28. 3. 2017

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa

Sleduji zprávy Vatikánského rozhlasu?

Poslechem na Rádiu Proglas.2473
Poslechem z webových stránek.1621
Četbou textů na webových stránkách.2943
Poslechem i četbou.1700


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek
Váš e-mail:

Nejčtenější

Evropská unie je dnes povolána k sebezpytování

Nalezne Evropa opět naději? Papežova promluva k evropským politikům

Papež František kázal o tajemství odpuštění
Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova

Res Claritatis

Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika

Pastorace na webuKatolik.cz

KTF UK

Stránky pro animátory seniorů

Návštěva papeže v České republice

 
Svatý otec

 Promluvy 

31.10.2016 

Buďme svědky naděje, která neklame

Promluva papeže Františka na lutersko-katolickém setkání, Malmö - Švédsko

Česká sekce RV

Drazí bratři a sestry, děkuji Bohu za tuto společnou připomínku pěti set let Reformace, kterou prožíváme s obnoveným duchem a při níž si uvědomujeme, že jednota křesťanů je priorita, poněvadž uznáváme, že je mezi námi mnohem více toho, co nás spojuje, než toho, co rozděluje. Nastoupená cesta k jednotě je velký dar, který nám dává Bůh, díky němuž jsme zde dnes shromážděni – luteráni i katolíci – v duchu společenství, abychom obrátili svůj pohled k jedinému Pánu, Ježíši Kristu.

Dialog mezi námi umožnil prohloubit vzájemné porozumění, zrodil vzájemnou důvěru a potvrdil přání putovat k plnému společenství. Jedním z plodů tohoto dialogu je spolupráce mezi různými organizacemi Světové luterské federace a katolické církve. Díky tomuto novému klimatu porozumění dnes podepíše Caritas Internationalis a Lutheran World Federation World Service společné prohlášení za účelem rozvoje a upevnění kultury spolupráce na povznášení lidské důstojnosti a sociální spravedlnosti. Srdečně zdravím obě tyto organizace, které byly a jsou ve světě drásaném válkami a konflikty zářivým příkladem oddanosti a služby bližnímu. Ať se jejich spolupráce nadále rozvíjí.

Pozorně jsem naslouchal svědectvím o tom, jak někteří z nás mezi tolikerými výzvami den za dnem odevzdávají svůj život ve snaze vytvářet svět, který bude stále více korespondovat s plánem Boha, našeho Otce. Pranita poukázala na stvoření. Je jisté, že celé stvoření je manifestací nezměrné Boží lásky k nám. Proto můžeme také v darech přírody kontemplovat Boha. Sdílím tvou konsternaci nad zneužíváním, jež poškozuje planetu, náš společný domov, a má vážné důsledky také pro klima. (V mé vlasti se říká, že slavnost platí vždycky chudí...). Jak jsi správně připomněla, největší dopad to má nezřídka právě na nejslabší lidi s nejskrovnějšími zdroji. Ti jsou často nuceni k emigraci, aby unikli důsledkům klimatických změn. Náš životní styl, naše jednání musí být koherentní s naší vírou. Jsme povoláni pěstovat harmonii mezi sebou a s ostatními, ale také s Bohem a dílem Jeho rukou. Pokračuj, Pranito, ve svém nasazení ve prospěch našeho společného domova. Díky!

Mons. Héctor Fabio nás informoval o společné práci, kterou katolíci a luteráni konají v Kolumbii. Je dobrou zprávou slyšet, že se křesťané spojují, aby dali vznik komunitním a sociálním procesům společného zájmu. Prosím vás o zvláštní modlitbu za onu pozoruhodnou zemi, aby za spolupráce všech mohla konečně dosáhnout vytouženého míru, který je pro lidské soužití nezbytný. Lidské srdce, hledí-li na ně Ježíš, nezná mezí. Ať tato modlitba zahrne všechny země, ve kterých trvají konfliktní situace.

Marguerite obrátila naši pozornost k práci ve prospěch dětí, jež se staly obětí mnoha krutostí, a k úsilí o mír. Výzva brát vážně křehkost tolika bezbranných, kteří nemají hlas, je obdivuhodná. To, co považuješ za poslání, bylo zárodkem, který přinesl hojné plody, a dnes díky tomu mohou tisíce dětí studovat, růst a uzdravovat se. Kupředu. Děkuji ti, že nyní i v exilu nadále šíříš poselství pokoje. Řeklas, že všichni, kdo tě znají, si myslí, že to, co děláš, je bláznovství. Je to zajisté bláznovství lásky k Bohu a k bližnímu. Kéž se toto bláznovství osvícené vírou a důvěrou v prozřetelnost dále šíří! Pokračuj a ať onen hlas naděje, který jsi zaslechla v počátcích svého nasazení, nadále podněcuje tvé srdce a srdce dalších mladých lidí.

Opravdu dojemné svědectví podala nejmladší Rose. Dovedla zužitkovat talent, který jí daroval Bůh skrze sport. Namísto toho, aby plýtvala silami v protivenstvích, zužitkovala je v životě. Když jsem naslouchal tvému příběhu, vzpomněl jsem si na spoustu mladých lidí, kteří potřebují tvoje svědectví. Rád bych připomněl, že všichni mohou objevit podivuhodnost toho, že jsou dětmi Boha, který je má rád. Ze srdce ti děkuji, Rose, za tvé úsilí i oběti při povzbuzování mládeže k návratu do školy a také za tvoje denní modlitby za mír v Jižním Súdánu, mladém státě, který je velice potřebuje.

Po vyslechnutí těchto silných svědectví, která nás přivádějí k zamyšlení nad vlastním životem a nad tím, jak odpovídáme na situaci nouze, která je kolem nás, bych rád poděkoval všem vládám, které pomáhají běžencům, uprchlíkům a žadatelům o azyl, neboť každý skutek ve prospěch lidí, kteří potřebují ochranu, je velkým gestem solidarity a uznání jejich důstojnosti. Pro nás křesťany je prioritou vycházet vstříc odepsaným - těm, kteří byli ve své vlasti skartováni - a marginalizovaným lidem našeho světa a činit hmatatelným něhu a milosrdnou lásku Boha, který nikoho neodepisuje, ale všechny přijímá. Dnes se na nás křesťanech žádá, abychom byli protagonisty „revoluce něhy“.

Za chvíli uslyšíme svědectví biskupa Antoina, který žije v Aleppu, městě sužovaném válkou, kde jsou znevažována a pošlapávána ta nejzákladnější práva. Denně k nám přicházejí zprávy o nevýslovných utrpeních vyvolaných syrským konfliktem – konfliktem milované Sýrie - který trvá déle než pět let. Uprostřed tolikeré devastace je skutečným hrdinstvím, že tam zůstávají muži a ženy proto, aby poskytovali materiální a duchovní pomoc těm, kdo ji potřebují. Je rovněž obdivuhodné, že ty, drahý bratře Antoine, nadále pokračuješ v práci uprostřed tolika nebezpečí, a přiblížíš nám dramatickou situaci Syřanů. Každý z nich je v našem srdci a v našich modlitbách. Snažně prosíme o milost obrácení srdcí těch, kdo jsou odpovědní za osudy světa, onoho regionu a všech, kteří se na této odpovědnosti podílejí.

Drazí bratři a sestry, nenechme se zkrušit protivenstvími. Kéž nás tyto příběhy motivují a nabídnou nám nový podnět, abychom pracovali stále více sjednoceni. Až se vrátíme do svých domovů, odnesme si s sebou závazek prokázat denně skutek pokoje a smíření, abychom byli odvážnými a věrnými svědky křesťanské naděje. A jak víme, naděje neklame!
Děkuji!

Přeložil Milan Glaser

Další články z podrubriky Promluvy

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
2.11.16 Kardinál Koch: protestantský svět ještě docení význam papežových gest
2.11.16 Biskup Arborelius: mnoho protestantů pochopilo papežovu službu jednoty
2.11.16  Ulf Ekman: máme dvě různá pojetí jednoty
1.11.16 Papež ve Švédsku - 2. den
31.10.16 Bez Boha nemůžeme dělat nicHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2017 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@vatiradio.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Pavel Brestovský.

 
Záznam aktuálního pořadu ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Slibte Pánu, že nikdy nedopustíte šikanu, vyzval papež biřmovance

Petrův nástupce se setkal s biskupy západní Kanady

Blahořečeno 115 mučedníků z let 1936-1939

Kardinál Zenari: Kdo nevěří v peklo, ať přijede do Sýrie

Kapucíni oslavili sto let přítomnosti v apoštolském vikariátu Arábie

Skončilo osmé plenární zasedání Papežské komise pro ochranu nezletilých

Papež: Věříte, že vám Ježíš může dát spatřit realitu, jak ji vidí On?

Petrův nástupce v Miláně

Nalezne Evropa opět naději? Papežova promluva k evropským politikům

Předseda Evropského parlamentu: chceme papežovi říci, že Unie se upevňuje a mění

Zemřel kardinál William Henry Keeler

Papež mluvil s prezidentem Fidži o klimatických změnách

 Nově na webu
Svatý otec: Prozřít a otevřít se Kristovu tajemství

Publicistika (Komentáře "Církev a svět"): Migrace ve světle sociální nauky církve

Publicistika (Reportáže, reflexe, sloupky): Podle Amoris laetitia znovusezdaní ke svátostem pod dvěma podmínkami

Rozhovory: Nejsme vždy schopni vidět velikost lidí, kteří s námi žijí

Homilie: Cyklus homilií dočasně přerušen

Archiv zpráv březen 17
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Starší zprávy >

Náš tip

Růst víry v kněžském životě

Milosrdenství vyžaduje statečnost, vzdorujme teroru láskou

Co jsou jezuité?