Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   21. 7. 2024

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Zprávy

 Cesty mimo Itálii 

18.4.2010 

Benedikt XVI. na Maltě - 2. den dopoledne

Malta. 1. Svatý otec sloužil mši svatou pro 40 tisíc věřících na náměstí Floriana,
2. Polední papežova promluva před Regina caeli

1. Dopolední mše svatá se konala na náměstí před chrámem svatého Publia, prvního Malťana, který přijal víru z rukou svatého Pavla. Přítomni na ní byli také prezident republiky s manželkou a další veřejní činitelé. Koncelebrovalo 800 kněží. V úvodu Benedikta XVI. uvítal arcibiskup Malty mons. Paul Cremona. Nejprve připomněl, že na zítřek připadá zvolení Benedikta XVI. na Petrův stolec.

?Děkujeme Vám, že jste přijal toto poslání a Ad Multos Annos.?

Křesťanství na Maltě je hluboce zakořeněno, ale ve zdejší společnosti dochází ke změnám, s nimiž se církev musí vyrovnat, upozornil mons. Cremona:

?Nemůžeme se jen držet modelu církve, na který jsme byli zvyklí celá desetiletí. Musíme se vrátit k Církvi ze Skutků apoštolů; církvi, jejíž středem bude naslouchání a sdílení Slova a Eucharistie; církvi, která vzkvétá díky osobní zkušenosti s Kristem a jejíž členové se nenechají zastrašit pronásledováními, nýbrž v lásce vydávají svědectví Pánovu učení; církvi, která prošla od ponížení, když opustila Pána ve chvíli jeho ukřižování, až k pokornému hlásání Slova, jehož síla spočívá v Duchu svatém a nikoli na síle jejích členů; církvi pokorné natolik, aby uznala selhání a hříchy svých členů, ale silné natolik, aby počítala s přítomností Ducha Svatého; církvi, která nehledá privilegia, ale snaží se šířit Pánovu dobrou zvěst.?

Řekl mons. Cremona na úvod mše svaté, které se na náměstí svatého Publia a v přilehlých ulicích účastnilo na 40 tisíc věřících. Velký zájem o setkání s papežem byl patrný už včera, kdy Benedikta XVI. s nadšením vítalo u silnic, kterými projížděl papamobil, celkem na 100 tisíc lidí.

?Drazí bratři a sestry v Ježíši Kristu, moji milí synové a dcery (maltsky), (...) ?Již od svého příjezdu včera večer vnímám totéž vřelé přijetí, jaké vaši předkové prokázali apoštolu Pavlovi v roce 60.?

Zahájil Benedikt XVI. svou homilii, během níž připomněl, že v průběhu dějin se u břehů Malty vylodili mnozí cestovatelé. Bohatství a rozmanitost maltské kultury jsou znamením užitku z výměny darů a pohostinnosti. Největší ze všech darů, které dorazily k těmto břehům, byl však dar Pavlův, a je vaší zásluhou, že jste jej ihned přijali a uchovali, řekl papež Malťanům a vyzval je, aby i nadále pokračovali v rozlišování toho, co je nejlepší.

?Ne všechno, co svět dnes nabízí, si zaslouží, aby to Malťané přijali. Mnohé hlasy se nás snaží přesvědčit o tom, abychom odložili stranou svou víru v Boha a jeho církev a sami si zvolili jiné životní hodnoty a přesvědčení. Říkají nám, že Boha ani církev nepotřebujeme. Máme-li pokušení jim uvěřit, měli bychom si připomenout příběh z dnešního evangelia, kdy se učedníci ? všichni zkušení rybáři ? celou noc namáhali, ale nedokázali ulovit ani jedinou rybu. Když se pak na břehu objevil Ježíš a ukázal jim, kde lovit, chytili takové množství ryb, že je jenom stěží dokázali vytáhnout. Když byli ponecháni sami sobě, jejich námaha byla neplodná. Jakmile se ale vedle nich objevil Ježíš, chytili obrovské množství ryb. Moji drazí bratři a sestry, pokud vkládáme naši důvěru v Pána a následujeme jeho učení, obdržíme vždy velké plody.?

První čtení dnešní mše hovořilo právě o ztroskotání Pavla u břehů Malty a o vřelém přijetí, kterého se mu zde dostalo. Posádka Pavlovi lodě, pokud chtěla přežít, musela vyhodit do moře všechen náklad. Pavel je vybízel, aby důvěřovali pouze Bohu.

?V každém okamžiku svého života zcela závisíme na Bohu, ve kterém žijeme, pohybujeme se a jsme. Pouze On nás může ochránit před zlem, pouze On nás může vést bouřemi života a jedině On nás může přivést do bezpečného přístavu, jak to učinil s Pavlem a jeho druhy u břehů Malty.?

