VaticanNews.va

   19. 9. 2018

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa

Sleduji zprávy Vatikánského rozhlasu?

Poslechem na Rádiu Proglas.4862
Poslechem z webových stránek.3111
Četbou textů na webových stránkách.4960
Poslechem i četbou.3048


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

Nejčtenější

Křesťan smí obžalovávat jedině sám sebe

Katolíci Spojených států jsou hluboce otřeseni a žádají řádné přešetření

Papež František: Nad Velkým žalobníkem vítězí Ježíšův kříž


Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů Návštěva papeže v České republice NAVRCHOLU.cz
 
Svatý otec

 Homilie 

29.6.2018 

Neoddělováním slávy od kříže Ježíš vysvobozuje z triumfalismu

Homilie papeže při mši na slavnost sv. Petra a Pavla, nám. sv. Petra

Česká sekce RV

Liturgická čtení nám umožňují navázat kontakt s apoštolskou tradicí, která »není předáváním věcí či slov, něčeho neživého. Tradice je živá řeka, jež nás spojuje s naším původem, živá řeka, ve které je původ vždy přítomen« (Benedikt XVI., Katecheze, 26.dubna 2006) a podává nám klíče nebeského království (srov. Mt 16,19). Trvalá a stále nová tradice oživuje a osvěžuje radost evangelia; dovoluje nám tak, abychom svými ústy a svým srdcem ke slávě Boha Otce vyznávali: „Ježíš Kristus je Pán!“ (srov. Flp 2,11).

Celé evangelium odpovídá na otázku, kterou choval v srdci izraelský lid a která se ani dnes nepřestává zračit v mnoha tvářích žíznících po životě: »Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?« (Mt 11,3). Tuto otázku Ježíš převzal a položil svým učedníkům: »A za koho mě pokládáte vy?« (Mt 16,15).

Petr si vzal slovo a přisoudil Ježíši ten nejvyšší možný titul: »Ty jsi Mesiáš« (srov. Mt 16,16), tedy Pomazaný, Zasvěcený Bohu. Těší mne poznání, že to byl Otec, který vnuknul tuto odpověď Petrovi, jenž viděl, jak Ježíš „pomazává“ svůj lid. Ježíš - Pomazaný - chodí od vesnice k vesnici s jediným přáním, totiž spasit a pozvednout toho, kdo byl považován za ztraceného: „pomazává“ zemřelého (srov. Mk 5,41-42; Lk 7,14-15), pomazává nemocného (srov. Mk 6,13; Jak 5,14), pomazává raněné (srov. Lk 10,34), pomazává kajícníka (srov. Mt 6,17). Pomazává nadějí (srov. Lk 7,38.46; Jan 11,2; 12,3). Každý hříšník, zdeptaný, nemocný či pohan – kdekoli se nacházel – mohl tímto pomazáním pocítit, že je milovaný člen Boží rodiny. Ježíš mu svými gesty osobně sdělil: patříš mi. Jako Petr, můžeme také my vyznat svými ústy a svým srdcem nejenom to, co jsme slyšeli, ale také konkrétní zkušenost svého života: byli jsme vzkříšeni, uzdraveni, obnoveni, naplněni nadějí pomazáním od Svatého. Jeho pomazáním je zničen každý typ otroctví (srov. Iz 10,27). Není nám dovoleno ztrácet radost a zapomínat, že jsme vykoupeni, onu radost, která nás vede, abychom vyznali: »Ty jsi Syn živého Boha« (srov. Mt 16,16).

Zajímavé je povšimnout si toho, co následuje v evangeliu poté, co Petr vyznal víru: »Od té doby Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho trpět od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen« (Mt 16,21). Bohem Pomazaný nese Otcovu lásku a smilování až do krajností. Tato milosrdná láska si žádá jít do všech končin života a dosáhnout všech, i kdyby to stálo „dobré jméno“, pohodlí, postavení... mučednictví.

Na toto tak nečekané oznámení Petr reaguje: »Bůh uchovej, Pane! To se ti nikdy nestane!« (Mt 16,22) a stává se okamžitě kamenem úrazu na Mesiášově cestě. Věří, že hájí Boží práva, a nevšimne si, že se mění v Božího nepřítele (Ježíš mu říká »satane«). Rozjímat o Petrově životě a jeho vyznání znamená také naučit se znát pokušení, která provázejí život každého učedníka. Po Petrově způsobu bude církev vždycky pokoušena oním „našeptáváním“ zlého, které se stává   kamenem úrazu našeho poslání. Říkám našeptávání, protože démon vždycky svádí ve skrytu tak, aby nešlo rozpoznat jeho úmysl, »je falešný a přeje si zůstat ve skrytu a nebýt odhalen« (Ignác z Loyoly, Duchovní cvičení, 326).

