Americká episkopální církev přestala oddávat páry téhož pohlaví a světit homosexuální biskupy

27.9.2007 

Americká episkopální církev, severoamerická větev anglikánského společenství, přijala podmínku, že přeruší svěcení homosexuálních biskupů a konání svatebních obřadů osob téhož pohlaví a zabránila tak rozkolu mezi anglikány.
Spory se rozpoutaly kolem svěcení biskupa New Hampshiru, Gene Robinsona, který se otevřeně hlásí ke své homosexuální orientaci. Jižní anglikánské provincie, africké, asijské a jihoamerické se vždy stavěly proti svazkům a svěcením homosexuálů. Tato otázka ohrožuje jednotu anglikánského společenství, o jejíž záchranu usiluje arcibiskup Canterbury Williams, na jehož prosbu došlo k jejímu přehodnocení.

Po šesti dnech episkopálové oznámili, že nepotvrdí dalšího homosexuálního biskupa, nebudou oddávat páry stejného pohlaví a nepovolí svým kněžím žehnat v anglikánských farnostech homosexuálním párům. ?Vyjadřujeme své vroucí přání zůstat ve společenství? - stojí v prohlášení episkopální církve, které vydala po zasedání v New Orleans, kde se mluvilo především o tomto tématu: ?My, členové biskupské rady, se zavazujeme k tomu, že nepovolíme v našich diecézích obřad žehnání homosexuálních svazků, dokud v této věci ve společenství nevznikne širší konsensus.? Američtí biskupové proto vyzvali provincie Anglikánského společenství, aby se příští rok na konferenci v Lambeth věnovali tématu lidské sexuality včetně otázky homosexuality.
V prohlášení biskupové žádají arcibiskupa z Canterbury, aby našel způsob, jak by se konference v Lambeth účastnil také biskup Gene Robinson. ?Je jasné, že se snažíme bránit práva homosexuálních osob a stavět se na odpor jakýmkoli akcím a politice, která by je poškozovala, povzbuzovala k jejich poškozování a porušovala jejich důstojnost jakožto dětí Božích,? dodávají biskupové Americká episkopální církve.

Markéta Šindelářová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.