Mons. Sgreccia k novému britskému zákonu o klonování lidsko-zvířecích embryí

20.5.2008 

Nový britský zákon, který dovoluje produkovat umělá lidsko-zvířecí embrya je monstrózní atentát na lidská práva a důstojnost života lidské osoby ? tak komentuje rozhodnutí britského parlamentu kard. Keith O´Brien. Na základě nového zákona, jehož plné schválení se teprve očekává, budou moci vědci přenést jádro kmenových buněk do zvířecí matrice, zbavené její DNA, aby pak bylo možné disponovat embryonálními kmenovými buňkami za účelem dalšího vědeckého bádání. Bezpochyby šokující rozhodnutí z hlediska budoucnosti lidského rodu, zdůrazňuje biskup Elio Sgreccia, předseda Papežské akademie pro život:

?Zaznamenat musíme především dvě - z etického hlediska - závažná pochybení, která signalizují ten nejnižší stupeň na poli bioetiky. Především je to klonace zvířecího vajíčka lidským jádrem. Toto spojení je fakticky oplodněním, pokusem o zrod za pomoci samčího prvku, kterým je jádro a samičího prvku, kterým je vajíčko, to první má být z člověka, to druhé ze zvířete. Je to urážka důstojnosti člověka, pokus o umělou prokreaci nového živočišného druhu. Veškerá legislativa doposud tuto umělou prokreaci zakazovala. Spojení člověka-zvířete, byť nikoli pohlavní, je jedním z hororů, který pošlapání mravnosti vždycky vyvolává.?

Víme, že zákon ukládá následné zničení takovýchto embryí do 14 dnů.. Jaká jsou zde nebezpečí?
?Pokud by se tato embrya vyvíjela dál, zaznamenaly bychom monstróznosti a nové hrozby pro zdraví. Pokaždé když byla zbořena bariéra mezi člověkem a zvířetem, mělo to vážné důsledky, byť nechtěné. Tato embrya se mají sice zničit, aby z nich byly vytvořeny kmenové buňky, jejichž genetický základ by měl být z 99% lidský, ovšem za předpokladu, že během oněch 14 dnů tato embrya nejsou ničím, což je z vědeckého hlediska falsum.?

Tvrdí se, že lze tímto způsobem získat léky proti nemocím Alzheimera či Parkinsona?
?Rád bych řekl, že z vědeckého hlediska je to hypotéza, která postrádá jakýkoli základ, a navíc je známo, že jinou cestou, tj. za pomoci kmenových buněk získaných z dospělého těla jsou výsledky mnohem lepší, což je vědeckými experimenty prokázáno. Podobná tvrzení, která se stala populárními, jsou mediální lží, která se šíří bez jakéhokoli vědeckého opodstatnění.?

Co dělat proti tomu, aby se diskuse neuzavírala jen do těsných prostor parlamentů a vědecké komunity?
?Je třeba hlásat určitý druh konverze masmédií, aby namísto pokynů, přicházejících z jejich vlastní stáje nebo od zájmových skupin poslouchala pravdu, a nevytvářely se tak iluze účelového lidského soucitu směrem, který nepřinesl ještě žádný výsledek.?

Říká Mons. Sgreccia v souvislosti s novým zákonem o klonaci lidsko-zvířecích embryí ve Velké Británii.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.