Česká mládež v Sydney

16.7.2008 

Na Světovém setkání mládeže jsou i Češi s dvěma biskupy Mons. Posádem a Mons. Paďourem. Součástí liturgických akcí jsou tzv. liturgické skupiny, které zastupují na hlavním pódiu všechny účastníky ze svých zemí. Jejich úkolem je vystupovat se svými svědectvími, přinášejí jednotlivé symboly a jsou jim svěřeny různé služby při závěrečné nedělní mši svaté. Tato zkušenost jim umožňuje uvědomit si rozmanitost kultur a tradic a zároveň prožít katolicitu ? všeobecnost víry.

?Když jsem byl vybrán do liturgické skupiny, měl jsem obavy, že se ocitnu mezi jakýmsi zvláštním výběrem mladých lidí. S radostí jsem zjistil, že tomu tak není. Jedná se o realistické, upřímně věřící mladé lidi. Všichni zde tvoříme velice živou skupinu, ve které povídáme o svém životě a máme možnost prožívat univerzalitu a jednotu církve,"
říká jeden ze tří vybraných zástupců z České republiky Filip Landa, který kromě spolupráce s litoměřickým centrem pro mládež působí i v rámci Schoenstattského hnutí. V Sydney půjde ve světelném průvodu při vigilii a v neděli bude v roli kmotra při biřmování Václava Rylka. Osmnáctiletý Václav Rylko je z ostravsko-opavské diecéze. Byl vybrán mezi 24 mladých, kterým Benedikt XVI. udělí v neděli při závěrečné bohoslužbě svátost biřmování. Jsou mezi nimi jen 2 Evropané.

Českých účastníků je v Sydney přes 200 a je mezi nimi i Václav Vacek, se kterým jsme se telefonicky spojili, aby nám prozradil, jak probíhá jejich program a co od setkání očekává. Jeho telefonát si můžete poslechnout níže.

Markéta Šindelářová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.