Petrův nástupce: Odpuštění nás sjednocuje

4.6.2017 

Na Svatopetrském náměstí dnes římský biskup sloužil za účasti 60 tisíc lidí liturgii ze slavnosti Seslání Ducha svatého. Ve své homilii vyložil dvojí novost, kterou přinášejí Letnice: nový lid a nové srdce. V kontextu té první poukázal na dvě neustále se opakující pokušení, totiž hledat různost bez jednoty anebo jednotu bez různosti. V souvislosti s tou druhou novostí řekl:

Vzkříšený Ježíš, který se poprvé ukázal svým učedníkům, říká: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny“ (Jan 20,21-23). Ježíš neodsuzuje ty svoje, kteří ho opustili a zřekli se Jej během Umučení, nýbrž davá jim Ducha odpuštění. Duch je první dar Zmrtvýchvstalého a je dáván především na odpuštění hříchů. Toto je počátek církve, toto je pojivo, které nás drží pospolu, malta, která drží cihly pohromadě: odpuštění. Odpuštění je totiž darem té nejzazší moci, je tou největší láskou, která nás sjednocuje navzdory všemu, brání zhroucení, posiluje a upevňuje. Odpuštění osvobozuje srdce a umožňuje začínat znovu: odpuštění dává naději, bez odpuštění se nebuduje církev.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy HOMILIE z liturgie Seslání Ducha svatého je ZDE

Na závěr liturgie, před mariánskou modlitbou Regina caeli a požehnáním Petrův nástupce upozornil na dnešní zveřejnění Papežského poselství ke Světovému dni misií, který každoročně připadá na předposlední neděli měsíce října. Téma této letošní Misijní neděle zní: Srdcem křesťanské víry jsou misie.

Duch svatý ať podporuje misijní činnost církve na celém světě a dává sílu všem misionářům a misionářkám evangelia. Duch ať daruje pokoj celém světu, uzdraví rány zasazené válkou a terorismem, který také dnes v noci v Londýně postihl nevinné obyvatelstvo. Modleme se za oběti a příbuzné.

Potom papež František pozdravil účastníky dnešní liturgie, „zejména skupiny Katolické charismatické obnovy, která slaví 50. výročí svého zrodu, a také bratry a sestry jiných křesťanských vyznání, kteří se připojili k naší modlitbě“, a dodal:

Pozdrav a poděkování patří dětskému orchestru z Carpi, kteří svým zpěvem ve spolupráci se Sixtinským sborem doprovázeli tuto mši svatou.
Prosme nyní o mateřskou přímluvu Pannu Marii. Ať nám vyprosí milost mocného oživení Duchem svatým, abychom s evangelní neohrožeností dosvědčovali Krista.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.