Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   21. 7. 2024

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Zprávy

 Cesty mimo Itálii 

12.5.2010 

Benedikt XVI. v Portugalsku - 2. den

Lisabon-Fatima. 1. Setkání Benedikta XVI. se světem kultury, přehled portugalského tisku
2. Papežův příjezd do Fatimy, modlitba v kapli Zjevení.
3. Setkání papeže s kněžími, řeholníky a řeholnicemi na večerních nešporách. Noční světlené procesí a modlitba růžence.

Výmluvným údajem papežské návštěvy v Portugalsku je účast a přijetí, jakého se Petrovu nástupci dostává. Na včerejší podvečerní mši svaté se v Lisabonu na Palácovém náměstí a v přilehlých ulicích účastnilo 150 tisíc lidí. Večer se před apoštolskou nunciaturou, kde papež přenocoval, shromáždilo několik stovek mladých lidí, které Svatý otec vyšel na balkon pozdravit a poděkovat jim za jejich návštěvu a především za svědectví víře.

Portugalská média sledují každý papežův krok. Dnešní tisk se soustředil především na tiskovou konferenci z letadle, konkrétně na souvislost, kterou papež spatřuje mezi třetím fatimským tajemstvím a dnes tolik diskutovanými nejúděsnějšími hříchy kněží, jak podotýká jeden z titulků deníku Diario de Noticias. Titulek téhož listu říká o Benediktu XVI.: ?Je to osoba, která především věří v Boha?. Deník Informacao opět vyzdvihuje papežova slova: ?Největší pronásledování církve se rodí z hříchu uvnitř církve?. Deník Jornal de Noticias dal do titulku slova z papežovy promluvy na letišti: ?Vznik republiky otevřel nový prostor svobody pro církev?. A deník Correio de manha shrnuje: ?Benedikta XVI. vítají davy?. Mnoho článků ve všech denících popisuje zástupy lidí, kteří putují pěšky do Fatimy, kam dorazil papež dnes vpodvečer.

ad 1. Středeční program papežovy návštěvy začal mší svatou, kterou slavil v soukromí apoštolské nunciatury. Pak následoval přesun v uzavřeném voze do kulturního centra v Belém, kde se uskutečnilo s napětím očekávané setkání se světem kultury, umění i politiky. Účastnilo se jej v největším sále přibližně 1500 osobností portugalského veřejného života. Tou nejpozoruhodnější z nich byl zajisté nejstarší filmový režisér a scénárista Manoel de Oliveira, který je ve svých 101 letech stále umělecky činný. Právě tento nestor filmového umění evropského i světového formátu se ujal slova, aby přivítal Benedikta XVI. De Oliveirave své krátké promluvě poukázal na to, že náboženství a umění jsou vnitřně orientovány na člověka a svět a že křesťanství je zázračným uměleckým dílem. ?Kořeny portugalského národa a celé Evropy jsou křesťanské, ať už chceme či ne,? ? poznamenal ve svém úvodním slovu portugalský režisér Manoel de Oliveira.

Benedikt XVI. na úvod vyjádřil své uznání přítomným zástupcům mnohotvárného celku portugalské kultury ? a dodejme, že mezi nimi nechyběli ani zástupci jiných křesťanských církví, různých náboženských tradic (židů, hinduistů, muslimů a ismaelitů). Přítomen byl rovněž diplomatický sbor .
Benedikt XVI. ve své promluvě reagoval na předchozí slova portugalského režiséra:

?Kultura dnes opravdu odráží určité ?napětí?, nabývající někdy formy ?konfliktu? mezi přítomností a tradicí. Dynamika společnosti absolutizuje přítomnost a odděluje ji od kulturního odkazu minulosti beze snahy ukázat budoucnost. Takové hodnocení ?přítomnosti? jako inspiračního zdroje pro smysl individuálního i společenského života však naráží na silnou kulturní tradici portugalského lidu, hluboce poznamenanou tisíciletým vlivem křesťanství i smyslem pro globální zodpovědnost. Tato tradice se potvrdila během dobrodružství objevů a misijní horlivosti při sdílení daru víry s ostatními národy. Křesťanský ideál všeobecnosti a bratrství inspiroval toto společné dobrodružství, i když byl znát vliv osvícenství a laicismu.?

Ona tradice dala vznik tomu, co můžeme nazvat ?moudrostí?, smyslem života a dějin, pokračoval ve své úvaze papež a potvrdil, že církev je velkou zastánkyní zdravé a vznešené tradice, jejíž bohatý přínos je součást služby společnosti, která si sice církve nadále váží, ale vzdaluje se od zmíněné ?moudrosti?, jež je součástí jejího dědictví.

?Konflikt mezi tradicí a přítomností se projevuje krizí pravdy. Jedině pravda může usměrnit a naznačit cestu zdařilého života jak pro jedince, tak pro lid. A lid, který už nerozeznává, co je jeho pravdou, se ztratí v labyrintu doby a dějin, připraven o jasně definované hodnoty i velké zřetelně vyjádřené cíle.?

Právě zvěst pravdy je služba, kterou církev společnosti nabízí. Věrnost člověku vyžaduje věrnost pravdě, která jediná je zárukou svobody a možnosti integrálního lidského rozvoje. Církev se tohoto poslání pravdy nikdy nemůže zříci.

?Pokus nacházet pravdu mimo Ježíše Krista vnímá dramaticky společnost, kterou tvoří převážně katolíci a jejíž kultura byla hluboce poznamenána křesťanstvím. Pravda je pro nás křesťany božská; je věčným ?Logem?, které dosáhlo lidského vyjádření v Ježíši Kristu, jenž mohl objektivně tvrdit: ?Já jsem pravda? (Jan 14,6). Soužití církve, s jejím přilnutím k věčnému charakteru pravdy a s úctou k druhým ?pravdám? nebo k pravdě druhých, je učební dobou, kterou sama církev prochází. V této úctě dialogu lze otevírat nové brány sdílení pravdy.?

To, že církev musí vést a vede se světem dialog bez dvojakostí a ve vzájemné úctě zúčastněných stran, dosvědčuje přítomnost Svatého stolce v různých mezinárodních organizacích jako např. v centru Sever-jih Rady Evropy, založeném před dvaceti lety zde v Lisabonu. Pak Svatý otec připomněl význam Druhého vatikánského koncilu, který uvedl moderní svět do kontaktu s oživujícími a neměnnými energiemi evangelia.

?Církev na něm, vycházejíc z obnoveného vědomí katolické tradice, bere vážně, rozlišuje, proměňuje a překonává kritiky, které jsou základem sil, jež charakterizují modernu, totiž reformaci a osvícenství. Církev tak sama přijala a přetvořila na něco lepšího požadavky moderny tím, že je překonala a vyhnula se navíc jejich omylům a slepým uličkám. Koncil stanovil předpoklady autentické katolické obnovy i nové civilizace ? ?civilizace lásky? ? jako evangelní služby člověku a společnosti. ?

Na závěr se Benedikt XVI. obrátil na zástupce portugalské společnosti s výzvou k prohloubenému poznání Boha tak, jak se k naší úplné realizaci zjevil v Ježíši Kristu.

?Čiňte krásné věci, ale především učiňte ze svých životů místa krásy.?

PLNÉ ZNĚNÍ PROMLUVY Benedikta XVI. ke světu kultury je ZDE

Dopolední program Benedikta XVI. zakončilo setkání s portugalským premiérem José Socratesem na apoštolské nunciatuře. S jejím personálem se papež rozloučil před čtvrtou hodinou odpoledne a o hodinu později odletěl z lisabonského letiště do Fatimy.

ad 2. Městečko Fatima s osmi tisíci obyvateli, ležící téměř v samém středu Portugalska, uvítalo třetího papeže v dějinách ve čtvrt na šest. Na letišti ho čekal biskup diecéze Leira-Fátima, mons. António Augusto dos Santos Marto a místní představitelé.

První zastávkou ve Fatimě byla kaplička Zjevení, postavená v roce 1919 na místě, kde se Hyacintě, Františkovi a Lucii zjevila Panna Maria. Na prostranství před kaplí bouřlivě vítal Svatého otce téměř 300 tisícový zástup věřících, kteří se tu krátce předtím účastnili mše svaté. <> V kapličce Zjevení je uchovávána známá socha Fatimské Panny Marie.

?Jako syn přicházím za doprovodu mnoha bratří a sester navštívit svoji Matku a předložit jí radosti, naděje, problémy a utrpení každého z nich, zahájil svou modlitbu před touto sochou Benedikt XVI.

?Ctihodný papež Jan Pavel II.,
který tě tady ve Fatimě třikrát navštívil,
děkoval ?neviditelné ruce?
která jej téměř před třiceti lety
vysvobodila ze smrti
při atentátu třináctého května,
na náměstí svatého Petra,
a věnoval Fatimské svatyni
projektil, který ho těžce zranil,
a který byl vložen do tvé koruny Královny míru.

Je hluboce útěšné
vědět, že jsi korunována
nejenom stříbrem
a zlatem našich radostí a nadějí,
ale také ?projektilem?
našich starostí a utrpení.
Děkuji ti, milovaná Matko,
za modlitby a oběti,
které pasáčci
z Fatimy přinášeli za papeže,
vedeni city,
kterými jsi je inspirovala ve zjeveních.
Děkuji také všem těm,
kteří se denně modlí za Petrova nástupce
a na jeho úmysly,
aby papež byl silný ve víře,
smělý v naději a horlivý v lásce.
?

Benedikt XVI. zanechal ve Fatimské svatyni Zlatou růži, znamení vděčnosti Papeže za divy, které Všemohoucí vykonal Mariiným prostřednictvím v srdcích tolika poutníků, kteří sem přicházejí.

?Jsem si jist, že pasáčci z Fatimy
blahoslavení František a Hyacinta
i Boží služebnice Lucie od Ježíše
nás provázejí v tuto chvíli proseb a jásotu.
?

PLNÉ ZNĚNÍ MODLITBY Benedikta XVI. v kapli Zjevení ZDE

Z kapličky Zjevení se pak Svatý otec přesunul do 300 metrů vzdáleného kostela Nejsvětější Trojice, kde od 18h předsedal modlitbě nešpor s kněžími, řeholníky a řeholnicemi, seminaristy a jáhny. Benedikt XVI. jim v úvodu své homilie poděkoval za svědectví často tiché a nikterak snadné, a za jejich věrnost evangeliu a církvi.

?V tomto duchovním ?večeřadle? víry, kterým je Fatima, nám Panna Maria ukazuje cestu našeho ryzího a svatého zasvěcení do Otcových rukou. Dovolte mi, abych vám otevřel srdce a řekl vám, že hlavní starostí každého křesťana, zvláště zasvěcené osoby a oltářního služebníka, musí být věrnost, oddanost vlastnímu povolání jakožto učedníka, který chce následovat Pána. Věrnost nese v čase jméno láska; důsledná, pravá a hluboká láska ke Kristu Knězi. ?Je-li křest opravdovou vstupní branou do Boží svatosti skrze začlenění do Krista a přebývání v jeho Duchu, bylo by naprosto nesmyslné spokojit se s polovičatým životem, prožívaným podle minimalistické etiky a povrchní zbožnosti.?

Mít radost ze zasvěcení a dosvědčovat kněžskou věrnost předpokládá opravdovou důvěrnost s Kristem v modlitbě. Věrnost vlastnímu povolání vyžaduje odvahu a důvěru, ale také spojení sil: ?Buďte si vzájemně oporou a bratrsky se podporujte. Společné momenty modlitby a studia, sdílení nároků života a kněžské práce jsou nezbytnou součástí vašeho života. (...)! Uchovejte si zvláštní vnímavost pro situace oslabování kněžských ideálů anebo oddávání se aktivitám, které nejsou zcela ve shodě s tím, co je vlastní služebníkovi Ježíše Krista. Jde o to přijmout spolu s vroucím bratrstvím také pevný postoj bratra, který pomáhá svému bratrovi ?postavit se na nohy??.

Seminaristy papež povzbudil, aby si byli vědomi velké odpovědnosti, kterou mají přijmout.

?Prověřte dobře úmysly a motivace, věnujte se celou duší a velkorysým duchem své formaci. Eucharistie, střed křesťanského života a škola pokory a služby musí být hlavním cílem vaší lásky.?

Řekl Benedikt XVI. v závěru nešpor v kostele Nejsvětější Trojice.

PLNÉ ZNĚNÍ HOMILIE Benedikta XVI. z nešpor ZDE

Na závěr nešpor před vystavenou Nejsvětější svátostí pronesl Benedikt XVI. modlitbu zasvěcení kněží Nejsvětějšímu Srdci prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Matky Boží. V jejím závěru papež řekl:

?Tvá přítomnost kéž dá vykvést poušti
našich osamocení
a nad našimi temnotami
ať zazáří slunce,
vrať nám klid po bouři,
aby každý člověk uzřel spásu Páně,
jež nosí jméno a tvář Ježíše,
který se odráží v našich srdcích,
navždy sjednocených s tvým.
Staň se!
?.

PLNÉ ZNĚNÍ MODLITBY zasvěcení kněží je ZDE

Pozdě večer se papež zúčastnil žehnání pochodní před tradičním světelným procesím a modlitbou růžence před kaplí Zjevení. Benedikt XVI. při té příležitosti mimo jiné řekl:

?V naší době, kdy je víra na rozsáhlých územích vystavena nebezpečí zániku jako plamen, který už nemá čím se živit, je tou nejvyšší prioritou zpřítomňovat Boha v tomto světě a otevírat lidem přístup k Bohu. Nikoli k nějakému libovolnému bohu, ale k onomu Bohu, který mluvil na Sinaji; onomu Bohu, jehož tvář poznáváme v lásce dotažené až do konce (srov. Jan 13,1), v Ježíši Kristu ukřižovaném a vzkříšeném. Drazí bratři a sestry, klaňte se Kristu Pánu ve svých srdcích (srov. 1 Petr 3,15)! Nemějte strach hovořit o Bohu a nestyďte se za projevy víry, nechte zazářit před očima svých současníků světlo Kristovo, o němž zpívá církev na Velikonoční vigilii, která činí z lidstva Boží rodinu.?.

PLNÉ ZNĚNÍ PROMLUVY Benedikta XVI. před světleným procesím je ZDE

Zítra má na programu patrně nejočekávanější událost ? v 11h středoevropského času bude na prostranství před chrámem Panny Marie Fatimské předsedat eucharistické bohoslužbě na památku 10. výročí beatifikace Hyacinty a Františka a 5 let od smrti sestry Lucie. Událost můžete sledovat také v přímém přenosu jak prostřednictvím Tv Noe, tak prostřednictvím druhého programu České televize.

Další články z podrubriky Cesty mimo Itálii

(RaVat)

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
19.5.10 Benedikt XVI. o své návštěvě v Portugalsku
14.5.10 Benedikt XVI. v Portugalsku - 4. den
13.5.10 Benedikt XVI. v Portugalsku - 3. den
11.5.10 Benedikt XVI. v Portugalsku - 1.den
11.5.10 Bůh otevřel okno naděje nad PortugalskemHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2024 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv červenec 24
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti