Sdružení drobných zemědělců a rybářů kritizují FAO, Světovou banku a MMF

2.6.2008 

Za viníky stávající potravinové krize označili ve společném prohlášení představitelé 600 nevládních zemědělských a rybářských sdružení z celého světa Světovou obchodní organizaci, Světovou banku, Mezinárodní měnový fond i samotnou Organizaci pro výživu a zemědělství při OSN, tzv. FAO. Představitelé nevládních sdružení, kteří jednali v těchto dnech v Indii, obviňují tyto organizace z toho, že privilegují industrializaci a nadnárodní řetězce, čímž ničí drobné zemědělce a rybáře, kteří jediní jsou schopni zajistit produkci potravin v potřebné míře a jejich distribuci do nejzapadlejších lokalit.

V prohlášení zmíněných sdružení se praví, že FAO, Světová banka, Mezinárodní měnový fond a Světová obchodní organizace ?musejí přiznat, že jejich politiky jsou scestné. Musejí přiznat, že jsou zodpovědné za probíhající potravinovou krizi spolu se všemi vládami, které podpořili jejich devastující projekty?.

Toto obvinění přichází v předvečer konference zmíněné organizace FAO, která se bude konat ve dnech 3. až 5. června v Římě, kde budou desítky hlav států celého světa jednat o potravinové krizi, produkci bio-paliv a klimatických změnách. ?Odmítáme ? čteme dále v prohlášení drobných potravinových producentů ? industrializované zemědělství označované jako ?zelená revoluce? a ?modrá revoluce? v rybářství. Tímto způsobem je ničeno nebo paralyzováno zemědělství v malém měřítku a tradiční rybářské praktiky.?

Indický ekonom a teolog O. Arokiasama SI k tomu dodává: ?Ekonomie globálního trhu je dnes fixována na velké firmy, které sledují kritéria zisku a nikoli potřeb obyvatel, což vede k vytváření stále dalších zvláštních ekonomických zón, které jednotlivcům odnímají půdu, prostředky a důstojnost. Ekonomie je dnes v zajetí nadnárodních firem, říká indický jezuita.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.