Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   5. 7. 2022

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Svatý otec

 Promluvy 

17.1.2016 

Bůh s námi má plány spásy

Promluva papeže Františka v římské synagoze

Česká sekce RV

Drazí bratři a sestry,
Jsem šťasten, že jsem dnes s vámi v tomto vašem chrámu. Děkuji za laskavá slova panu dr. Di Segni, dr. Dureghellové, advokátu Gattegnovi i vám všem za vřelé přijetí. Děkuji. Toda rabba.
Při první návštěvě v této synagoze chci jakožto římský biskup předat vám i všem židovským obcím bratrský pozdrav pokoje místní církve i celé katolické církve.
Naše vztahy mi velice leží na srdci. Již v Buenos Aires jsem měl ve zvyku navštěvovat synagogy a setkávat se s tamějšími obcemi, být blízko židovským svátkům a památkám a vzdávat díky Pánu, který nám dává život a provází nás na cestě dějinami. Během času vzniklo duchovní pouto, které vedlo ke zrodu autentických přátelských vztahů a inspirovalo i společné nasazení. V mezináboženském dialogu je důležité setkávat se jako bratři a sestry před naším Stvořitelem a chválit Jej za to, že se vzájemně respektujeme a ctíme a snažíme se spolupracovat. A v židovsko-křesťanském dialogu spočívá jedinečný a osobitý svazek vzhledem k židovským kořenům křesťanství: židé a křesťané se tedy mají cítit bratry, spojuje je tentýž Bůh a bohatý společný duchovní odkaz (Nostra aetate, 4).

Touto svojí návštěvou jdu ve šlépějích svých předchůdců. Papež Jan Pavel II. sem přišel před 30 lety, 13. dubna 1986 a papež Benedikt XVI. byl mezi vámi před šesti lety. Jan Pavel II. při tehdejší příležitosti použil výraz „starší bratři“ a vy skutečně jste ve víře našimi staršími bratry a sestrami. Všichni patříme do jediné rodiny, rodiny Boha, který nás provází a chrání jako svůj lid. Jako židé a jako katolíci jsme společně povoláni přijímat svoji odpovědnost za toto město, poskytovat především svůj duchovní přínos a přispívat k řešení různých aktuálních problémů. Doufám, že naše blízkost, vzájemné poznání a úcta mezi našimi věřícími komunitami nadále poroste. Proto je důležité, že mezi vás přicházím právě dnes 17. ledna, kdy si Italská biskupská konference připomíná Den dialogu mezi katolíky a židy.

Nedávno jsme si připomněli 50. výročí deklarace Druhého vatikánského koncilu Nostra aetate, která umožnila systematický dialog mezi katolickou církví a židovstvím. Loni 28. října jsem na Svatopetrském náměstí mohl pozdravit také velký počet židovských představitelů a řekl jsem: „Zvláštní vděčnost Bohu si zasluhuje skutečný přerod, kterým během těchto padesáti let prošel vztah mezi křesťany a židy. Lhostejnost a opozice se proměnily na spolupráci a přejícnost. Z nepřátel a cizinců se stali přátelé a bratři. Deklarací Nostra aetate vytyčil koncil cestu přitakání k opětovnému objevení židovských kořenů křesťanství, k odmítnutí jakékoli formy antisemitismu a k odsouzení každého bezpráví, diskriminace a perzekuce, které z toho plynou.“ Nostra aetate poprvé teologicky výslovně definovala vztahy mezi katolickou církví a židovstvím. Nevyřešila přirozeně všechny teologické otázky, které se nás týkají, ale povzbudivě na ně poukázala a poskytla významný impuls k další nezbytné reflexi. V této souvislosti 10. prosince 2015 publikovala Komise pro náboženské vztahy s židovstvím nový dokument, který se vyrovnává s teologickými otázkami, jež se objevily během posledních desetiletí od zveřejnění deklarace Nostra aetate. Teologická dimenze židovsko-křesťanského dialogu si totiž zasluhuje, aby byla neustále prohlubována, a rád bych povzbudil všechny, kteří jsou do tohoto dialogu zapojeni, aby pokračovali tímto směrem obezřetně a vytrvale. Právě z teologického hlediska se jasně ukazuje nerozlučitelnost svazku spojujícího křesťany a židy. Křesťané pro pochopení sebe samých nemohou nepoukazovat na židovské kořeny a církev, přestože hlásá spásu prostřednictvím víry v Krista, uznává nezrušitelnost Staré smlouvy i věrnou a stálou lásku Boha k Izraeli.

