VaticanNews.va

   20. 8. 2019

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa

Sleduji zprávy Vatikánského rozhlasu?

Poslechem na Rádiu Proglas.5974
Poslechem z webových stránek.3718
Četbou textů na webových stránkách.5992
Poslechem i četbou.3523


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

Nejčtenější

Kardinál Pell: Rozsudek odvolacího soudu bude vynesen 21. srpna

Papež: Bůh se nenudí, nýbrž raduje

Papež o zřícení janovského mostu: Pohroma, které se dalo zabránit


Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů Návštěva papeže v České republice NAVRCHOLU.cz
 
Rozhovory

  

17.7.2012 

Nevěřme nepravostem

- říká nově jmenovaný prefekt Kongregace pro nauku víry, arcibiskup Gerhard Ludwig Müller

Česká sekce RV

Emertitní řezenský biskup Gerhard Ludwig Müller před dvěma týdny nastoupil do nového úřadu prefekta Kongregace pro nauku víry. Se svým domovským biskupstvím se oficiálně rozloučí v září (23.9.). Na to, jak se zabydluje ve své nové pozici (a v bývalém kardinálském bytě Benedikta XVI., který mu Svatý otec spontánně otevřel), se prefekta někdejšího Svatého oficia ptala německá redakce Vatikánského rozhlasu:

Připadám si jak prvňáček. Mnohé věci jsou pro mne nové, ačkoliv obsahově jsem práci již znal díky své pětileté účasti na pravidelných měsíčních shromážděních Kongregace pro nauku víry. Přesto je to pro mne velká změna – z diecézního biskupa na arcibiskupa římské kurie.

Na co byste se chtěl ve své práci zaměřit a na co položit důraz?

Naše kongregace a římská kurie existují proto, aby Svatému otci pomáhaly v jeho učitelském a pastýřském úřadě. To nejdůležitější v církvi je víra, která nám byla dána Božím zjevením v Ježíši Kristu ke spáse všech lidí. Proto je naší úlohou hlásat Boží dobrotu a vlídnost, které nám byly vírou darovány. Proto je jistě také důležité, aby někteří lidé překonali předsudky, klišé a stereotypy, s nimiž pohlížejí na římskou kurii. Pracují zde jejich spolubratři a spolusestry a snaží se zde něco dobrého vykonat ve službě univerzální církvi, což je právě v dnešní době důležité. Žijeme ve světě, kde převládá sekularizovaný úhel pohledu na člověka. Musíme jej přeměnit v pozitivní náhled. Člověk je zde proto, aby poznával Boha a miloval jej. Z této lásky k Bohu a Boží lásky (Gottesliebe) musí vzejít něco kladného pro společnost i člověka samotného. Člověk rozpoznává sám sebe jako Boží obraz a chápe svou důstojnost. Jsme zde pro své rodiny či pracovní kolektiv, avšak i pro rozsáhlejší oblasti lidského života – hospodářství, politiku, kulturu. Všude tam je nutné přinášet to, co je na křesťanství pozitivní a konstruktivní. Můžeme to však učinit pouze tehdy, když se plně a celistvě zaměříme na lidské hledání Boha a pravdy. Bůh se nikdy nesmí stát okrajovým tématem. Rozpomeneme-li se na Boha, Ježíše Krista, můžeme v církvi odbourat mnohá pnutí. Nesmí docházet k tomu, aby jednotu církve narušovaly ideologie sektářské povahy, které – ať již jsou na pravém či levém kraji – podivným způsobem spolupracují a tak škodí církvi. Tato uskupení mají bohužel v mnoha médiích větší odezvu než miliony věřících, kteří jdou cestou následování Ježíše Krista a konají mnoho dobrého při stavbě jeho církve

Jak by se podle vašeho názoru dalo posílit to, co je na církvi pozitivní. A jak byste to chtěl udělat?

Kongregace pro nauku víry není nástupkyní inkvizice, jak to bývá trochu reakčně a konzervativně označováno ve zpravodajství, protože si nikdo nedá námahu s tím, aby se zabýval současností. Inkvizice měla tehdy, v roce 1542, za úkol odvrátit hereze a omyly své doby. Po druhém Vatikánském koncilu byla založena Kongregace pro nauku víry s pověřením podporovat katolickou víru. Víra je událost spásy. Jedná se zde o spásu člověka a celého lidstva – na tento kladný pohled bychom rádi upozornili. Svatý otec vyhlásil Rok víry a kongregace vyzvala k prohlubování znalostí o víře. Mnozí katolíci totiž naneštěstí nevědí, co je vlastně obsahem víry a nechají se snadno strhnout k výpadům vůči církvi právě kvůli tomu, že věří něčemu nesprávnému. Neměli bychom však věřit nepravostem a nepravým lidem, nýbrž tomu, co pro nás učinil Bůh. Proto smíme spoléhat na ty, kteří jsou našimi bratry a sestrami, a důvěřovat jim. Biskup není nikdo jiný než ten, kdo zastává učitelský úřad z Kristova pověření.

Jako prefekt Kongregace pro nauku víry budete zastávat ještě další úlohy. Mimo jiné povedete papežskou komisi Ecclesia Dei, pověřenou dialogem s tradicionalisty, jako je například Kněžské bratrstvo sv. Pia X. Co od těchto rozhovorů očekáváte a co byste do nich osobně rád vnesl?

Cílem je vždy jednota církve a jednota věřících s církví. Katolíkem mohu být pouze tehdy, když plně a bezvýhradně uznám víru církve. K ní náleží také učitelský úřad, jehož významnou součástí je učení II. Vatikánského koncilu. Proto je důležité, aby vnitřní blokády, které existují u okrajových uskupení, byly překonány, a aby se tito lidé jednoduše otevřeli a důvěřovali našemu Svatému otci Benediktu XVI. a všem těm, kteří pracují z jeho pověření. Nejde o to, někoho nutit, nýbrž o to, že sice uznáváme svobodu víry a Božích dětí, ale také plnost Božího Zjevení. Jeho věrný a stálý výklad byl svěřen církvi a tím jejímu učitelskému úřadu. Proto ze srdce vyzývám všechny, pro které je právě toto nesnadné, aby si dodali odvahy a hledali jednotu církve právě tak jako pravdu víry. Jednota církve a pravda víry jsou dvě strany jedné mince.

Stejně jako papež pocházíte z Německa. Má to pro váš úřad nějaký zvláštní význam?

Být Němec není nic špatného. Vznikla zde významná evropská kultura, nikoli však jediná. Také nemáme německou národní církev, která by se teď měla radovat z toho, že získala nový post. Rovněž neplatí měřítka kopané, kde fanoušky těší, že někdo z vlastního mužstva vyhrál. Jsme velkou Boží rodinou, na jejímž počátku stojí letnice se svou mnohostí jazyků a civilizací. To samé zažívám zde v Římě, avšak není třeba zastírat, že němčina je má mateřština stejně jako u Svatého otce. Svou důležitost zde má naše univerzitní a teologická kultura a také skutečnost, že Německo je konfesně rozdělená země. Němečtí teologové jsou tudíž bezprostředně konfrontováni s protestantismem a musí být ekumenicky orientováni. Ekumena v žádném případě neznamená, že se vzdáváme vlastní víry. Spíše se snažíme katolickou víru učinit natolik srozumitelnou, aby byla také z druhé strany vnímána přitažlivějším způsobem. Můžeme svou víru velice dobře duchovně i intelektuálně zastupovat, aniž bychom přitom druhé uráželi. Proto doufáme, že bude ekumenický proces pokračovat a že nám jednou Bůh daruje milost sjednocení všech křesťanů v jedné viditelné církvi. V té budeme společně vzdávat Bohu chválu, vyznávat společně víru a společně ve svátostech přijímat Boží život.

Chtěl byste na závěr našeho rozhovoru vyjádřit nějaké zvláštní přání, prosbu či poděkování?

Chtěl bych každému člověku popřát, aby zakusil Boží lásku ve svém osobním životě. A to samé bych přál také životu celé církve. Napětí bude stále existovat, avšak je nutné je překonávat a svěřit se jednotě Boží rodiny, která nás nese, máme-li dobré rodinné zázemí. Platí to jak pro vlastní rodinu, tak pro větší rodiny obcí, farností, diecézí i světové církve. Život se pak stává radostí, neboť jsme všichni děti Boží. Svatému otci bych chtěl poděkovat za důvěru, kterou mi věnoval. Naše lidské síly jsou však omezené, a proto bych všechny křesťany v Římě i na celém světě chtěl prosit o modlitbu. Kéž bychom mohli v dobrém a bratrském duchu spolupracovat na nové evangelizaci našeho evropského kontinentu a neztratit přitom ze zřetele rovněž celou světovou církev,

uzavírá nový prefekt Kongregace pro nauku víry, arcibiskup Gerhard Ludwig Müller.

Připravil Mario Galgano, přeložila Jana Gruberová

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
22.12.10 Kongregace pro nauku víry: Papežova slova o prezervativu nic nemění na církevním učení
15.7.10 Kongregace pro nauku víry aktualizovala ?Normy o nejvážnějších deliktech?
20.4.09 Doktrinální problémy Konference představených ženských řeholí v USA
12.12.08 Dignitas personae - 1.část
1.3.08 Kongregace pro nauku víry o platnosti křestních formulíHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2019 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Záznam aktuálního pořadu

Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Svatý otec se modlí, aby rekonstrukce pařížské katedrály oživila víru Francouzů

Papež napsal list posádce plouvoucí nemocnice na Amazonce

Papež do Rimini: Existujeme jen na základě vztahu

Benedikt XVI. hostí svého bratra Georga

Mons. Hoser: Počet poutníků přibývá

Nový Gibsonův film „Vzkříšení“ vyjde na Velikonoce

Odcizená Pinturicchiova Madona se vrátila do Perugie

Papež: Je třeba nežít pokrytecky, ale mít ochotu platit za svá rozhodnutí

Kardinál Pell: Rozsudek odvolacího soudu bude vynesen 21. srpna

Papež: Bůh se nenudí, nýbrž raduje

Bdít nad dětskými srdci, vzkazuje papež na chilskou Katolickou univerzitu

Kardinál Turkson v Kongu, zápasícím s ebolou

 Nově na webu
Svatý otec: Ježíš přišel oddělovat dobro od zla

Publicistika: O alternativních dějinách člověka

Publicistika: Nevinná krev vylitá na cesty světa

Rozhovory: Přípona –ismus většinou nevěstí nic dobrého

Homilie: „Opovržený, opuštěný od lidí“ (Iz  52,2-3)

Archiv zpráv srpen 19
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Starší zprávy >

Náš tip

Mystikou společného „my“ překonáme osvícenskou logiku

Lidské bratrství

Nemůžeme si dovolit uprostřed soužení ztrácet víru