Přeplněné náměstí sv. Petra při polední modlitbě Anděl Páně

14.10.2007 

Nebývale mnoho lidí přišlo v neděli před polednem, aby takřka zaplnili náměstí sv.Petra, a účastnili se pravidelného setkání s Petrovým nástupcem. Jistě 50 tisíc jich spatřil Benedikt XVI., když přistoupil k oknu své pracovny nad Berniniho kolonádou. A další statisíce jej sledovaly na velkoplošných obrazovkách v přímém přenosu ve Fatimě, kde vrcholili oslavy 90. výročí mariánských zjevení. Také této události věnoval Svatý otec svou promluvu.

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy Benedikta XVI. je ZDE

Hned po italské promluvě Benedikt XVI. proto tentokrát zařadil portugalský pozdrav. V závěru potom obrátil pozornost dramatickým událostem v Iráku, kde byli uneseni dva kněží syrsko-katolického obřadu:

?Každý den přicházejí z Iráku tíživé zprávy o atentátech a násilí, které otřásají svědomím těch, kterým leží na srdci dobro oné země a pokoj v onom regionu. Mezi těmito zprávami jsem se dnes dověděl o únosu dvou dobrých kněží ze syrsko-katolické arcidiecéze Mosull, kterým bylo vyhrožováno smrtí. Vyzývám únosce, aby neprodleně vrátili oba duchovní, zdůrazňuji znovu, že násilí neodstraní napětí a pozvedám k Pánu cílenou modlitbu za jejich osvobození, za ty, kteří trpí násilím, a za pokoj.?

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.