Katecheze Benedikta XVI. o Velikonočním triduu

31.3.2010 

Na dnešní generální audienci, které na náměstí sv. Petra účastnilo 30 tisíc lidí, pronesl Benedikt XVI. katechezi, kterou jako každý rok během Svatého týdne, věnoval nadcházejícímu Velikonočnímu třídenní. V závěru Benedikt XVI. řekl:

?Drazí bratři a sestry, připravme se k intenzivnímu prožitku tohoto nadcházejícího posvátného Tridua, abychom byli stále hlouběji začleňováni do tajemství Krista, pro nás zabitého a vzkříšeného. Na této duchovní cestě ať nás provází Nejsvětější Panna. Ta, která následuje Ježíše v jeho utrpení a byla přítomna pod křížem, ať nás uvede do velikonočního tajemství, abychom mohli zakusit radost a pokoj Zmrtvýchvstalého.?

PLNÉ ZNĚNÍ KATECHEZE Benedikta XVI. je ZDE

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.