První fáze procesu blahořečení Jana Pavla II. bude ukončena

29.3.2007 

Mohl by tak patřit mezi ty světce, jejichž proces patřil mezi nejkratší.Papež Jan Pavel II. sám blahořečil 1.338 křesťanů a 482 jich svatořečil, což je více než všichni papežové novověku dohromady. Proces první fáze jeho vlastního blahořečení se v těchto dnech blíží ke konci. Jedno z kritérií, která jsou pro tento proces vyžadována, je potvrzení alespoň jednoho zázraku uskutečběného na přímluvu dotyčného. Až do včerejška bylo jméno korunní svědkyně tohoto zázraku drženo v tajnosti. Dokumentace byla uzavřena a v neděli mají být zveřejněny výsledky vyšetřování a celý text svědectví franccouzské řeholnice uzdravené z Parkinsonovy choroby. Arcibiskup Claude Feidt z Aix-en-Provence včera potvrdil jméno uzdravené řeholnice: sestra Marie-Simon-Pierre, která nyní pracuje v jedné z pařížských nemocnic. Připomeňme, že papež Jan Pavel II. Parkinsonovou nemocí sám trpěl. Pětačtyřicetileá sestra trpěla pokročilým stádiem této nemoci. Po smrti papeže spolu se svou komunitou začala prosit za jeho přímluvu. K náhlému uzdravení došlo dva měsíce po smrti Jana Pavla II., 2. června 2005. Její lékař následně potvrdil zmizení všech příznaků nemoci. Nezávisle na tom dal papež Benedikt XVI. v červnu téhož roku zvláštní svolení k zahájení procesu beatifikace: podle církevního práva totiž proces nemůže začít dříve než pět let po smrti kandidáta. O tom zda bude údajný zázrak církví uznán, rozhodne v druhé fázi procesu Kongregace pro svatořečení.

Příští pondělí, druhého dubna, v druhý výroční den smrti Jana Pavla II bude proces uzavřen na diezézní úrovni a celá dokumenzace bude předána příslušné vatikánské kongregaci. Při slavnostním aktu se v pondělí v Římě očekává také uzdravená sestra Marie-Simon-Pierre.

V týž úmrtní den Jana Pavla II. bude Benedikt XVI. sloužit zádušní mši za svého předchůdce. Bohoslužba, která byla nejprve plánována ve vatikánské bazilice, se bude konat na náměstí sv. Petra, protože v posledních dnech vzrostly odhady o počtu účastníků. Mezi hosty je očekáván také polský prezident Lech Kaczyňski.

Petr Vacík

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.