RadioVaticana.va

   14. 12. 2017

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa

Sleduji zprávy Vatikánského rozhlasu?

Poslechem na Rádiu Proglas.3751
Poslechem z webových stránek.2408
Četbou textů na webových stránkách.4232
Poslechem i četbou.2504


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

Nejčtenější

Římský biskup kritizoval překlad modlitby Otče náš

Svatý otec: Nechat se utěšit Pánem není vůbec snadné

Gender – šokující dotazník pro desetileté děti
Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova

Res Claritatis

Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika

Pastorace na webuKatolik.cz

KTF UK

Stránky pro animátory seniorů

Návštěva papeže v České republice

 
Svatý otec

 Generální audience 

15.11.2017 

Mše je modlitba

Katecheze papeže Františka na gen. audienci, nám. sv. Petra

Česká sekce RV

(Lk 11,1-4)

Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Pokračujeme v katechezi věnované mši svaté. Porozumění kráse eucharistické slavnosti bych rád začal od velmi jednoduchého aspektu, že totiž mše je modlitbou, ba dokonce je povýtce tou nejvznešenější, nejvelebnější a zároveň „nejkonkrétnější“ modlitbou. Je setkáním lásky s Bohem skrze Jeho Slovo a skrze Ježíšovo Tělo a Krev. Je to setkání s Pánem.

Nejprve si však musíme odpovědět na jednu otázku. Co je vlastně modlitba? Je to především dialog, osobní vztah s Bohem. A člověk byl stvořen jako bytost, která má osobní vztah s Bohem a realizuje se plně pouze v setkání se svým Stvořitelem. Cesta života vede vstříc definitivnímu setkání s Pánem.

Kniha Geneze tvrdí, že člověk byl stvořen k obrazu a podobě Boha, který je Otcem i Synem i Duchem svatým, dokonalým vztahem lásky, kterou je jednota. Z toho můžeme chápat, že my všichni jsme stvořeni, abychom navázali dokonalý vztah lásky v nepřetržitém dávání a přijímání a tak mohli nalézt plnost svého bytí.

Když byl Mojžíš před hořícím keřem povolán Bohem, tázal se, jaké je Jeho jméno. A co odpověděl Bůh? »Já jsem, který jsem« (Ex 3,14). Tento výraz ve svém původním smyslu vyjadřuje přítomnost a přízeň. Bůh totiž vzápětí dodává: »Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův« (v.15). Tak také Kristus, když povolává svoje učedníky, volá je, aby byli s Ním. Toto je tedy největší milost: můžeme zakoušet, že mše, eucharistie je výsostným momentem přebývání s Ježíšem a skrze Něho s Bohem a s bratřími.

Modlit se znamená také - jako v každém opravdovém dialogu - umět setrvat v mlčení. V dialozích existují momenty mlčení, společného ztišení s Ježíšem. Jdeme-li však na mši a přijdeme možná o pár minut dříve, začneme klábosit s někým, kdo je vedle nás. Není to však chvíle ke klábosení. Je to chvíle ke ztišení, abychom se nachystali k dialogu. Je to chvíle k usebrání srdce, abychom se připravili na setkání s Ježíšem. Mlčení je velice důležité. Vzpomeňte, co jsem řekl minulý týden: nepřicházíme na divadlo, jdeme na setkání s Pánem, a mlčení nás připravuje a provází. Zůstávejme mlčky s Ježíšem. A z tajemného Božího mlčení vyplyne Jeho Slovo, které zazní v našem srdci. Samotný Ježíš nás učí, že je reálně možné „přebývat“ s Otcem, a dává to najevo svojí modlitbou. Evangelia nám ukazují Ježíše, jak se odebírá do ústraní, aby se modlil, a učedníci, kteří pozorují tento Jeho důvěrný vztah s Otcem, pocítí přání mít v něm účast a žádají: »Pane, nauč nás modlit se« (Lk 11,1), jak jsme před chvílí slyšeli ve čtení na začátku audience. Ježíš odpovídá, že první nezbytností modlitby je umět říci „Otče“. Dejme si pozor: nejsem-li schopen říci Bohu „Otče“, nejsem schopen se modlit. Musíme se naučit říkat „Otče“, to znamená stanout v Jeho přítomnosti se synovskou důvěrou. Abychom se to však naučili, je třeba pokorně uznat, že potřebujeme poučení, a jednoduše říci: Pane, nauč mne modlit se.

Toto je první bod: být pokorní a uznat, že jsme dětmi; spočinout v Otci a důvěřovat Mu. Ke vstupu do nebeského království je nezbytné být maličcí jako děti. V tom smyslu, že děti dovedou důvěřovat, vědí, že se někdo stará o ně, o to, co budou jíst, co si obléknou, a tak dále (srov. Mt 6,25-32). Toto je počáteční postoj: důvěřovat a svěřovat se jako děti rodičům; vědět, že Bůh na tebe pamatuje, pečuje o tebe, o mne a o všechny.

