Noví světci: Marie Evženie od Ježíše Milleret de Brou

2.6.2007 

Další ze čtyř blahoslavených, které Papež kanonizuje v neděli 3. června, je Francouzka, Marie Evženie od Ježíše Milleret de Brou. Osmdesát let jejího života, zahrnuje téměř celé 19. století.

?Marie Evžénie od Ježíše hleděla na svou dobu s nadějí. Svět byl pro ní místem zjevení Boha a díkuvzdání ? říká postulátor kanonizačního procesu, mons. François Duthel. Kontemplace ji nikdy neodtrhovala od světa, ale vedla ji ke stále větší lásce ke světu a lidem. Říkala: ?Nemohu poslouchat, když se mluví o tom, že země je místem vyhnanství. Považuji ji spíš za místo oslavy Boha, jen na ní může dostat jinou slávu, než tu, kterou má v sobě samém.? Marie Evžénie dobře pochopila, že Bůh má svůj plán se světem a že každý je povolán ke spolupráci na něm. Zanechala nám poselství angažované naděje: spolupracovat na uskutečnění nových nebes a nové země, které jsou pravým dědictvím lidstva.? ? říká mons. François Duthel.

Anna Evžénie de Brou se narodila v roce 1817 ve francouzských Metách. Pocházela z bohaté měšťanské rodiny, která žila daleko od Církve. Přesto si ze své výchovy odnesla přirozené lidské hodnoty, jako přímost, dobrotu, velkorysost a prostotu. Náboženství ale nepovažovala za víc než společenskou konvenci. Vyjímkou byl mystický zážitek při prvním sv. přijímání. Jeho význam ale pochopila až v dospělém věku.
Vnitřní obrácení prožila Anna Evžénie v 19 letech, během postních duchovních cvičení v pařížské katedrále Notre Dame, která dával slavný dominikánský kazatel, o. Henri-Dominique Lacordaire. V roce 1839 založila s dvěma svými vrstevnicemi kongregaci Nanebevzetí P. Marie a sama přijala řeholní jméno Marie Evžénie od Ježíše. Kongregace se věnuje výchově a vzdělání. Po dvou letech založila první školu.
Dnes jsou sestry Nanebevzetí P. Marie zastoupeny ve 34 zemích na všech kontinentech. V celkem 170 společenstvích jich žije 1200. Budoucí světice zemřela v roce 1898. Blahořečena byla Pavlem VI. v roce 1975.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.