Papež přijal arcibiskupy metropolity

30.6.2007 

Benedikt XVI. se v aule Pavla VI. setkal se 46 arcibiskupy metropolity, kterým včera předal pallia, a s jejich příbuznými. V různých jazycích vyzval tyto zástupce církevních provincií z celého světa k prohlubování církevního společenství:

?Kéž kříže, které arcibiskupové metropolité nesou na svém palliu připomínají členům různých křesťanských společenství, že svědectví zmrtvýchvstalému Kristu má být vydáváno ve slovech i v životě, se stále větší věrností církvi.?

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.