Spolu s teologickými otázkami nesmíme ztratit ze zřetele velké výzvy, kterým čelí dnešní svět. Integrální ekologie je nyní prioritní a jako křesťané a židé můžeme a máme nabízet celému lidstvu biblické poselství týkající se péče o stvoření. Konflikty, války, násilí a nespravedlnosti zasazují lidstvu hluboké rány a volají nás, abychom posílili snahu o mír a spravedlnost. Násilí člověka na člověku je v rozporu s každým náboženstvím hodným tohoto jména, zvláště třech monoteistických náboženství. Život je posvátný jako Boží dar. Páté přikázání dekalogu říká: „Nezabiješ“ (Ex 20,13). Bůh je Bohem života a chce jej vždycky prosazovat a chránit. My, kteří jsme stvořeni k jeho obrazu a podobě jsme nabádání jednat stejně. Každá lidská bytost jako Boží stvoření je naším bratrem, nezávisle na svém původu či náboženské příslušnosti. Na každého člověka je třeba hledět s laskavostí, jako to činí Bůh, který klade svoji milosrdnou ruku na všechny, nezávisle na jejich víře i původu a opatruje ty, kteří Jej potřebují nejvíce: chudé, nemocné, marginalizované, bezbranné. Tam, kde je život v nebezpečí, jsme ještě více povoláni jej chránit. Ani násilí, ani smrt nebudou mít poslední slovo před Bohem, který je Bohem lásky a života. Musíme Jej naléhavě prosit, aby nám pomohl praktikovat v Evropě, ve Svaté zemi, na Blízkém východě, v Africe a v každé části světa logiku míru, smíření, odpuštění a života.

Židovský lid ve svých dějinách zakusil násilí a pronásledování, ba likvidaci evropských židů během Šoá. Šest milionů lidí jenom proto, že patřili k židovskému lidu, se stalo obětí nejnelidštějšího barbarství spáchaného ve jménu ideologie, která měla Boha nahradit člověkem. 16. října roku 1943 více než tisíc mužů, žen a dětí římské židovské obce bylo deportováno do Auschwitz. Rád bych dnes ze srdce zvlášť připomněl, že jejich utrpení, úzkosti a slzy nesmějí být nikdy zapomenuty. Minulost musí být pro nás lekcí v přítomnosti i v budoucnosti. Šoá nás učí, že je stále zapotřebí maximální bdělosti, abychom mohli včas zasáhnout na obranu lidské důstojnosti a míru. Chtěl bych vyjádřit svoji blízkost každému žijícímu svědkovi Šoá a zvláště chci pozdravit ty z vás, kteří jste zde přítomni.

Drazí starší bratři, opravdu musíme být vděčni za všechno to, co bylo možno uskutečnit v posledních padesáti letech, protože mezi námi vyrostly a prohloubily se vzájemné porozumění, důvěra i přátelství. Bůh má s námi plány spásy jak říká prorok Jeremiáš: „Neboť já vím o záměrech, které s vámi mám – praví Hospodin – o záměrech pokoje, a nikoliv neštěstí, dát vám budoucnost a naději“ (Jer 29,11). Ať vám žehná a chrání vás Pán. Ať nad vámi rozjasní svoji tváře a obdaří vás milostí. Ať nad vámi rozjasní svou tvář a naplní vás pokojem (srov. Nm 6,24-26). Šalom alejchem!

Přeložil Milan Glaser

Další články z podrubriky Promluvy

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
24.10.14 Vrchní římský rabín komentuje biskupskou synodu o rodině
15.3.13 Svatý otec píše římské židovské obci
4.1.10 Římský rabín: Bez pozastavení se u toho, co nás dělí, nelze pokročit v dialogu
17.9.09 Benedikt XVI. navštíví letos na podzim římskou synagogu
24.7.06 Vrchní rabín Říma si cení papežovy iniciativyHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2022 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv červenec 22
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti