Stálý pozorovatel Vatikánu u OSN o ochraně lidských práv

5.6.2008 

?Univerzální hodnota lidské osoby vyžaduje podporu a ochranu všech lidských práv bez výjimky? ? řekl stálý pozorovatel Apoštolského stolce při OSN v Ženevě. Arcibiskup Silvano Tomasi vystoupil v tomto švýcarském městě na zasedání rady pro lidská práva v souvislosti se zprávou vedoucího pracovní skupiny, která připravuje fakultativní protokol ke 40.výročí Mezinárodní smlouvy o hospodářských, sociálních a kulturních právech.

Vatikánský představitel upozornil na to, že hospodářská, sociální a kulturní práva byla zpočátku pokládána za abstraktní a druhořadá. V současné době však mezinárodní společenství podniklo v boji s chudobou kroky ? jako např. Rozvojové cíle Milénia - které směřují k tomu, aby se rozvoj stal všeobecným. Různé další dokumenty Spojených národů vyjadřují, podle arcibiskupa Tomasiho, faktickou podporu kultury spravedlnosti a globální solidarity. Mezinárodní smlouva hospodářských, sociálních a kulturních práv ukazuje všeobecnou cestu k dosažení oněch cílů. Následující kroky zvyšující její účinnost dokládají snahu o uplatňování všech lidských práv. Jedním z nich je připravovaný fakultativní protokol k výročí zmíněné smlouvy, který dává jednotlivcům i skupinám možnost dosáhnout spravedlnosti, jsou-li jejich práva porušována. Posiluje už existující mechanismy kontroly činnosti jednotlivých států ? dodal stálý pozorovatel Svatého stolce při úřadech OSN v Ženevě.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.