Benedikt XVI. na ekumenické bohoslužbě v bazilice sv. Pavla

25.1.2007 

Jak už je zvykem na svátek Obrácení sv.Pavla, kterým se končí Týden modliteb za jednotu křesťanů, konala se v půl šesté večer v papežské bazilice sv. Pavla za hradbami tradiční ekumenická liturgie nešpor, které předsedal Benedikt XVI. za účasti představitelů nekatolických Církví a církevních společenství. Svatý otec ve své homilii na Markovo evangelium vyložil událost uzdravení hluchoněmého, z níž byla převzata slova, která tvořila téma letošního Týdne modliteb ?I hluchým dává sluch, i němým řeč?:

?Copak být hluchoněmý, tzn. neschopný naslouchat či mluvit, není znamení nedostatku společenství a příznak rozdělení? Rozdělení a nekomunikování v důsledku hříchu odporují Božímu plánu. Afrika nám letos nabídla k rozjímání téma velkého náboženského a politického významu, protože ?mluvit? a ?naslouchat? jsou podstatné podmínky budování civilizace lásky.

První poučení, které si z této biblické epizody můžeme vzít, a které se objevuje také v obřadu křtu je to, že v křesťanské perspektivě, je naslouchání prioritou. Ježíš k tomu výslovně podotýká: ?Blahoslavení ti, kdo slyší Boží slovo a zachovávají ho? (Lk 11,28). Ba dokonce říká, že ?jen jedno je třeba? (Lk 10,42): naslouchat Slovu. A to je priorita našeho ekumenického úsilí. Nejsme to my, kdo vytváří nebo organizuje jednotu Církve. Církev nevytváří sebe samu a nežije sama ze sebe, ale ze slova, které přichází z úst Božích. Naslouchat společně slovu Božímu, praktikovat lectio divina Bible, tzn. četbu spojenou s modlitbou; nechat se překvapit novostí Božího Slova, která nikdy nezestárne a nikdy se neopotřebuje; překonat naši hluchotu ke slovům, která neladí s našimi předsudky a míněními; naslouchat a studovat také ty, kteří naslouchali Božímu slovu před námi, abychom se od nich něco naučili a četli pak Bibli v rámci této dlouhé a bohaté tradice naslouchání; to všechno tvoří cestu, kterou je třeba projít, abychom dosáhli jednoty ve víře jako odpovědi na naslouchání Slovu.

Plné znění HOMILIE je ZDE

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.