Druhou dispozicí, která je rovněž vlastní dětem, je ochota nechat se překvapit. Dítě neustále klade tisíce otázek, protože touží objevit svět, a diví se dokonce maličkostem, protože všechno považuje za nové. Pro vstup do nebeského království je nezbytné umět žasnout. Zeptejme se: necháváme se v našem vztahu s Pánem, v modlitbě udivit anebo myslíme, že modlit se znamená mluvit k Bohu, jako to dělají papoušci? Nikoli, znamená to svěřit se, otevřít srdce a nechat se udivit. Necháváme se překvapit Bohem, který je vždycky Bohem úžasu? Setkání s Pánem je totiž vždycky živé, nikoli muzeální. Je to živé setkání, a my přicházíme na mši, nikoli do muzea. Jdeme na živé setkání s Pánem.

V evangeliu je řeč o jistém Nikodémovi (srov. Jan 3,1-21), starším muži, který byl v Izraeli autoritou a přichází za Ježíšem, aby Jej poznal. Pán k němu promlouvá o nezbytnosti »znovu se narodit« (srov. v.3). Co to znamená? Je možné narodit se znovu? Žít znovu s chutí, radostí a úžasem? Lze to i tváří v tvář tolika tragédiím? To je základní otázka naší víry a touha každého věřícího, totiž touha narodit se znovu, radost začít znovu. Máme tuto touhu? Přeje si každý z nás, aby se znovu narodil a setkal s Pánem? Máte tuto touhu? Vskutku je možné snadno ji ztratit, protože v důsledku mnoha aktivit a plánů, které chceme uskutečnit, nám nakonec zůstává málo času a ztrácíme ze zřetele základ: život svého srdce, svůj duchovní život, kterým je setkání s Pánem v modlitbě.

Pán nás vskutku překvapuje, když nám ukazuje, že nás má rád i v našich slabostech. »Ježíš Kristus [...] je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za hříchy celého světa« (1 Jan 2,2). Tento dar, pramen opravdové útěchy – Pán totiž vždycky odpouští a těší – je darem, který je nám dáván skrze eucharistii, onu svatební hostinu, kde se Ženich setkává s naší slabostí. Mohu říci, že když přistupuji na mši k přijímání, setkává se Pán s mojí slabostí? Ano. Můžeme to říci, protože je to pravda! Pán se setkává s naší slabostí, aby nás opět přivedl k našemu prvotnímu povolání, totiž být k obrazu a podobě Boha. To je prostředí eucharistie; toto je modlitba.

Přeložil Milan Glaser

Další články z podrubriky Generální audience

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
13.12.17 Papež: Nepřicházíme v neděli na mši jen proto, abychom splnili církevní přikázání
13.12.17 Proč jít v neděli na mši?
6.12.17 Papež k situaci v Jeruzalémě: Respektovat statut města podle rezolucí OSN
6.12.17 Cesta do Myanmaru a Bangladéše
22.11.17 Papež: Mše není pouhá vzpomínka na minulostHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2017 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@vatiradio.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Pavel Brestovský.

 
Záznam aktuálního pořadu ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Svatý otec: Nebát se velkých věcí a brát zřetel na ty nepatrné

Papež: Sdílíme kolektivní odpovědnost za výchovu mládeže k dialogu, smíření a spolupráci

Římský biskup převzal Betlémské světlo

Petrův nástupce: Satan předstírá dobré vychování

Výsledek reformy vatikánských médií: portál Vatican News

Evropský parlament zamítl uvolnit fondy na takzvané sexuální a reprodukční zdraví

Rekordní nizozemský pochod pro život

Italské lesbické hnutí proti pronájmu dělohy

Papež: Nepřicházíme v neděli na mši jen proto, abychom splnili církevní přikázání

Papež vyzval katolické neziskové organizace ke spolupráci se Svatým stolcem

Latinskoameričtí chudí - z odpadu zdrojem

Zasedání Rady kardinálů o reformě římské kurie

 Nově na webu
Svatý otec: Proč jít v neděli na mši?

Publicistika: O proroctvích zkázy a jiných křesťany cenzurovaných Ježíšových slovech

Publicistika: S Tolkienem o tajemství očistce

Rozhovory: Nesmlouval jsem o pravdě

Homilie: O Crux, Ave Spes Unica

Archiv zpráv prosinec 17
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Starší zprávy >

Náš tip

Výsledek reformy vatikánských médií: portál Vatican News

Lidé nemohou zabránit naplnění Božího Slova

Adolescence není patologie