Vyhlášeno 18 dekretů Kongregace pro svatořečení

20.12.2003 

Za přítomnosti papeže bylo dnes vyhlášeno 18 dekretů Kongregace pro svatořečení, které mluví o zázracích připisovaných přímluvě 4 blahoslavených a 7 kandidátů blahořečení a o heroičnosti ctností 7 služebníků Božích.

Dekrety se týkají tří Italů, šesti Italek, dvou Španělů, dvou Portugalek a po jednom Poláka, Libanonce, Mexičanky, Němce a Rakušana. Jeden z dekretů se týká maronického mnicha Nimatullaha Al Hardini z Libanonu, zemřelého v polovině 19. století a beatifikovaného před pěti lety.

Zmínku si zasluhuje zejména postava bl. Gianny Beretty Molly. Tato italská lékařka, matky čtyř dětí, zemřela roku 1962 na rakovinu, po té, co odmítla lékaři doporučovanou interrupci. několik dní před smrtí porodila svou poslední dceru, která se spolu s otcem a sourozenci zúčastnila před 9 lety beatifikace své hrdinské matky.

Také dva další blahoslavení jsou osobnosti vyznačující se zvláštním citem pro rodinu a výchovu. Kněz Josef Manyanét y Vives se zasadil o obnovu křesťanského rodinného života, šíře ve Španělsku 19. století kult Svaté rodiny. Byl iniciátorem stavby slavného chrámu Svaté rodiny v Barceloně. Je zakladatel mužské i ženské kongregace nesoucí tento titul. Blahoslavená Pavla Alžběta Cerioli, která ovdověla a ztratila 4 vlastní děti, zasvětila v 19. století v Itálii život výchově chudých vesnických dětí. Také ona založila dva instituty zasvěcené Svaté rodině.

Jeden z dekretů o zázraku se týká rovněž Božího služebníka Karla Habsburského, posledního vládce Rakousko-Uherska. Karel nastoupil na císařský trůn v době I. světové války. Marně usiloval o uzavření míru a po dvou letech se zřekl účasti na řízení státu. Zemřel v pouhých 34 letech roku 1922 na portugalském ostrovu Madeira.

Mezi Božími služebníky, o jejichž heroických ctnostech mluví dnešní dekrety, je nejznámější osobou německý kardinál Klemens von Galen. Jako biskup Münsteru před válkou i v době války otevřeně kritizoval rasismus, eutanázii a další chyby hitlerovského režimu. Roku 1946 jej měsíc před smrtí jmenoval Pius XII. kardinálem.

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.