Katolické farnosti ve Vietnamu pomáhají migrantům

17.9.2007 

V Ho Či Minově městě ? dřívějším Sajgonu, které má okolo 8 miliónů obyvatel, žije na 2 milióny imigrantů. Fenomén migrace uvnitř Vietnamu stále vzrůstá. Imigranté do Ho Či Minova města míří z různých důvodů a z různých náboženských prostředí. Jedno mají společné: chtějí si tu vydělat na živobytí.

Otec Tam z farnosti Mau Tam řekl agentuře Asianews: ?Každou neděli sloužím mši pro 300 imigrantů. Farnost pro ně a jejich děti organizuje také sociální a pastorační aktivity. Velmi dojímá vidět je, jak horlivě navštěvují nedělní bohoslužby. Jejich děti jsou křtěny a přijímají svátosti. Jejich životům to pomáhá získat morální a duchovní směr. Okolo naší farnosti je na tom mnoho lidí sociálně velmi špatně. Místní autorita je neschopná si s problémy poradit. Ale pastorační rada farnosti a já tu provádíme naše aktivity od roku 2005.?

Otec Dong z farnosti Phu Lam, kterou v loni navštívil kardinál Sepe, zase řekl, že je dobré vidět imigranty brát vodu z pramene pomocí farní pumpy. Tito imigranti vyznávají různá náboženství. Celkový počet farníků je tu 7 000. Kromě toho je zde také 3 000 migrantů. Máme tu hodiny přípravy na manželství. Každý den se jich účastní přes 500 mladých lidí, kteří se tu učí katechismus a sdílejí své životní zkušenosti. Nedávno jsem od německé katolické církve obdrželi projekt, který nám pomůže hledat potřeby mladých lidí a imigrantů.

Podle sociálního pracovníka Vu Kieu My příchod otce Tama do farnosti znamenal obnovu farnosti. Otec Tam totiž s sebou přinesl nový elán a díky tomu má teď farnost řadu pastoračních aktivit pro různé skupiny lidí. Ve farnosti je také 22 katechetů.

Markéta Šindelářová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.