Benedikt XVI. k situaci na Středním Východě

10.12.2006 

Benedikt XVI. se po polední promluvě a modlitbě Anděl Páně věnoval komplikující se situaci na Středním Východě:

"Sleduji s hlubokým znepokojením dění na Středním Východě, kde byl záblesk vyřešení krize, která souží tuto oblast, vystřídán napětím a těžkostmi, které hrozí novým násilím.

Zvláštní zmínku si zasluhuje Libanon, na jehož území jsou dnes jako včera povoláni ?ke společnému životu lidé, kteří se liší na rovině kulturní i náboženské, ale jsou povoláni budovat národ ?dialogu a soužití? a dosáhnout obecného blaha? (Posynodální apošt. Exhortace, Nová naděje pro Libanon, č.119). Tváří v tvář nedávným událostem sdílím proto silné obavy, vyjádřené patriarchou kardinálem Nasrallah Boutros Sfeir a maronitskými biskupy ve sdělení, které zveřejnili minulou středu.

Spolu s nimi, prosím Libanonce a jejich zodpovědné politické představitele, aby měli na srdci výlučně dobro Země a harmonii mezi jejími společenstvími, a inspirovali jejich snahu o jednotu, za níž jsou odpovědni všichni a každý, a která vyžaduje trpělivé a vytrvalé úsilí, spolu s důvěřivým a neustálým dialogem (srv. ibid. č.120). Přál bych si, aby mezinárodní společenství pomohlo nalézt naléhavá mírová a spravedlivá řešení nezbytná pro Libanon a pro celý Střední Východ a všechny v této vážné chvíli vybízím k modlitbě."

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.