Další etapa příprav Afrického synodu

27.2.2007 

O dynamickém rozvoji Černého kontinentu mluví dnes zveřejněné prohlášení z 16. zasedání rady generálního sekretariátu Biskupského synodu pro Afriku. Katolická komunita se rozvíjí rychleji než celková populace. Její přírůstek představuje 3,1 procenta (proti 2,5 procentnímu přírustku obyvatel). Zasedání rady proběhlo v polovině února. Za předsednictví generálního sekretáře Biskupského synodu, arcibiskupa Eteroviče se ho zúčastnilo osm afrických biskupů, včetně dvou kardinálů, Nigérijce Francise Arinzeho a Polycarpa Penga z Tanzánie.

Hlavním tématem zasedání byla další etapa příprav druhého shormáždění zvláštního Synodu biskupů pro Afriku. V této fázi probíhají v afrických diecézích reflexe nad pracovním dokumentem synodu, tzv. Lineamenta, která byla zveřejněna 27. června loňského roku, přeložena do několika afrických jazyků a rozeslána do místních církví spolu s 32 otázkami. Ty mají být základem pro debatu v jednotlivých společenstvích, farnostech, diecézích a episkopátech. Reflexe nad lineamenty budou trvat dva roky. Do listopadu 2008 má 32 biskupských konferencí Afriky a dva tamní synody katolických východních církví ? koptského a etiopského ? zaslat do Říma odpovědi na dotazník. Ve dnech 27.- 28. listopadu 2008 se rada generálního sekretariátu Biskupského synodu pro Afriku znovu sejde.

Téma II. synodu pro Afriku potvrdil Benedikt XVI. v červnu 2006 a zní: církev v Africe ve službě smíření, spravedlnosti a míru. ?Vy jste solí země... vy jste světlem světa? (Mt 5,13 ? 14).

Johana Bronková

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.