Mít účast na Kristově pomazání, znamená mít účast na Jeho slávě, kterou je Jeho kříž: Otče, oslav svého Syna... »Otče, oslav své jméno« (Jan 12,28). Sláva a kříž jdou v Ježíši Kristu pospolu a nelze je oddělit, protože, opustíme-li kříž, ač oslepeni slávou, klameme sebe, protože nejde o Boží slávu, nýbrž o nepřítelův posměch.

Nezřídka vnímáme pokušení být křesťany zachováním si uváženého odstupu od Pánových ran. Ježíš se dotýká lidské bídy, dotýká se a zve nás, abychom byli s Ním a dotýkali se trpícího těla druhých. Vyznávat víru svými ústy a svým srdcem vyžaduje - stejně jako to bylo žádáno po Petrovi - rozpoznávat »našeptávání« zlého. Naučit se rozlišovat a odhalovat ona osobní a kolektivní „krytí“, která nás udržují v odstupu od živého lidského dramatu, brání nám navázat kontakt s konkrétním životem druhých a poznat převratnou moc Boží něhy (srov. Evangelii gaudium, 270).

Neoddělováním slávy od kříže chce Ježíš vyprostit svoje učedníky, svoji církev z prázdných triumfalismů, jež postrádají lásku, postrádají služebnost, postrádají soucit a postrádají lid. Chce ji vyprostit z bezbřehé představivosti, jež neumí zapustit kořeny v životě věřícího lidu anebo – což by bylo ještě horší – která věří, že služba Pánu si žádá vyhýbat se prašným cestám dějin. Kontemplace a následování Krista si žádá, aby srdce bylo otevřeno Otci a všem, s nimiž se On chtěl ztotožnit (srov. Jan Pavel II., Novo millenio ineunte, 49), a to v jistotě poznání, že svůj lid neopouští.

Drazí bratři, v milionech tváří se zračí otázka: »Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?« (Mt 11,3). Vyznejme svými ústy a svým srdcem: Ježíš Kristus je Pán (srov. Flp 2,11). Toto je náš cantus firmus, který jsme denně povoláni zpívat. S jednoduchostí, jistotou a radostí z toho, že »církev nevyžařuje svoje světlo, nýbrž Kristovo. Svoji zář čerpá ze Slunce spravedlnosti, takže může říkat „Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus“(Gal 2,20)« (Sv. Ambrož, Hexaemeron, IV, 8, 32).

Přeložil Milan Glaser

 Další články z podrubriky Homilie

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
29.6.17 Vyznání, pronásledování a modlitba jako základ apoštolského života
15.2.15 Láska nemůže být neutrální či nestranná
23.2.14 Být svatými není luxus, nýbrž nutnost pro spásu světa
25.11.12 Ježíš nespojuje kralování s politickou vládou, ale s pravdou
19.2.12 Církev má poslání otevírat svět uzavírající se do sebeHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2018 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Záznam aktuálního pořadu ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Ježíš měl obrovskou schopnost soucitu. Nebyl teoretikem

Apoštolská konstituce Epicopalis communio

Papež František obdržel relikvie Marie Kathariny Kasperové

Arcibiskup ekuadorského Portoviejo rezignoval a odchází do trapistického kláštera

Papež popřál židovským obcím k vysokým svátkům a svátku sklizně

Rekordní účast mladých Kubánců na Světových dnech mládeže

Holandský raport o zneužívání v církvi

Papež přijal na audienci prezidenta Albánie

Petrův nástupce píše mechitaristům: Nadále osvěcujte život arménského lidu

Papež k mladým Sicilanům: Lépe je být donem Quijotem než Sancho Panzou

Evropští biskupové: Křesťanství, solidarita a dobrovolnictví jsou vnitřně spojené

Jak pečovat o meteority a k čemu je využít?

 Nově na webu
Svatý otec: Víra, zredukovaná na formu, je krátkozraká

Publicistika: K čemu je vlastně papež?

Publicistika: Křesťanství otevřelo oči novým horizontům

Rozhovory: Práce a tvořivý duch pro nový ekonomický řád

Homilie: Na kříži se Bůh zjevil jako agapé

Archiv zpráv září 18
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Starší zprávy >

Náš tip

O teologii manželství

Božím lidem je třeba se stát

Bůh nebrání pravdu na úkor lásky, ani lásku na úkor pravdy či rovnováhu na úkor obojího