Zveřejněno poselství Benedikta XVI. ke 22. Světovému dni mládeže

5.2.2007 

Dnes bylo zveřejněno poselství Benedikta XVI. ke 22. Světovému dni mládeže, který se letos koná pouze na diecézních úrovních a to 1. dubna na Květnou neděli. Jeho téma tvoří slova z Janova evangelia: ?Milujte se navzájem jako jsem já miloval vás? (Jan 13,34). Třístránkové poselství Benedikta XVI. je zřejmou ozvěnou jeho první encykliky Bůh je láska a zároveň předehrou ke Světovému setkání mládeže v Sydney, plánované na rok 2008. ?Drazí mladí ? píše Svatý Otec - ?chci vás pobídnout k odvaze milovat?, protože láska ?je jediná síla, schopná změnit srdce člověka i celé lidstvo tím, že učiní plodným vztahy mezi muži a ženami, bohatými a chudými, mezi kulturami a civilizacemi?. ?Je však dnes možné milovat? ? ptá se dále papež. ?Je to utopie, které je třeba se zříci? Nikoli,? odpovídá, ?láska je možná a svým poselstvím chci přispět k oživení vaší důvěry v pravou, věrnou a mocnou lásku, která plodí pokoj a radost, spojuje lidi a umožňuje jim zakoušet vlastní svobodu a vzájemný respekt.?

Plné znění POSELSTVÍ je ZDE

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.