Sympozium k 25. výročí Kodexu kanonického práva

12.1.2008 

Na Papežské salesiánské univerzitě včera konalo sympozium na téma: ?Kodex kanonického práva ve službě poslání Církve?. Odpoledne bylo věnováno reflexi normativního textu církve, od jehož promulgace uplyne 25. ledna 25 let. Čtvrt století starý text je aktuální i v dnešní době, vysvětlil předseda Papežské rady pro výklad právnických textů, mons. Francesco Coccopalmerio, který připomněl, že ?kanonické právo není právo vytvořené zákonodárcem ?z vnějšku?, ale "norma, která se vztahuje na to, co lidé jsou a mají díky křtu. To znamená, že zákonodárcem je sám Kristus a že zákony a povinnosti z kanonického práva vyplývající jsou trvalou částí člověka.? Nad tématem vzájemného vztahu mezi univerzální církví a místními církvemi se pozastavil kardinál Tarcisio Bertone. Vztah mezi papežem a biskupy popsal jako přátelství v Kristu a dodal:

?Každá místní církev je obrazem církve universální. To znamená, že místní církve jsou výsledkem, ale zároveň počátkem, církve katolické v tom smyslu, že nejsou autonomní a soběstačné, ale jsou ve společenství mezi sebou a Římem.?

Markéta Šindelářová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.