Kongres o výhradě svědomí

23.2.2007 

Včera bylo ve Vatikánu zahájeno dvoudenní mezinárodní sympozium pořádané Papežskou akademií pro život. Setkání vědců, pedagogů a teologů z celého světa probíhá v nové synodní aule. Jeho ústředním tématem je právo křesťana na výhradu svědomí. Účastníci si položí otázky zda existuje specificky křesťanský způsob výhradyy svědomí nebo jaká je souvislost mezi svědomím a právem na život. Aktuálnost těchto témat se znovu vynořila v souvislosti s trendem prosazovat zákony, které jsou v rozporu s právem na život nebo s přirozenou institucí manželství. Příkladem toho je situace, která vznikla v Anglii pro katolické humanitární instituce, zprostředkovávající adopce. Podle nového zákona by totiž měly vydávat děti k adopci také homosexuálním párům, což je ve zřejmém rozporu se svědomím.
Cíle kongresu nám přiblíží předseda Papežské akademie pro život, biskup Elio Sgreccia:

?Kongres má dvojí cíl. Na prvním místě chce položit důraz na charakter křesťanského svědomí, tedy jak se ?bytí křesťany? projevuje v úsudcích, které orientují každodenní život, zejména s ohledem na ochranu života v dnešní společnosti. Doposud jsme znali dva druhy výhrady svědomí: první ve vztahu k vojenské službě a k válce, a druhá v otázkách potratu a sterilizace. V poslední době ale podobné případy přibývají. Vezměme si například problém potratu za použití abortivní pilulky RU 486 a řada dalších prostředků, jaké se používají také ve třetím světě, jako např. očkování. Ti, kdo se ocitnou v situaci, kde se vyžaduje, aby tyhle věci šířili nebo prováděli zásahy tohoto druhu, stojí před námitkou křesťanského svědomí. Pak je tady znovu problém eutanázie a problémy rodiny nebo problém toho, kdo má např. civilně ?oddávat? homosexuály, jak to připouštějí některé legislativy. Pokud je tedy svědomí něco jako občanský průkaz, kompas, kterým se člověk řídí, v současném pluralitním světě plném rozporů a zmatených idejí, není snadné udržet si křesťanské svědomí, které je poslední obrannou baštou demokracie ? a proto myslím, že tento kongres je aktuální a důležitý.?

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.