Papežova návštěva v komunitě pro resocializaci narkomanů

12.5.2007 

Dnešní den tráví Benedikt XVI. v Aparecidě, kde probíhá druhá část jeho návštěvy Brazílie. Vrtulník s papežem na palubě přistál v Aparecidě v pátek kolem 19 hodin místního času, když se u nás blížila půlnoc. Po přistání se papamobil vydal do Misijního semináře Bom Jesús, který ho bude v těchto dnech hostit.

Hlavním bodem programu čtvrtého dne papežské pouti byla návštěva na Farmě Naděje ? Fazenda da Esperança. Jde o komunitu pro resocializaci mladých lidí závislých na drogách a na alkoholu. V lokalitě Guaratinguetá ji založil v roce 1979 německý minorita, P. Hans Stapel, který dosud stojí v jejím čele. Inspiruje se františkánskou spiritualitou a hnutím fokoláre. Dnes je komunit toho typu celkem 32 a to nejen v Brazílii a dalších zemích Latinské Ameriky, ale také v Mozambiku, v Německu, v Rusku a na Filipínách. Sféra jejího působení v těchto zemích rozšířila také na péči o mladé matky, chudé rodiny, bezdomovce a nakažené HIV v terminálním stádiu. Jen v Brazílii komunita přijala už víc než 3 tisíce lidí. Zajímavostí je ale také to, že její součástí je klášter klauzurních klarisek, které se modlí za zdar působení komunity, totiž navracení mladých lidí rozvrácených závislostmi k dobrému životu.

Právě sestry sv. Kláry s Assisi hned po svém příjezdu do Guartinguetá Benedikt XVI. pozdravil v novém kostele komunity:

?Když hřích vstoupil do světa a spolu s ním přišla smrt, stvoření milované Bohem bylo zraněno, ale neztratilo zcela svou krásu. Naopak, dostalo se mu ještě větší lásky ?Štastná vina, pro kterou přišel Vykupitel tak vznešený a veliký!? ? volá církev v tajuplnou a jasnou noc velikonoční (Exultet). Zmrtvýchvstalý Kristus léčí rány a zachraňuje syny a dcery Boží, zachraňuje lidstvo od smrti, hříchu a od otročení vášním. Kristova Pascha spojuje nebesa se zemí. V této Farmě naděje (Fazenda da Esperança) se spojují modlitby klarisek s nesnadnou prací medicíny a pracovní terapie, aby bylo překonáno zajetí a rozlomena pouta drog, která působí utrpení milovaných Božích dětí..?

Benedikt XVI. mluvil dále o Bohu Stvořiteli, jako o Otci, jehož oslavou je živý člověk. Jak to objevili také sv. František a Klára z Assisi, krása stvoření a Boží láska jsou neoddělitelné. Svým následovníkům nechávají prostý odkaz: žijete evangelium. Právě kvůli této evangelijní lásce P. Hans Stapel povolal klarisky jako garanty práce Farmy naděje, dodal Svatý otec.

?Drahé sestry, buďte těmi, kdo hlásají ?naději, jež nezklame? (Řm 5, 5). Bolest Ukřižovaného, která pronikla Mariinou duší pod Křížem, kéž utěší mateřská a otcovská srdce plačící bolestí nad dětmi závislými na drogách. Přinášejte oběť tiché modlitby, hlásejte skrze výmluvné ticho, které Otec slyší, hlásejte poselství lásky, která přemáhá bolest, drogy a smrt. Hlásejte Ježíše Krista, který je lidská bytost jako my, trpící jako my a který vzal na sebe naše hříchy, aby nás od nich osvobodil!?

Další papežovy kroky vedly na prostranství před komplexem Fazenda da Esperança. Na prostém dřevěném pódiu, pod slaměnou střechou vyslechl Benedikt XVI. dramatická svědectví: Je mi 31 let - díky Fazendě - všichni mí někdejší přátelé jsou mrtví, začal jsem fetovat potom, co jsem zjistil, že jsem adoptivní, že moje matka byla prostitutka, říká energický Brazilec, dnes jeden z koordinátorů pomoci narkomanům; zhubla jsem 60 kilo a neměla jsem už žádnou naději, říká mladá Němka, ve Fazendě jsem poznala lásku a začala jsem znovu jíst; byl jsem úplně v koncích, čtyřikrát na klinice, lékaři mě poslali do Fazendy za poslední šancí, slabikuje portugalsky mladý Rus, který je dnes na setkání se svou manželkou.

?Tak jsem konečně tady na Farmě naděje!?

Pozdravil Svatý otec shromáždění členů komunity, pacientů i bývalých klientů Fazendy, ale také jejich rodin, dobrodinců a dobrovolníků, v čele se zakladatelem komunity, o. Hansem Stapelem.

?Chci se především radovat s vámi všemi, kdo jste uvěřili v ideál dobra a pokoje, který nese toto místo.?

Bůh nikdy neznásilňuje naši svobodu. Trpělivě vyčkává u dveří a klepe. Vy jste zakusili v určitém životním okamžiku, jak Ježíš přišel a dotkl se v hloubi vašeho srdce, pokračoval Papež. Tak jako vy jste skrze přátele, kněze nebo souhru okolností poznali, že Bůh Vás má rád, tak máte nyní šířit vzácný dar zdraví mezi přátele a členy komunity, povzbuzoval Benedikt XVI.

?Musíte být vyslanci naděje! Brazilie má jednu z nejvyšších statistik v závislosti na drogách a omamných látkách. A zbytek Latinské Ameriky nezůstává příliš pozadu. Proto říkám všem dealerům drog, ať si uvědomí zlo, které páchají na množství mladých i dospělých lidí všech sociálních vrstev. Bůh je bude volat k odpovědnosti za to, co udělali. Lidská důstojnost na tomto světě nesmí být pošlapávána. Na zlo, které vyvolávají se vztahuje stejné napomenutí, které Ježíš řekl těm, kdo pohoršovali ?nejmenší?, kteří jsou před Bohem první. (srv. Mt 18, 7-10).?

Benedikt XVI. zdůraznil vedle návratu do společnosti ještě druhý důležitý výsledek práce komunity, totiž konverze, opětovné nalezení Boha a zapojení do života církve. Nestačí pečovat o tělo, je třeba pěstovat v duši dary, které dostala ve křtu:

?Děkuji Bohu za to, že dovedl tolik duší na cestu nové naděje za pomoci svátosti smíření a slavení eucharistie.?

V závěru Svatý otec poděkoval ještě jednou iniciátorům Farem naděje, o. Hansi Stapelovi a Nelsonu Giovanelli Rosovi, za to, že věnovali život tomuto dílu, a vyjádřil vděčnost všem, kdo je následují.

?Chtěl bych připomenout také mnoho dalších institucí na celém světě, které vrací život a nabízejí nový život těmto našim bratřím, které Bůh obzvláště miluje. Myslím také na mnoho skupin anonymních alkoholiků a narkomanů, a na pastoraci střízlivosti, která působí v mnoha společenstvích a přináší svou velkorysou pomoc, ve prospěch života.?

V závěru Benedikt XVI. přivzal dary zástupců Farem naděje z Brazílie, dalších zemí Latinské Ameriky i z dalších kontinentů. Setkání skončilo mezi objetími, zpěvem a projevy nadšení, na které ochranka nestačila.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.