I dnes je naším posláním hlásat a dosvědčovat Krista, naději lidstva

6.5.2007 

Benedikt XVI. před modlitbou Regina coeli, nám. sv.Petra

Drazí bratři a sestry,
Před pár dny začal měsíc květen, který je pro mnohé křesťanské komunity měsícem mariánským. Jako takový se během staletí stal místem pobožnosti, která se mezi lidem stala jednou z nejoblíbenějších, a pastýři si ji stále více cení jako vhodné příležitosti ke kázáním, katechezím a společným modlitbám. Po 2.vatikánském koncilu, který zdůraznil roli Nejsvětější Panny v Církvi a v dějinách spásy, doznala mariánská úcta hluboké obnovy. A měsíc květen, který alespoň z části spadá do velikonoční doby, je velice vhodný k tomu, aby byla vykreslena postava Marie jako Matky, která provází společenství učedníků při jednomyslné modlitbě v očekávání Ducha svatého (srov. Sk 1,12-14). Tento měsíc proto může být příležitostí vrátit se k víře ranné Církve a ve spojení s Marií pochopit, že i dnes je naším posláním hlásat a dosvědčovat odvážně a radostně Krista, ukřižovaného a vzkříšeného, naději lidstva.

Nejsvětější Panně, Matce Církve, bych rád svěřil nadcházející apoštolskou cestu do Brazílie ve dnech 9.-14.května. Podobně jako mí ctihodní předchůdci Pavel VI. a Jan Pavel II. budu předsedat zahájení Generální konference episkopátů Latinské Ameriky a Karibské oblasti, v pořadí již páté, která se uskuteční příští neděli ve velké národní svatyni Naší Paní v Aparecida, ve stejnojmenném městě. Ještě předtím však navštívím nedalekou metropoli San Paolo, kde se setkám s mladými a s brazilskými biskupy a budu mít to potěšení zapsat mezi svaté bl. Fra Antonio ze Sv.Anny Galvão. Je to má první pastorační návštěva v Latinské Americe a duchovně se připravuji na setkání s latinskoamerickým subkontinentem, kde žije skoro polovina katolíků celého světa, z nichž mnozí z nich jsou mladí. Proto byl také nazván ?Kontinentem naděje?: naděje, která se týká nejen Církve, ale celé Ameriky a celého světa.

Drazí bratři a sestry, zvu vás, abyste prosili Nejsvětější Pannu za tuto apoštolskou pouť a zejména za 5.generální konferenci episkopátu Latinské Ameriky a Karibské oblasti, aby se všichni křesťané těchto regionů cítili misionáři Krista, Cesty, Pravdy a Života. Mnohé a rozmanité jsou výzvy této doby, a proto je důležité, aby byli křesťané zformovaní a byli ?kvasem? dobra a ?světlem? svatosti v našem světě.

Přeložil Milan Glaser

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.