Zakončení Eucharististického kongresu v Bari

29.5.2005 

Hlavní událostí dnešního dne bylo zakončení národní Eucharistického kongresu v Bari na jihu Itálie, kde dnes dopoledne Svatý otec na přímořské pláni Marisabella předsedal slavné mši svaté Slavnosti Těla Krve Páně. Tématem Kongresu bylo: Bez neděle nemůžeme žít.

Po úvodním přivítání Benedikta XVI. biskupem Bari-Bitonro, mons. Francescem Cacuccim se ujal slova Svatý otec a zahájil mši svatou těmito slovy:

Drazí bratři a sestry, dnešní mší svatou o Slavnosti Těla Krve Páně se uzavírá XXIV. Národní Eucharistický kongres. Jak jsme znovu prožili v těchto dnech, v Eucharistii, která je srdcem neděle, je Kristus ukřižovaný a zmrtvýchvstalý přítomný uprostřed nás. Díky Eucharistii se církev stále znovu rodí. Z Eucharistie čerpá potřebnou sílu k plnění svého poslání: doprovázet lidi k setkání s Kristem a v Něm ke společenství s Otcem a se Svatým Duchem. Na začátku této mše svaté vzývejme milosrdenství Otce a prosme o odpuštění našich hříchů?
? končil Benedikt XVI. úkon kajícnosti na začátku mše svaté, které podle odhadů účastnilo více než 200 tisíc lidí.

Po čteních a evangeliu, které bylo čteno italsky a poté řecky, se ujal opět slova Benedikt XVI. Hlavními tématy jeho homilie byla eucharistie a ekumenismus.

PLNÉ ZNĚNÍ homilie Benedikta XVI. naleznete ZDE

Po mši svaté Benedikt XVI. pronesl úvahu před polední modlitbou Anděl Páně:

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy před ANGELUS je ZDE

Na závěr dnešní mše svaté na zakončení Národního Eucharistického kongresu v Bari Svatý otec všem udělil své apoštolské požehnání.

Jiří Sýkora

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.