Vysocí představitelé židů a katolíků se sešli v Brooklynu

20.1.2004 

Dvanáct kardinálů se účastní na Yeshiva University v Brooklynu zasedání katolické-židovského dialogu. Podnět k akci daly židovské ortodoxní kruhy. Chrakter setkání je zcela náboženský a jeho téma zní: ?Které přikázání je prvním ze všech??. Pozvání organizátorů přijali mj. kardinálové Francis George z Chicaga, Theodore McCarrick z Washingtonu a také Jean-Marie Lustiger z Paříže, Philippe Barbarin z Lyonu a Christoph Schönborn z Vídně. Z židovské strany do New Yorku přijeli velký rabín z Brazílie, Henry Sobil, z Moskvy ? Pinchas Goldschmidt, z Ukrajiny ? Yaakov Bleich a velký aškenázský rabín Izraele, Meir Lau.

Jak bylo zdůrazněno, důležitým impulsem k setkání vysokých představitelů obou náboženství byla návštěva Jana Pavla II. ve Svaté zemi a jeho modlitba u zdi nářků v Jeruzalémě. Židovské kruhy vyzdvihují také přínos Svatého otce křesťansko-židovskému dialogu v celém období jeho 25-ti letého pontifikátu. Dnes účastníci setkání navštívili ?Ground Zero?, ruiny newyorských Dvojčat, zničených při teroristickém útoku 11. září 2001.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.