Poselství papeže účastníkům katolicko-pravoslavného sympozia v Řecku

17.9.2007 

Benedikt XVI. zaslal poselství účastníkům X. křesťanského sympozia katolíků a pravoslavných, pořádaného františkánským institutem spirituality při Papežské universitě Antonianum a pravoslavnou teologickou fakultou univerzity v Soluni. Sympozia se pořádají každoročně od roku 1992 střídavě v Řecku a v Itálii. Letošní X. ročník se konal na ostrově Tinos, kde ? jak připomněl Benedikt XVI. ve svém poselství ? žijí bratrsky vedle sebe katolíci i pravoslavní.
Papež ve svém listu poukazuje na téma letošního sympozia, kterým je ?Sv.Jan Chrysostom, most mezi Východem a Západem. Letos (14.9.407) totiž uplynulo 1600 let od smrti tohoto církevního otce, který je ctěn jak na Východě, tak na Západě. Byl hlasatelem Božího Slova, na čemž zakládal celou svou pastorační činnost. Jeho velkolepá kázání mu vynesla přídomek Chrysostomos, tedy Zlatoústý. Známý je jeho přínos k formování byzantské liturgie. Za odvahu a věrnost v evangelizaci byl pronásledovaný a byl poslán do vyhnanství. Od roku 1626 odpočívají jeho ostatky v římské bazilice sv.Petra a před třemi lety Jan Pavel II. daroval jejich část jeho nástupci na konstantinopolském stolci patriarchovi Bartolomějovi I.
Benedikt XVI. ve svém poselství věnoval zvláštní pozdrav nemocnému arcibiskupovi Athén Christodoulovi, kterému přeje brzké uzdravení.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.