Mladí podnikatelé na audienci u Benedikta XVI.

26.5.2007 

Respekt k důstojnosti zaměstnanců je nejcennějším pokladem podnikatelského subjektu ? řekl Benedikt XVI. při setkání s delegací 350 mladých italských podnikatelů z Národního svazu podnikatelů. Zisk nemůže být jediným kritériem podnikatelských záměrů ? zdůraznil Svatý otec ve své promluvě:

?Je nezbytné, aby opěrným bodem každého ekonomického opatření bylo všeobecné dobro a uspokojení legitimních očekávání lidské bytosti. Jinými slovy, lidský život a jeho hodnoty musí být vždy principem i účelem ekonomie.?

?Sociální učení církve ? připomněl pak ? uznává důležitost zisku, ale současně připomíná nutnost chránit důstojnost osob, které se na podnikání podílejí. Ani ve chvílích velkých krizí, podotknul dála papež, nesmí být nikdy vůdčím kriteriem podnikatelkách záměrů pouhé dosažení co největšího zisku. S odvoláním na Kompendium sociálního učení církve pak Benedikt XVI. zdůraznil, že respektování lidské důstojnosti zaměstnanců je nejcennější devizou firmy:

?Ve velkých strategických a finančnických rozhodnutí prodeje či koupě, omezování či uzavření výroby v politice fůzí nelze vystačit jenom s kritérii o finanční či komerční povaze. Je nezbytné, aby se pracovní činnost mohla vždy znovu stávat prostředím, ve kterém člověk může uskutečňovat vlastní možnosti a přinášet plody svými schopnostmi a osobními talenty, a ve velké míře záleží na vás, podnikatelích, abyste vytvořili podmínky, které tomu budou příznivé.?

Papež připustil, že není snadné uskutečňovat tento úkol ve světě, poznamenaném silnou a přetrvávající krizí?, ale vyjádřil přesvědčení, že podnikatelé nebudou šetřit silami, ?aby chránili zaměstnanost zejména mladých lidí?. Právě mládež, zdůraznil, ?musí mít možnost počítat s jistým zdrojem obživy, aby mohla s důvěrou vytvářet vlastní budoucnost?. V souvislosti s tím pak Svatý otec poukázal na to , že rodina, založená na manželství, je ?nosným prvkem života a rozvoje společnosti:

?Vyvíjet úsilí ve prospěch rodin znamená přispívat k obnově tkaniva společnosti a zajišťovat také základy autentického ekonomického rozvoje.?

Řekl Benedikt XVI. mladým členům Italského svazu podnikatelů.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.