Benedikt XVI.:Všichni znají pohostinnost Castel Gandolfa

28.9.2007 

Před tím, než se Benedikt XVI. vrátí z letního sídla v Castel Gandolfo, pozdravil dnes zdejší komunitu. Vyjádřil svou vděčnost všem, kdo se jakkoliv podíleli na jeho letním pobytu. Poděkoval také biskupovi diecéze Albano, mons. Marcellu Semararo a dalším náboženským i civilním autoritám:

?Všichni znají způsob srdečné pohostinnosti, která je pro vaše město a jeho obyvatele charakteristická, pohostinnost, která není vyhrazena jen papeži, ale je také pro mnohé poutníky přicházející na návštěvu, především v neděli na obvyklé setkání při Anděl Páně.?

Markéta Šindelářová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.