Arcib. Agostino Marchetto: Nelegální přistěhovalec neznamená totéž, co zločinec.

11.7.2007 

Nezávisle na svém statusu jsou přistěhovalci lidské bytosti s právy, která musejí být respektována, říká arcibiskup Agostino Marchetto, sekretář Papežské rady pro migranty a cestující. V pondělí v Bruselu zahajoval Globální fórum o migraci a rozvoji, kterého se účastní nevládní organizace, odborové svazy a odborníci pozvaní belgickou vládou, aby přišli s konkrétními návrhy na zlepšení mezinárodní politiky migrace a rozvoje. O výsledku fóra hovoří arcibiskup Agostino Marchetto:

?Věřím, že za výsledek lze považovat už to, že se potvrdil jev, který se před pár lety zdál nemožný a to souvislost mezi migrací a rozvojem. Za druhé také velká účast na tomto setkání, je tu víc než 115 zemí. Také to mluví o zájmu mezinárodního společenství o problém migrace. Lidské bytosti nejsou primárně ekonomickým faktorem, ale lidskými osobami s přirozenou důstojností a rovnými a nezcizitelnými právy. Proto nyní ani rozvoj nemůže být považován za autentický, jestliže bude dosažen na náklady obyčejných lidí. Pravý rozvoj musí pocházet od každé osoby a od všech lidí.?

Fóra v Bruselu se účastní také generální sekretář OSN Ban Ki-moon.

Markéta Šindelářová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.