana: ?To jsou ti, kdo přicházejí z velikého soužení? (Zj 7,13). Stařec, který se nejprve ptá, kdo jsou a odkud přišli ti, kdo jsou oděni bílým rouchem, pak sám odpovídá: ?roucho si do běla vyprali v Beránkově krvi? (Zj 7,14). Na první pohled se tato odpověď zdá podivná. Ale v šifrovaném jazyce vizionáře z Patmosu je obsažen přesný odkaz na bělostný plamen lásky, který vedl Krista až k prolití jeho krve pro nás. Mocí této krve jsme očištěni. Mučedníci, nesení tímto plamenem, prolili také svou krev a očistili se v lásce: v lásce Krista, který je uschopnil obětovat se z lásky. Ježíš řekl: ?Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život? (Jan 15,13). Každý svědek víry žije z této ?větší lásky? a podle příkladu božského Mistra je připraven obětovat život pro Království. Takto se lze stát přítelem Krista, takto se lze připodobnit Jemu, přijme-li se oběť až do krajnosti, a aniž by se kladly meze daru lásky a služby víře.

Během zastavení u šesti oltářů, připomínajících křesťany, kteří padli za oběť totalitnímu násilí komunismu a nacismu, a těm, kteří byli zabiti v Americe, Asii a Oceánii, Španělsku a Mexiku, a v Africe, se v duchu dotýkáme mnoha bolestných událostí minulého století. Mnozí padli během plnění evangelizačního poslání církve a jejich krev byla smíšena s krví domácích křesťanů, kterým byla víra předána. Nemálo jich bylo zabito proto, že neopustili potřebné, chudé a věřící, kteří jim byli svěřeni, a nestrachovali se hrozeb a nebezpečí. Jsou to biskupové, kněží, řeholníci a řeholnice, věřící laici. Je jich mnoho! Boží služebník Jan Pavel II. řekl během ekumenické jubilejní slavnosti na památku nových mučedníků, jež se konala 7.května 2000 u Kolosea, že tito naši bratři a sestry ve víře představují velkou křesťanskou fresku lidstva 20.století, fresku blahoslavenství, žitých až k prolití krve. A je přitom samozřejmostí zopakovat, že svědectví Kristu až k prolití krve mluví hlasem silnějším než rozdělení z minulosti.

Je to pravda. Zdánlivě se násilí, totalitarismy, perzekuce a slepá brutalita jeví jako silnější, když umlčují hlas svědků víry, kteří se lidsky mohou zdát jako dějinami poražení. Zmrtvýchvstalý Ježíš však jejich svědectví osvěcuje a my tak chápeme smysl mučednictví. Tertullián v této souvislosti praví: ?Plures efficimur quoties metimur a vobis: sanguis martyrum semen christianorum ? Je nás víc pokaždé, když nás drtíte: krev mučedníků je semenem nových křesťanů? (Apol. 50,13). V porážce a ponížení těch, kteří trpí pro evangelium, působí síla , kterou svět nezná: ?Neboť když jsem slabý ? prohlašuje sv. Pavel - právě tehdy jsem silný? (2 Kor 12,10). Je to síla lásky, která, ač bezbranná, vítězí i ve zdánlivé porážce. Je to síla, která vyzývá a přemáhá smrt.

Také toto 21.století začalo ve znamení mučednictví. Když jsou křesťané opravdovým kvasem, světlem a solí, stávají se i oni, stejně jako Ježíš, předmětem perzekucí, a stejně jako On jsou ?znamením odporu?. Bratrské soužití, láska, víra, volby ve prospěch těch nejmenších a chudých, jimž se vyznačují křesťanské komunity, vzbuzují někdy násilnickou averzi. Jak užitečné je proto hledět na zářivé svědectví těch, kteří nás předešli ve znamení heroické věrnosti až k mučednictví! A v této antické bazilice je péčí komunity Sant´Egidio uchovávána a ctěna památka mnoha svědků víry, kteří padli v dobách nedávných. Drazí přátelé komunity Sant´Egidio, hledíte-li na tyto hrdiny víry, usilujte i vy napodobovat jejich odvahu a vytrvalost ve službách evangeliu, zejména mezi chudými. Buďte tvůrci pokoje a smíření mezi těmi, kdo jsou si nepřáteli anebo proti sobě bojují. Živte svou víru nasloucháním a meditováním Božího Slova, denní modlitbou a aktivní účastí na mši svaté. Autentické přátelství s Kristem bude pro vás zdrojem vaší vzájemné lásky. Podpořeni Duchem budete moci přispívat k budování bratrštějšího světa. Nejsvětější Panna, Královna mučedníků, ať vás podporuje a pomáhá vám být autentickými svědky Krista. Amen.?

Po skončení bohoslužby slova pak Svatý otec vyšel před baziliku, znovu oslovil přítomné a poukázal na zmíněné 40. výročí vzniku komunity Sant´Egidio:

?Drazí přátelé komunity Sant´Egidio, právě zde v Římě jste v obtížných letech roku 1968 podnikli své první kroky. Jako synové této církve, která předsedá lásce, jste pak začali šířit vaše charisma do mnoha částí světa. Slovo Boží, lásku k církvi, přednostní láska vůči chudým, hlásání evangelia ? to byly kroky, které vás v různých podmínkách vedly ve svědectví jedinému Kristovu poselství. Děkuji vám za tuto vaši apoštolskou činnost; děkuji vám za pozornost, kterou věnujete těm posledním a za vaše úsilí za věc míru, kterými se vaše komunita vyznačuje. Příklad mučedníků, které jsme si připomněli, ať i nadále vede vaše kroky, abyste byli pravými přáteli Boha a autentickými přáteli lidstva. Nebojte se obtíží a utrpení, jež tato misijní činnost obnáší a jež jsou součástí ?logiky? odvážného svědectví křesťanské lásky.?

Řekl Benedikt XVI. na závěr své návštěvy v bazilice sv. Bartoloměje, při níž sídlí komunita Sant´Egidio.

(mig)

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
8.6.17 Odpuštění, které porazilo Satana
9.5.17 Aldo Moro – mučedník?
22.4.17 Papež připomněl mučedníky 20. a 21. století
12.4.17 Petrův nástupce uctí památku mučedníků 20. a 21. století
21.7.15 Luis Espinal - prorok spravedlnostiHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2022 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv květen 22
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti