Benedikt XVI. k biskupům Arménie, Gruzie a Ázerbájdžánu

24.4.2008 

Benedikt XVI. se v rámci pravidelných návštěv biskupů u Apoštolského stolce ? ad limina apostolorum ? setkal se čtyřmi pastýři, působícími v Arménii, Gruzii a Ázerbájdžánu. Katolická církev nemá v uvedených zemích právní subjektivitu a dohromady tam žije celkem 250 tisíc katolíků, kteří patří ke třem ritům: arménskému, latinskému a chaldejskému. V Arménii tvoří katolíci 4,7%, v Gruzii 2,3% a v Ázerbájdžánu nedosahuje počet katolíků ani setinu procenta z celkového počtu obyvatel. Svatý otec v dnešní promluvě k biskupů tohoto regionu poukázal na kulturní a sociální potíže tamější pastorace:

?Po pádu Sovětského svazu prošlo obyvatelstvo vašich zemí na cestě k pokroku významnými sociálními změnami, ale přetrvávají svízelné situace: existuje mnoho chudých, nezaměstnaných a uprchlíků, které válka vyhnala z jejich domovů a vystavila je nouzi. Pohnuté události 20.století však neudusily plamen evangelia, které v Zakavkazských zemích nalezlo plodnou půdu. Nepřestávají se vyskytovat vnitřní či vnější násilné konflikty, které si vyžádaly mnoho obětí, z nichž církev mnohé považuje za mučedníky víry.?

Benedikt XVI. pak poukázal na skutečnost, že malé stádce katolického společenství žije svou víru v kontaktu s jinými křesťanskými vyznáními a náboženstvími: pravoslavnou a arménskou apoštolskou církví, židovskou obcí a islámem, a zdůraznil, že ?v tomto mnohonáboženském kontextu je důležité, aby katolíci pokračovali ve spolupráci s jinými církvemi a také se stoupenci jiných náboženství a ještě více ji zintensivnili, jak se to již v mnoha oblastech děje.

?Je třeba zabránit tomu, aby tam, kde komunismus nevyvolal erozi katolické identity, byl smysl pro církevní příslušnost oslabován záludnými formami nátlaku. Proto se připojuji k touze vašich katolických společenství, aby jim byla přiznána právní subjektivita, jak ji vyžaduje vlastní povaha katolické církve.?

Svatý otec pak vybídnul biskupy, aby se modlili a povzbuzovali k modlitbám za povolání ke kněžství a řeholnímu životu a poukázal na potřebu věnovat pastorační péči rodinám, které jsou živými buňkami Božího lidu.

?V důsledku mentality, jež byla do společnosti vštípena a zděděna z období komunismu, jsou dnešní rodiny vystaveny nemalým těžkostem a jsou poznamenány oněmi zraněními a útoky na lidský život, které se vyskytují v mnoha jiných částech světa. Pečujte o to, abyste jakožto první, kterým je svěřena zodpovědnost za pastoraci rodin, podporovali křesťanské manžele ve vydávání svědectví o nedocenitelné hodnotě manželské nerozlučitelnosti a věrnosti, protože v naší době je to nejcennější a nejnaléhavějších povinnost křesťanských manželů.?

Řekl dnes mimo jiné Benedikt XVI. biskupům ze zakavkazských republik.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.