Svatý otec zdůraznil důležitost svátosti smíření

19.2.2007 

Vatikán. V době charakterizované mnoha náboženskými a sociálními výzvami, je třeba znovu objevit svátost smíření. Svatý otec to zdůrazil při audienci osmdesáti zpovědníků ze čtyř papežských bazilik:

?Svátost pokání, tak důležitá v životě křesťana, zpřítomňuje vykupitelskou účinnost Kristova paschálního tajemství. V gestu rozhřešení, které kněz vyslovuje jménem církve, se zpovědník stává vědomě prostředníkem úžasné události milosti. Uvědomuje si skutečnost hříchu a zároveň ukazuje nesmírnou obnovitelskou sílu Boží lásky, lásky, která vrací život. Zpověď se tak stává duchovním obrozením. Přetváří kajícníka v nové stvoření. Tento zázrak milosti může vykonat jedině Bůh. Činí ho skrze slova a gesta kněze. Když penitent zakouší jemnost Boží dlaně a odpuštění, je pro něj snazší uznat tíži hříchu. Stává se rozhodnější v odhodlání vyhýbat se mu a růst ve znovu navázaném přátelství s Bohem.?

Benedikt XVI. upozornil, že zpovědník je aktivním nástrojem Božího milosrdenství. Kromě duchovní a pastorační citlivosti proto potřebuje důkladnou teologickou, morální a pedagogickou přípravu. Dobré je také, když zná sociální, kulturní a pracovní prostředí, z kterého přicházejí lidé přistupující ke zpovědi. Protože služba ve zpovědnici má duchovní charakter, vyžaduje od kněze stálý kontakt s Kristem v modlibě. Kristus vyvolil kněze jako ty, kdo mohou odpouštět hříchy v jeho jménu. ?Jde tedy o specifickou službu církve, která musí být naší prioritou? - řekl Svatý otec v promluvě ke zpovědníkům římských bazilik.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.