Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   18. 7. 2024

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Zprávy

  

18.1.2010 

Benedikt XVI. v římské synagoze

Řím. Včera vpodvečer navštívil Benedikt XVI. hlavní římskou synagogu. Návštěva, která se konala na pozvání hlavního římského rabína a předsedy římské židovské obce, nebyla židovskou obcí přijímána jednoznačně pozitivně, stejně jako první návštěva papeže Jana Pavla II. před 24 lety. Nepochybně však představuje další krok židovsko-katolického dialogu, který se díky učení Druhého vatikánského koncilu, jak zdůraznil Benedikt XVI., stal ?nevratnou cestou bratrství a přátelství?.

Výjimečného hosta přivítali kromě všech nejvyšších představitelů židovské obce také bývalý římský rabín Elio Toaff. Ze Svaté země přicestoval za tím účelem také místopředseda Izraelské vlády Silvan Shalom. Včerejší návštěva byla již čtvrtou návštěvou papeže německé národnosti v místě židovského náboženského kultu (Kolín, New York, Jeruzalém, Řím). Její poklidnou a upřímnou atmosféru nijak nenarušila ani zmínka předsedy římské židovské obce o údajném ?mlčení Pia XII. tváří v tvář Shoa, vyhlazování židů.? Vedle toho však Riccardo Pacifici ve své úvodní promluvě připomněl také jednu významnou a zároveň velice osobní historickou skutečnost:

?Jsem-li dnes tady na tomto posvátném místě, je to proto, že můj otec a můj strýc Rafaele nalezli útočiště v konventu sester sv. Marty ve Florencii.?

A přesto, že rány ?jsou dosud otevřeny? ? řekl dále předseda židovské obce ? ?dialog mezi židy a katolíky může a musí pokračovat?.

Kritiku na adresu papeže Pia XII. vznesl také hlavní římský rabín Riccardo di Segni. Netvořila ovšem jádro jeho promluvy, která se týkala pojmu bratrství, jak ho ukazuje Bible, a velice zaujala Benedikta XVI., jak prozradil sám rabín, který se s papežem sešel k soukromému rozhovoru hned po skončení oficiálního programu. V Bibli, řekl ve své promluvě rabín Di Segni, ?začíná bratrství špatně?, totiž vztahem Kaina a Abela, pokračuje rivalitou Izáka a Izmaela, rozchodem Jákoba a Ezaua a tak dále. ?Je otázka, ptal se rabín, v jakém stadiu se nacházíme nyní, co nás ještě dělí od autentického vztahu smlouvy a porozumění a co musíme udělat, abychom k němu došli?. Právě tuto rabínovu upřímnost vedle pronikavé biblické exegeze papež v soukromém rozhovoru také velice ocenil, stejně jako rabínův výklad pojmu Svatá země, který v hebrejštině neznamená zemi, která je svatá, ale zemi Svatého, tedy zemi patřící Svatému, Bohu.
Římský rabín v závěru své promluvy v synagoze mimo jiné řekl:

?Navzdory dramatickým dějinám, otevřeným problémům a nedorozuměním, existují společně sdílení vize a cíle, které musí být kladeny na první místo. Obraz respektu a přátelství, který vyzařuje z tohoto setkání, musí být příkladem pro všechny, kteří nás sledují.?

Předseda Italských židovských obcí Renzo Gattegna pak vyjádřil přání, aby ?rozdíly už nikdy nebyly příčinou ideologických či náboženských konfliktů, nýbrž vzájemným kulturním i mravním obohacením?.

Promluva Benedikta XVI. - několikrát přerušována potleskem - zaujala římskou židovskou obec především tím, že se nevyhnula choulostivému tématu jediného transportu židů z Říma v roce 1943:

?Jak nepřipomenout na tomto místě římské Židy, kteří byli vytrženi ze svých domovů před těmito zdmi a ve strašných mukách zabiti v Auschwitz? Jak by bylo možné zapomenout na jejich tváře, jejich jména, jejich slzy, na nářek mužů, žen a dětí? Vyhlazování Mojžíšova lidu Smlouvy nejprve v Evropě hlásané a pak systematicky naplánované a uskutečňované pod nacistickou vládou dorazilo onoho dne i do Říma. Mnozí, bohužel, zůstali lhostejní, ale mnozí i mezi italskými katolíky v síle víry a křesťanského učení odvážně reagovali, otevřeli náruč a pomáhali honěným a uprchlým Židům, přičemž často riskovali vlastní život a zasluhují si trvalou vděčnost. Také Apoštolský stolec vyvíjel záchrannou činnost, často skrytou a diskrétní. Památka těchto událostí nás musí vést k upevnění svazků, které nás pojí za účelem stále většího růstu v porozumění, respektu a přijetí.?

Benedikt XVI. pak připomněl ?společné kořeny a duchovní odkaz, který sdílíme?:

?Četné mohou být implikace odvozené ze společného dědictví Zákona a Proroků. Chtěl bych připomenout některé. Především je to solidarita, která pojí církev a židovský lid ?na úrovni jejich vlastní duchovní identity? a která dává křesťanům příležitost prosazovat ?obnovenou úctu k židovskému výkladu Starého zákona?; ústřední postavení Dekalogu jako společného etického poselství neměnných hodnot pro Izrael, církev, nevěřící a celé lidstvo; závazek přípravy či uskutečňování království Nejvyššího v ?péči o stvoření?, které Bůh svěřil člověku, aby jej opatroval a zodpovědně kultivoval.?

Podrobněji se papež věnoval Desateru přikázání, které označil za ?pochodeň etiky, naděje a dialogu, Polárku víry a morálky Božího lidu. Dekalog, řekl Benedikt XVI., vrhá světlo na dobro a zlo, pravdu a faleš i podle kritérií správného svědomí každé lidské osoby, a věnoval se podrobněji třem oblastem spolupráce a společného svědectví, ?které jsou obzvláště důležité pro naši dobu?:

?Deset slov požaduje uznání jediného Pána proti tendenci vytvářet si jiné bůžky, zlatá telata. V našem světě mnozí Boha neznají nebo jej pokládají za zbytečného, za bezvýznamného pro život; bylo tak vyrobeno mnoho dalších a nových bůžků, kterým se člověk klaní. Probouzet v naší společnosti otevřenost vůči transcendentní dimenzi, dosvědčovat jediného Boha je cenná služba, kterou židé a křesťané mohou a mají nabízet společně.
Deset slov požaduje respekt, ochranu života proti každé nespravedlnosti a útlaku uznáním hodnoty každé lidské osoby, stvořené k obrazu a podobě Boží. Kolikrát jen v mnoha částech země, blízké i vzdálené, bývají pošlapávány důstojnost, svoboda a práva lidské bytosti! Dosvědčovat společně svrchovanou hodnotu života proti každému egoismu, znamená nabízet významný přínos světu, ve kterém vládne spravedlnost a pokoj,
shalom, po němž touží zákonodárci, proroci a moudří Izraele.
Deset slov požaduje uchovávání a prosazování svatosti rodiny, v níž osobní a vzájemné, věrné a definitivní ?ano? muže a ženy otevírá prostor pro budoucnost, pro autentické lidství každého a současně vůči daru nového života. Dosvědčovat, že rodina je nadále podstatnou buňkou společnosti a základním kontextem, ve kterém se vštěpují a uplatňují lidské ctnosti, je cenná služba, kterou je třeba nabízet, aby byl vytvořen svět s lidštější tváří.
?

Jak učí Mojžíš v Shema Izrael - pokračoval papež - a Ježíš to potvrzuje v evangeliu, jsou všechna přikázání shrnuta v lásce k Bohu a v milosrdenství vůči bližnímu. Toto pravidlo tedy zavazuje židy i křesťany.

?Tímto směrem můžeme kráčet společně, vědomi si rozdílů, které mezi námi jsou, ale také skutečnosti, že dokážeme-li sjednotit naše srdce a naše ruce k odpovědi na Pánovo povoláni, jeho světlo se přiblíží a bude osvěcovat všechny národy země.
?
Velká část duchovního odkazu křesťanů a židů je společná, modlí se k témuž Pánu, mají stejné kořeny, ale často jsou si vzájemně neznámí. Je na nás, abychom se jako odpověď na Boží povolání přičinili o to, aby zůstával neustále otevřen prostor pro dialog, vzájemnou úctu, růst přátelství, společné svědectví před výzvami naší doby, které nás vybízejí ke spolupráci na dobru lidstva v tomto světě, jenž byl stvořen Bohem Všemohoucím a Milosrdným.
?

Svoji promluvu pak Benedikt XVI. zakončil citací Žalmu 117 ?Chvalte Hospodina všichni lidé? v liturgickém jazyce synagogy - hebrejštině.

PLNÉ ZNĚNÍ PROMLUVY Benedikta XVI. v římské synagoze je ZDE(mig)

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
19.1.21 Vrchní rabín di Segni: Na Františkovi mě zaujala vůle osobně se s každým setkat
29.10.20 Dialog katolické církve s judaismem se rozvíjí již pětapadesát let
16.1.20 Píseň písní provází židovsko katolický dialog
7.10.19 Římský biskup popřál židovským obcím na celém světě k Vysokým svátkům
24.8.19 Papež František přijal členy a přátele Španělsko-židovské nadaceHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2024 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv červenec 24
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti