Benedikt XVI. navštívil sídlo Správy městského státu Vatikán

31.5.2007 

Svatý otec dnes v podvečer navštívil budovu Governatorátu, což je sídlo správy městského státu Vatikán. Budova se nachází ve Vatikánských zahradách za bazilikou sv.Petra a je sídlem různých institucí jako je např. Generální ředitelství památek, muzeí a papežských galerií, Numismatický a Filatelistický úřad, Strážní sbor městského státu, Generální ředitelství technických služeb, Ředitelství sanitárních služeb, což je pořadatelská služba veřejných vystoupení Svatého otce na Vatikánském území a Ředitelství všeobecných služeb, které ve Vatikánu provozuje zvláštní prodejny se spotřebním zbožím, jejichž zboží je v rámci smluv s Itálií o celních a daňových úlevách cenově zvýhodněno pro asi 5000 zaměstnanců Vatikánu, ale také římské církevní instituce a pracovníky misí akreditovaných u Svatého stolce. Celou správu nejmenšího státu na světě pak zastřešuje desetičlenná Papežská komise pro městský stát Vatikán, v jejímž čele je kardinál Giovanni Lajolo. Ten také Svatého otce přivítal a pronesl úvodní pozdrav. Benedikt XVI. navštívil nejprve kapli v budově Governatorátu, kde požehnal zdejší mariánskou ikonu a nové varhany. V promluvě k zaměstnancům této instituce před budovou Governatorátu pak Benedikt XVI. mimo jiné řekl:

?Myslím především na vás, drazí přátelé, kteří pracujete v nejrůznějších sektorech našeho malého státu, od těch nejviditelnějších až po ty nejskrytější. Každý den zaznamenávám a oceňuji plody vašeho nasazení a vaší kompetentnosti, a přišel jsem právě proto, abych vám za sebe co nejupřímněji poděkoval a projevil vám konkrétně svojí blízkost. Vím dobře, že vaše služba je často únavná a vyžaduje oběti, které se kromě vás někdy dotýkají i vašich rodin, což činí mé poděkování ještě vroucnějším. Využívám tedy této příležitosti, abych pozdravil i vaše blízké, z nichž někteří jsou dnes večer s námi.?

Svatý otec připomněl, že všichni zaměstnanci městského státu Vatikánu jsou v plném smyslu slova ?spolupracovníky papeže?, kteří pracují pro papeže a s papežem.

?Počítám s vámi a vybízím vás ke každodennímu růstu v poznání křesťanské víry, v přátelství s Bohem a velkodušné službě bližním. Přeji vám, abyste byli doma i v práci vždycky věrní svým křestním závazkům a byli chápavými učedníky a věrohodnými svědky Pána Ježíše. Jedině tak můžete poskytovat svůj cenný přínos šíření evangelia a budování civilizace lásky.?

Řekl mimo jiné Benedikt XVI. při dnešní návštěvě sídla Správy městského státu Vatikán.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.