Dnešní úryvek Janova evangelia nám podává rozhovor mezi vzkříšeným Ježíšem a Petrem o povolání do vztahu lásky.

?Pozorně si všimněte, jakou otázku Pán třikrát klade Petrovi na břehu jezera: ?Šimone, synu Janův, miluješ mne?? Na základě Petrovy kladné odpovědi mu Ježíš svěřuje úkol pást jeho stádce. Tady vidíme základ každé pastorační služby v církvi. Právě naše láska k Pánu má utvářet každý aspekt našeho hlásání a učení, slavení svátostí i naší péče o Boží lid. Právě naše láska k Pánu nás nutí, abychom milovali ty, které miluje on, a ochotně přijímali úkol předávat jeho lásku těm, kterým sloužíme. Když Pán trpěl, Petr jej třikrát zapřel. Nyní po vzkříšení Ježíš Petra třikrát vyzývá, aby vyznal svou lásku. Nabízí mu tak spásu i odpuštění a současně mu svěřuje jeho poslání. Zázračný rybolov měl zdůraznit závislost apoštolů na Bohu, pokud jde o úspěch jejich pozemských plánů. Dialog mezi Petrem a Ježíšem zdůraznil potřebu božského milosrdenství k uzdravení jejich duchovních zranění, ran hříchu. V každé oblasti svého života potřebujeme milost od Boha. S ním můžeme dokázat všechno, bez něho nemůžeme činit nic.?

V závěru homilie připomněl Benedikt XVI. také prvního maltského kanonizovaného světce Gorga Precu. Dal ho za vzor přítomným kněžím.

?Dun Gorg byl knězem mimořádné pokory, dobroty, mírnosti a velkorysosti, byl hluboce oddán modlitbě a s nadšením předával pravdy evangelia. Ať je pro vás vzorem a inspirací, když plníte poslání, které jste dostali, abyste pásli Pánovo stádce.?

PLNÉ ZNĚNÍ HOMILIE Benedikta XVI. je ZDE

Zmíněný světec Gorg Preca je na Maltě znám také jako skladatel liturgické písně ?Zdráv buď Svatý otče, zdráv buď skálo víry, Pán s Tebou?, která je velmi oblíbena a zazněla včera během papežovy návštěvy jeskyně sv. Pavla v Rabatu. Svou homilii papež ukončil opět maltsky a slovy svatého Pavla: ?Moje láska je s vámi se všemi v Kristu Ježíši!?

2. Na závěr mše svaté se na témže náměstí konala nedělní polední modlitba. Benedikt XVI. před ní pronesl tradiční krátkou promluvu:

?Drazí bratři a sestry, když chcete poděkovat, když máte na srdci zvláštní modlitební úmysly a když hledáte nebeskou ochranu pro své drahé, máte ve zvyku obracet se k blahoslavené Panně Marii, Matce církve a naší Matce. Vím o výjimečné zbožné úctě maltského lidu k Matce Boží, kterou s velikou vroucností projevuje vůči Naší Paní z Ta?Pinu, a těší mě, že mám možnost modlit se před jejím obrazem, který sem byl právě za tímto účelem přinesen z ostrova Gozo. Kromě toho mám radost, že jí mohu darovat Zlatou růži na znamení naší sdílené synovské lásky k Matce Boží. Modlete se k ní zejména jako ke Královně rodin, což je oslovení, o něž Loretánské litanie rozšířil můj milovaný předchůdce papež Jan Pavel II., který vaši zemi několikrát navštívil. Skrze tento dar, který je hmatatelnou připomínkou mé návštěvy, vám chci děkovat za všechno, co jsem od vás obdržel, zejména za vroucnost vaší zbožnosti a za podporu vašich modliteb pro moji službu Petrova nástupce.?

Modlitbou Regina Caeli se shromáždění obrátilo k Marii, Matce církve a Královně nebe s radostí ze vzkříšení Toho, kterého nosila ve svém lůně.

Potom Benedikt XVI. připomněl beatifikaci jezuitského kněze Bernardo Francisco de Hoyos, která se konala dnes dopoledne ve španělském Valladolidu, a pak krátce oslovil poutníky italského jazyka, zejména ty, kteří přijeli z nedalekých ostrovů Lampedusa a Linosa.

PLNÉ ZNĚNÍ PROMLUVY Benedikta XVI. před Regina caeli je ZDEDalší články z podrubriky Cesty mimo Itálii

(RaVat)

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
19.4.10 Benedikt XVI. na Maltě - 2. den odpoledne
18.4.10 Malta dosvědčuje evangelní hodnoty v mezinárodním společenství
18.4.10 Nemějte strach přátelit se s Kristem
18.4.10 Mnozí nás přesvědčují, že netřeba víry v Boha a církev
17.4.10 Víra zaručuje setkání s BohemHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2024 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv červenec 24
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti