Benedikt XVI. k Angolanům: nepodléhejte právu silnějšího

20.3.2009 

Setkat se s jednou z nejstarších katolických komunit rovníkové Afriky, posílit ji ve víře ve vzkříšeného Ježíše a připojit se k modlitbám jejich synů a dcer ? tak Benedikt XVI. osvětlil důvod své cesty v promluvě po přistání na letišti v hlavním městě Angoly, Luandě, krátce před 13.00. Papeže přivítal prezident republiky Dos Santos, spolu s diplomaty, představiteli země a episkopátu - v čele s předsedou biskupské konference Angoly a Svatého Tomáše a arcibiskupem Luandy, mons. Damião Antonio António Franklin a koordinátorem papežovy návštěvy mons. Filomenem do Nacimento Vierou Diasem. Nechyběli samožřejmě ani zástupy věřících.

Benedikt XVI. poděkoval za srdečné přijetí a celou Angolu povzbudil na další cestě ke smíření a rekonstrukci země a institucí.
Připomněl také návštěvu svého předchůdce Jana Pavla II. v červnu roku 1992.

?Neúnavný misionář Ježíše Krista, který se vydával do všech končin světa, ukázal cestu k Bohu tím, že vyzval všechny lidi dobré vůle, aby poslouchali svoje správně formované svědomí a budovali společnost, v níž panuje spravedlnost, pokoj a solidarita skrze lásku a vzájemné odpuštění.

Papež také podotkl, že pochází ze země, kde je pokoj a bratrství drahocenné pro všechny, zejména pro ty, kteří ? tak jako on ? zakusili válku a rozdělení mezi bratry téhož národa v důsledku ničivých a nelidských ideologií, které pod záminkou falešných snů a iluzí zatížily člověka břemenem útlaku.

?Chápete tedy, proč jsem tak citlivý na dialog mezi lidmi, který umožňuje překonat jakoukoli formu konfliktu a napětí, aby z každého národa ? a tedy i z vaší země ? učinil dům pokoje a bratrství. Pro dosažení tohoto cíle musíte čerpat ze svého duchovního a kulturního odkazu ty nejlepší hodnoty, jejichž nositelem Angola je, a vzájemně si jedni i druzí vycházet bez obav vstříc a ochotně sdílet osobní duchovní i materiální bohatství ku prospěchu všech.?

Papež povzbudil Angolany, aby přednosti své země využívali k prosazování míru a porozumění mezi národy, které povede k solidární budoucnosti Afriky, a aby nezklamali naděje chudých, kteří se domáhají uznání svých práv.

?Nepodléhejte právu silnějšího! Bůh totiž udělil lidským bytostem schopnost povznést se nad přirozené sklony pomocí "křídel" rozumu a víry. Necháte-li se povznést těmito křídly, nebude vám zatěžko rozpoznat v druhém svého bratra, který se narodil se stejnými základními lidskými právy.? V závěru promluvy papež vyjádřil přesvědčení, že Angola i dnes objeví význam evangelia Ježíše Krista pro svou budoucnost. Tak jak ho poznal Afonso I Mbemba-a-Nzinga, jehož zásluhou vzniklo před pěti sty lety v Mbanza Congo křesťanské království, které trvalo až do 18. století.

Po uvítacím obřadu na letišti odjel papež na nunciaturu, která ho bude během jeho návštěvy, která potrvá do pondělí, hostit.

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy Benedikta XVI. je ZDE

Markéta Šindelářová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.