Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   21. 5. 2022

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Zprávy

  

28.2.2015 

První postní kázání o. Cantalamessy: Obrátit se znamená uvěřit

Vatikán. Papežský kazatel O. Cantalamessa zahájil v kapli apoštolského paláce ve Vatikánu cyklus postních promluv. Letos, jak sám oznámil, bude jejich tématem ekumenismus. Kázání pronesené včera za nepřítomnosti papeže a hlavních představitelů římské kurie, kteří konali každoroční duchovní obnovu mimo Řím, však ještě z tohoto tématu vybočovalo.

O. Cantalamessa v úvodu své promluvy řekl, že by chtěl využít nepřítomnosti Svatého otce a přednést pár reflexí o apoštolské exhortaci Evangelii gaudium, což by se – jak podotkl – neodvážil za jeho přítomnosti. Neměl ovšem v úmyslu „podat její systematický komentář, nýbrž poukázat na několik jejích ústředních bodů“.

Exhortace napsaná po synodě o nové evangelizaci prezentuje tři vzájemně propojená ohniska: podmět, předmět a metodu evangelizace. Objasňuje tedy kdo evangelizuje, v čem spočívá evangelizace a jak je třeba evangelizovat.

Papež František píše, že každý pokřtěný je tím, kdo má evangelizovat, tedy každý křesťan je podmětem evangelizace, a netřeba v tom jistě vidět nějakou novinku. Druhý vatikánský koncil to řekl jasně v dekretu o apoštolátu laiků (Apostolicam actuositatem). Novinku exhortace papeže Františka je třeba hledat ve výzvě, kterou se obrací ke čtenářům v jejím úvodu a která je myslím jádrem celého dokumentu – řekl dále o. Cantalamessa. Píše se tam: »Zvu každého křesťana na jakémkoli místě a v jakékoli situaci k tomu, aby se hned navrátil ke svému osobnímu setkání s Ježíšem Kristem, nebo alespoň učinil rozhodnutí, že se s ním chce setkat a že ho bude každý den bez ustání hledat. Nikdo nemá sebemenší důvod myslet si, že se ho toto pozvání netýká« (EG, 3).

To znamená, že posledním cílem evangelizace není předání nějaké nauky, nýbrž setkání s osobou Ježíše Krista. Možnost takového důvěrného setkání vyplývá z toho, že zmrtvýchvstalý a živý Ježíš chce doprovázet každého věřícího tak reálně jako své učedníky cestou do Emaus; ba více, totiž tak jako byl přítomen v jejich srdcích, když se vraceli do Jeruzaléma poté, co Jej přijali v chlebu, který jim lámal.

Abychom lépe chápali, co znamená realizovat osobní setkání s Ježíšem – pokračoval papežský kazatel - je třeba se alespoň letmo zamyslet nad tím, jak se v průběhu dějin člověk obvykle stával křesťanem. Zatímco v prvních stoletích církve bylo přijetí křtu výsledkem osobního rozhodnutí, které bylo vzhledem k možnému pronásledování spojeno s osobním rizikem, došlo po Konstantinově ediktu v roce 313 k určité změně. Křesťanství se nejprve stalo tolerovaným náboženstvím a záhy – počátkem 5. století – nařídil císař Theodosius II., že veřejné funkce může zastávat pouze ten, kdo byl pokřtěn.

V regionech antické říše (zvláště na Východě a ve střední a jižní Itálii) už příslušnost ke křesťanství neplynula ani tak z rozhodnutí jedince, nýbrž společnosti. Také u takzvaných barbarských národů platil zvyk, že obyvatelstvo následovalo rozhodnutí svého panovníka.Když o Vánocích roku 498 přijal v Remeši od biskupa Remigia křest franský král Chlodvík, následoval jej všechen lid. To je důvod, proč Francie dostala titul »Prvorozená dcera církve«. Začala tak praxe hromadných křtů. Dávno před protestantskou reformací tedy platilo cuius regio, eius religio, tedy náboženství krále je náboženstvím celého království.

Za takové situace – řekl dále o. Cantalamessa – byl důraz kladen nikoli na moment křtu a na způsob, jak se stát křesťanem, to znamená uvěřit, nýbrž na morální požadavky plynoucí z víry, na změnu mravů, tedy jinými slovy na morálku. To se pak radikálně změnilo v novověku oddělením státu od církve, důrazem na individuální svobodu a prosazováním radikální sekularizace.

Vraťme se však zpět k exhortaci Evangelii gaudium a podívejme se na to, v čem – podle papeže Františka - spočívá evangelizace. Říká to hned v první větě: »Radost evangelia naplňuje srdce i celý život těch, kdo se setkávají s Ježíšem« (EG, 1).

Pokud nechceme, aby slova zůstala jenom slovy, musíme si v tomto bodě položit otázku: proč je vlastně evangelium zdrojem radosti? Je tento výraz jen pohodlným sloganem anebo odpovídá pravdě? A ještě předtím: proč se evangeliu říká evangelium, tedy euangelion, řecky radostná, dobrá a krásná zpráva? Nejlepší cestou k odpovědi na tuto otázku je najít si, kde v Novém zákoně tento pojem poprvé používá Ježíš. Marek na začátku svého evangelia stručně shrnuje toto zásadní poselství, když říká, že Ježíš přišel do Galileje, aby tam hlásal Boží evangelium: »Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu« (Mk 1,14-15).

Na první pohled – pokračoval papežský kazatel – není tato zpráva veselá, nevyvolává radost. Zní spíše jako přísné nařízení, strohá výzva ke změně. Tak je nám to ostatně nabízeno na začátku postní doby při popeleční liturgii. Je tedy životně důležité pochopit správný smysl slov »Obraťte se a věřte evangeliu«.

»Obraťte se a věřte« je tedy jedno a totéž; nejsou to výrazy dvou odlišných a po sobě následujících věci. Obrátit se znamená uvěřit. Obraťte se tím, že uvěříte. Konstatuje to také sv. Tomáš Akvinský: Prima conversio fit per fidem – první obrácení spočívá v úkonu víry (ST, I-II, q.113,a.4). Obrácení a spása jako by změnily pořadí. Nikoli tedy: »obraťte se a budete spaseni«, ale spíše »obraťte se, protože jste spaseni, protože spása přišla za vámi.« Lidé se nezměnili, nejsou lepší nebo horší než dříve. Bůh se změnil a v plnosti času podle svého věčného plánu zdarma poslal lidem spásu.

Proto se tedy evangelium nazývá evangeliem: je zdrojem radosti – řekl dále o. Cantalamessa. Seznamuje nás totiž s Bohem, který nám z čiré lásky či milosti vyšel vstříc ve svém Synu Ježíši; s Bohem, který „tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“ (Jan 3,16).

Avšak neredukujeme tím evangelium pouze na dimenzi víry a na úkor skutků? Odpovědět lze jednoduchou analogií z oblasti fyzického života. Dítě nemůže učinit nic proto, aby bylo v mateřském lůně počato. Potřebuje lásku rodičů, kteří mu předají život. Jakmile se však narodí, musí začít používat plíce, dýchat, sát mateřské mléko. Jinak život, který dostalo, zhasne. V tomto smyslu je také třeba chápat slova svatého Jakuba: »Víra beze skutků je mrtvá« (Jak 2,26), tedy bez skutků víra zahyne. Ne že by byla mrtvá předtím, ale zemře, protože není živena skutky.

Tento důraz na syntézu víry a skutků prostupuje celou apoštolskou exhortací papeže Františka. Na jednom nedávném setkání s představiteli charismatické obnovy papež užil jako příklad k vysvětlení této syntézy popis toho, co se děje při dýchání.

Nádechem se nabírá vzduch a výdechem se vrací ven. To je krásný symbol toho, co se má dít v duchovním organismu. Nadechujeme se vzduchu, kterým je Duch svatý, a to modlitbou, rozjímáním, svátostmi, umrtvováním, mlčením atd., a vydechujeme Ducha, když jdeme vstříc druhým, šíříme víru a dobré skutky. Postní doba, kterou jsme nedávno začali, je doba nádechu. Dýchejme proto zhluboka, naplňme Duchem svatým plíce své duše, a tak – aniž si to budeme uvědomovat – budeme možná trochu vydechovat Ježíše.

Končil letošní první postní kázání o. Cantalamessa.

(mig)

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
19.12.20 Cantalamessa: Klíč k pochopení Vtělení dává pokora
14.12.20 Cantalamessa: Naším pevným bodem je věčnost
5.12.20 Cantalamessa: Memento mori - S pandemií přišel čas znovu mluvit o smrti
30.11.20 Otec Raniero Cantalamessa – kardinál, který zůstává kapucínem
27.11.20 Adventní meditace pro římskou kurii tentokrát o “věčných pravdách” v čase pandemieHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2022 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv květen 22
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti