Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   18. 7. 2024

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Zprávy

  

11.5.2010 

Benedikt XVI. v Portugalsku - 1.den

Lisabon. 1. Tisková konference papeže v letadle: O fatimském poselství a skandálu zneužívání.
2. Přílet do Lisabonu, přijetí papeže v prezidentském paláci.
3. Eucharistická bohoslužba na Palácovém náměstí za účasti 250 tisíc lidí.

ad 1. Sopečný mrak nad Evropou ani tentokrát nepřekazil zahraniční apoštolskou cestu Benedikta XVI. Po návštěvě Malty se dnes Petrův nástupce vydal do Portugalska. Na palubě letadla směřujícího do Lisabonu papež zodpověděl tři otázky novinářského týmu, který jej na cestách doprovází.
První se týkala toho, jak předávat víru v atmosféře nevraživosti vůči církvi. Papež řekl, že ?Portugalsko je velkou silou katolické víry, kterou rozšířilo do všech částí světa. Odvážná, inteligentní a kreativní víra dovedla vytvořit velkou kulturu, jak vidíme např. v Brazílii, ale i v Portugalsku samotném.? Benedikt XVI. v té souvislosti připomněl velké historické zkušenosti Portugalska se sekularismem a osvícenstvím, a zdůraznil, že ?přítomnost sekularismu je normální, ale separace či vytváření protikladu mezi sekularismem a vírou je anomální.?

?Velkou výzvou této chvíle je, aby se obě setkaly a nalezly svou pravou identitu. To je poslání Evropy i lidská potřeba našich dějin.?

Papežova druhá odpověď se týkala ekonomické krize:

?Musíme přiznat, že křesťanská víra často příliš individualisticky nechávala stranou konkrétní, ekonomickou realitu světa a myslela pouze na individuální spásu, na náboženskou stránku, aniž by viděla, že v sobě zahrnuje také globální odpovědnost za svět. Proto musíme také zde vstoupit do konkrétního dialogu. Pokusil jsem se o to encyklikou Caritas in veritate. Je třeba rozšířit etický aspekt víry, vyzvat k odpovědnosti a k racionalitě prostoupené etikou.?

Ve své třetí odpovědi papež vyjádřil radost z toho, že může navštívit Fatimu, kterou považuje za znamení nové moci víry, jež se rodí v maličkých, ale netýká se jenom jich, nýbrž má poselství pro celý svět a dějiny. Papež tak odpovídal na otázku, týkající se mariánských zjevení ve Fatimě, a toho, zda a jak je možné fatimskou předpověď utrpení církve skloubit s hříchem sexuálního zneužívání mladistvých:

?Pokud jde o novost, kterou můžeme dnes ve fatimském poselství odhalit, pak se týká toho, že útoky na papeže a církev nepřicházejí jenom zvenčí, ale že utrpení církve přicházejí i zvnitřku církve, z hříchu, který existuje v církvi. Bylo to patrné vždycky, ale dnes zjišťujeme skutečně úděsným způsobem, že největší pronásledování církve nepřichází od vnějších nepřátel, ale rodí se ze hříchu v církvi. Církev má proto hlubokou potřebu znovu se naučit pokání, přijímání očisty, naučit se odpuštění, ale také spravedlnosti. Odpuštění nenahrazuje spravedlnost. Musíme se naučit právě tomu podstatnému: obrácení, modlitbě a pokání.?

Řekl mimo jiné Benedikt XVI. na krátké tiskové konferenci na palubě letadla směřujícího do hlavního města Portugalska.

ad 2. ?Přicházím jako poutník Matky Boží Fatimské, jemuž Nejvyšší svěřil poslání posilovat své bratry a utvrzovat je na jejich pouti k Nebi,?
definoval svou návštěvu Portugalska Benedikt XVI. hned po svém příletu do Lisabonu. V portugalském hlavním městě přistál Svatý otec dnes po 11:00. Lisabon je jedno ze tří portugalských měst, které ho přivítá. Dalšími dvěmi budou zítra a pozítří Fatima, kde bude mimo jiné předsedat mši svaté na připomenutí 10 let od beatifikace pasáčků Hyacinty a Františka, a v pátek Porto.

Na 15. zahraniční apoštolskou cestu odletěl Benedikt XVI. z římského letiště Fiumicino dnes po deváté hodině. Na letišti v Lisabonu Svatého otce přivítalo slunce a dětský sbor ze slavné lisabonské Akademie svaté Cecílie

A vřelá slova prezidenta země Anibala Cavaco Silvy:

?Na návštěvu Portugalska jste byl pozván jménem celého národa. A proto Vám nyní s velkou radostí a dojetím také jménem všech Portugalců říkám: Vítejte, Svatý otče!?

Uvítacímu ceremoniálu na letišti byli také přítomni patriarcha Lisabonu kardinál José da Cruz Policarpo, představitelé politického a veřejného života a národa a mnozí biskupové. Benedikt XVI. ve své promluvě připomněl fakt, že nemohl Portugalsko navštívit už v roce 2007, kdy byl pozván na oslavy 90. výročí mariánských zjevení ve Fatimě:

?Teprve nyní jsem měl možnost přijmout laskavé pozvání pana prezidenta a mých spolubratří biskupů k návštěvě této milované a starobylé země, která letos slaví sto let od vyhlášení republiky. Je pro mne velkou ctí a jsem vám všem zde přítomným vděčný za úctu a pohostinnost, kterou vnímám při tomto svém prvním vstupu na zdejší půdu od chvíle, kdy mne Boží prozřetelnost povolala na Petrův stolec.?

?Nad Portugalskem se otevřelo Nebe jako okno naděje, které Bůh otevírá tehdy, když mu člověk zavírá dveře, aby tak v lůně lidské rodiny obnovil pouta bratrské solidarity, spočívající ve vzájemném uznání jednoho a téhož Otce,? popsal Benedikt XVI. události, ke kterým došlo ve Fatimě před 93 lety:

?Panna Maria přišla z Nebe, aby nám připomněla pravdy evangelia, které jsou zdrojem naděje pro lidstvo, jež ochladlo v lásce a postrádá naději ve spásu. První a radikální dimenzí této naděje zajisté není horizontální, nýbrž vertikální a transcendentní vztah. Pro lidskou bytost je vztah k Bohu určující, protože byla stvořena a nasměrována na Boha, hledá pravdu ve vlastní struktuře poznání, ve své sféře vůle směřuje k dobru a v estetické dimenzi je přitahována krásou.?

V závěru své promluvy neopomněl reflektovat otázku společenského zřízení a vztah církve a státu:

?Spravedlivé společenské zřízení vyplývá z moudrého pohledu na život a na svět. Církev je v průběhu dějin otevřena pro spolupráci s těmi, kdo neodsouvají na okraj a do soukromí zásadní úvahy o smyslu lidského života. Nejde o etickou konfrontaci mezi laickým a náboženským systémem, nýbrž o otázku po smyslu, jemuž lze svěřit vlastní svobodu. Rozhodující je hodnota, přisuzovaná problematice smyslu a její dopad na veřejný život.?

V Portugalsku daly novému prostoru svobody pro církev podobu dva konkordáty z let 1940 a 2004. ?Život v pluralitě hodnotových systémů a etických pravidel žádá vydat se na cestu do nitra vlastního já a do jádra křesťanství,? řekl Benedikt XVI. po svém příletu do Portugalska.

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy Benedikta XVI. na uvítanou ZDE

Z letiště se Benedikt XVI. přesunul ulicemi lemovanými desetitisícovými zástupy jásajících Portugalců do kláštera sv. Jeronýma, historického komplexu, který na počátku 16. století založil Manuel I. Portugalský jako výraz díků za šťastnou výpravu Vasco da Gamy do Indie. Dnes je klášter užíván k uvítacím ceremoniálům státních návštěv.
Právě zde se konalo oficiální přivítání, během kterého zazněly národní hymny a papež si v doprovodu lisabonského patriarchy krátce prohlédl bývalý klášter a jeho kapli. Odtud se v zápětí odebral do nedalekého Belémského paláce. Tam se kromě krátkých oficialit konal také soukromý rozhovor Benedikta XVI. a prezidenta Cavaco Silvy, a zároveň setkání s jeho rodinou. V závěru pak oba vyšli na verandu, odkud papež pozdravil zaměstnance Belémského paláce. Při té příležitosti připomněl letošní 100. výročí vzniku Portugalské republiky.

ad 3. O půl šesté místního času, po krátkém odpočinku na apoštolské nunciatuře, přijel Svatý otec na Obchodní náměstí, známé také jako Palácové náměstí, podle královského paláce, který zde stál a byl zničen v roce 1775. Primátor Lisabonu tu Svatému otci předal symbolické klíče od města Ve čtvrt na sedm pak začala na náměstí eucharistická bohoslužba, které se na náměstí i v přilehlých ulicích účastnilo 250 tisíc lidí.

?Portugalsko si vydobylo vážené místo mezi národy svou službou poskytovanou šíření víry: v pěti světových kontinentech jsou místní církve, které mají svůj počátek v portugalské misijní činnosti.?

ocenil Svatý otec ve své homilii přínos Portugalců k šíření křesťanství:

?Když jste se v minulosti vydávali hledat nové národy nepřekáželo, ani neničilo to vaše spojení s tím, čím jste byli a v co jste věřili, ba dokonce jste dokázali s křesťanskou moudrostí přenést své zkušenosti i zvláštnosti, otevřeli jste se přínosu druhých, abyste byli sebou samými ve zdánlivé slabosti, která je silou. Svojí kulturní a náboženskou identitou se dnes podílíte na budování Evropského společenství. ?

Benedikt XVI. povzbudil Portugalce, aby byli i nadále ve svém každodenním životě nablízku Kristu:

?Přívětivý Lisabone, přístave a východisko tolika nadějí, které ti byly svěřeny těmi, kdo odjížděli a který jsi toužil, abys byl navštěvován, rád bych si dnes posloužil těmito klíči, které mi byly předány, abys mohl své lidské naděje založit na božské Naději. ?

Papež pak připomněl mnohé svaté portugalských dějin: svatého Verissima, Maxima a Julia, kteří byli umučeni za císaře Diokleciána, svatého Vincence, jáhna a mučedníka; misionáře: svatého Antonína a sv. Jana de Britto, a také sv. Nuna od Svaté Panny, který byl kanonizován před necelým rokem.

?Tato místní církev s pohledem upřeným na své svaté, správně usoudila, že dnešní pastorační priorita spočívá ve vytváření zářivé přítomnosti evangelní perspektivy ve všech křesťanských ženách a mužích uprostřed světa, v rodině, v kultuře, v ekonomii i v politice. Často si děláme úzkostné starosti se sociálními, kulturními a politickými důsledky víry, čímž automaticky vytváříme dojem, že je tato víra, bohužel, vždycky něčím málo realistickým. Možná byla vložena přehnaná důvěra do církevních struktur a plánů, do přidělování funkcí a moci. Co se však stane, pokud sůl ztratí svou chuť? Aby se tak nestalo, je třeba znovu odhodlaně a radostně hlásat událost smrti a vzkříšení Krista, jádro křesťanství, oporu a základ naší víry, mocný podnět našich jistot, prudký vítr, který odvane pryč každý strach a každou nerozhodnost, jakoukoli pochybnost a lidský kalkul. (...) Drazí bratři a mladí přátelé, Kristus je vždy s námi a kráčí vždy spolu se svojí církví, provází ji a střeží, jak to sám řekl: ?Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa? (Mt 28,20). Nikdy nepochybujte o jeho přítomnosti!?

Řekl Benedikt XVI. při večerní mši svaté na Palácovém náměstí v Lisabonu.

PLNÉ ZNĚNÍ HOMILIE Benedikta XVI. při mši v Lisabonu je ZDE

Dnešní noc Svatý otec stráví na apoštolské nunciatuře. Zítra dopoledne ho čeká setkání se světem kultury a odpoledne se přesune do Fatimy. Tam bude hlavním bodem večerního programu modlitba nešpor, při nichž se setká s kněžími, řeholníky a řeholnicemi, a tradiční večerní modlitba růžence.

(RaVat)

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
19.5.10 Benedikt XVI. o své návštěvě v Portugalsku
14.5.10 Benedikt XVI. v Portugalsku - 4. den
13.5.10 Benedikt XVI. v Portugalsku - 3. den
12.5.10 Benedikt XVI. v Portugalsku - 2. den
11.5.10 Bůh otevřel okno naděje nad PortugalskemHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2024 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv červenec 24
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti