Svatý otec přijal ekumenickou delegaci z Finska

18.1.2008 

Benedikt XVI. přijal dnes na audienci ekumenickou delegaci z Finska, vedenou biskupem Evangelické luteránské církve diecéze Turku, Kari Mäkinenem.
Tato návštěva se kryje s Týdnem modliteb za jednotu křesťanů a zároveň se svátkem svatého Henrika, patrona Finska. Svatý Otec ve své promluvě mimo jiné sdělil:

?V určitém smyslu má Týden modliteb svůj původ v předvečer Ježíšova utrpení a smrti, kdy se modlil za své učedníky: ?ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.? Jednota křesťanů je dar z nebes, vychází a roste s milujícím společenstvím Otce, Syna a Ducha Svatého. Společná modlitba luteránů a katolíků z Finska je pokorné a zároveň věrné sdílení Ježíše v modlitbě, který nám slíbil: ?zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete prosit oč chcete a dostanete to.? To jsou opravdové královské dveře ekumenismu: taková modlitba nás vede dívat se na království Boží a jednotu církve novým způsobem, posiluje naše pouta se společenstvím, umožňuje nám odvážně čelit bolestným vzpomínkám, sociálním břemenům a lidským slabostem, která jsou součástí našeho rozdělení.?

Monika Vývodová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.